DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 73. OKTOBAR-NOVEMBAR GODINA 1949


Ing. Nenad ProkbpLjević, Beograd:


NEKI PROBLEMI I SMERNICE U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU


1. PREHOD´NE NAPOMENE. Praktično šumsko gospodarstvo pretpostavlja
objekt čiji su zadaci i problemi organski povezani sa potrebama
društva (zajednice, naroda). Jednostrano gledanje na te probleme — bilo
samo sa gledišta eksploatacije šuma, bilo sa ma koje druge strane, —
bilo bi pogrešno. Nauka deli, doduše, pojedine discipline u posebna polja
rada. Međutim, u praksi postoje podudarne točke između eksploatacije i
pomlađivanja sastojina, između uzgajanja i uređivanja šuma, između zaštite
šuma i izvoza drveta i t. d. Stoga se mora ići za tim, da se prilikom
uređivanja šumskog gospodarstva zahtevi pojedinih disciplina praktički
dovedu u potpuni sklad odnosno da se ne udovolji onim zahtjevima koji
su se ranije pokazali pogrešnim. To sve iz razloga, da se ne bi ponovile
već učinjene greške.
Navešćemo dva slučaja kod kojih je bilo udovoljeno zahtevima pojedinih
disciplina, ali su se rezultati pokazali negativnim.


Prv i slučaj : prirodno pošumljavanje oplodnom sečom u planinskim
prede!/ma Papuka u Slavoniji, Umesto ranije provađanih čistih seča
sa pretsadnjom žira pod motiku, propisana je oplodna seča u dva seka
sa 50°/o drvne mase u prvoj fazi seče. Išlo se za tim, da se dokinu čiste
seče u planinskim šumama i da se pojeftini pošumljavanje skopčano sa
provađanjem čistih seča. Međutim, postignuto je protivno. Neuspelo prirodno
pošumljavanje iziskivalo je mnogo veće izdatke za naknadno popunjavanje
veštačkim putem no što su iznosili troškovi ranijih pošumljivanja.
Sem toga su nastupile ogromne štete i gub´.ci na vrednosti drvne mase
semenjaka koji su stradali od suncožara, izvala, vetroloma i dr., te su se
kao takovi morali iskoristiti u ogrevno drvo.


Drug i slučaj : veštačko pošumljavanje u Sremu u ravničkim prede.
» ma iza prelaznog šumsko-poljskog gospodarstva. Uvađanjem šumskopoljskog
gospodarstva u Sremu sa svrhom rentabiliteta, osnovane su čiste
hrastove kulture na velikim površinama. U starosti, kada se od tih


321