DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 30     <-- 30 -->        PDF

2. Postupci
Djelovanjem kiselina na drvo nastat će iz celuloze šećer, hemiceluloze
ostaju djelomično nepromijenjene, iz smole nastat će terpineol, mentol,
borneol i dr., iz tneislovina pyrogalol, phloroglucin i dr., a preostaje
liignin u obliku smeđe prašinaste mase,


a) Scholler-ov postupak


Ovaj se postupak sastoji u tome da se usitnjeno drvo podvrgne djelovanju
0,4% sumporne kiseline kod piritiska od 12 do 15 at i temperature
od 160 do 180°C.


Važno je da se oviim postupkom može preraditi posve sitno drvo(
piljevina) bez obzira na vrst drveta i sadržaj vlage. Ovim se postupkom
mogu preraditii i otpaci onečišćeni sa korom (sitna granjevina). Otpaci
mogu biti i djelomično natruli (samo djelomična bijela trulež).


Proces dobivanja drvnog šećera odvija se u sudovima (15 m visine L


2.5 m promjera), sadržaja do 50 m3. Ovi su sudovi tzv. perkolatori izgrađeni
iz čeličnog lima, koji je zaštićen od najedanja po kiselinama. Konačni
produkat hidrolize drveta po ovom postupku je 4% otopina drvnog šećera.
Drvnog šećera se dobiva cea 50 kg iz 100 kg suhe drvne tvari:. Alkohola
se po ovom postupku dobiva 20 do 22 litre na 100 kg suhe drvne tvari,.


Upliv vrste drveta na procenat iskorišćenja vrlo je malen. Prooeiiat
iskorišćenja drvnog šeećra varira prema različitim vrstama najviše do
1Q%>. Ovo se osniva na malim razlikama u sadržaju celuloze kod pojedinih
vrsta drveća. U slijedećoj tabeli prikazano je iskorišćenje drveta (100 kg
suhe drvne tvari) po Scholler-ovom postupku prema podacima H. Lüers-at


Vrst drveta Drvni
šećer kg
6
Alkohol
litara
Lignin
kg
Smreka, širokih godova 46,87 22,75 32,8
Smreka, uzanih godova 50,94 23,34 29,8
Smreka, celulozno drvo, oblice 55,72 24,60 26,8
Smreka, kvrgavo drvo 47,30 22,60 31,4
Smreka, granjevina 49,92 17,86 27,6
Jela, širokih godova " 48,54 23,52 33,4
Bor, uzanih godova 45,95 "*" 20.23 35,2
Hrast 50,17 17,29 16,9
Bukva, deblovina 50.10 19,80 —
Bukva, granjevina 42,50 14,90 —
Joha bijela 41,24 14,84 17,2
Topola 51-.40 24,80 —
Kesten pitoma 47,32 15,31 16,5


348