DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 29     <-- 29 -->        PDF

SiMiji otpaci uglavnome paljevina, koja cimi skoro polovicu kubnog


sadržaja otpadaka upotrebljava se kao gorivo za proizvodnju pare potrebne
za pogon i osvejtljenje pilane. Suvišak paljevine može se briketirati
i upotrebljavati kao gorivo. Paljevina ,se može upotrebljavati tu
poljoprivredi kao stelja u stajama i kao dodatak osoki za gnojenje. Piljevina
može poslužiti vrlo dobro kod proizvodnje umjetnog drveta, linoleuma
i t, d.
Danas se pliljevina iskorišćava za proizvodnju drvnog šećera, alkohola
i kvasca. Ovdje ćemo ukratko iznijeti postupke za preradu drvnih otpadaka
u drvni šećer, alkohol i kvasac.


Poznato je da se drvo sastoji iz celuloze, hemiiceluloze, lignina, akcesornih
sastojaka (smole, ulja, gume, treslovina, škroba i šećera) i pepela.
Ako se ispuste iz vida akcesorni sastojci i pepeo može se reći da se drvo
sastoji iz holoceluloze i lignina. Holoceloluza se sastoji; iz alfa-celuloze i
hemiceluloze.


Ovdje ćietmo se ukratko osvrnuti na kemijski sastav drveta bukve
i smreke.
Kemijski sastav drveta smreke i bukve je slijedeći:


1. Celuloza 41,5 42,5
2. Hemiceluloze:
a) udio koji se teško hidrolizira
(pentozami)
b) udio koji se lako hidrolizira
(heksozami)
5,3
19,0 24,3
20,0
12,5 32,5
3. Lignin 30,3 22,5
4. Akcesorni sastojci 3,9 2,5


100,0 100,0
Iz ovoga se vidi da je u bukovl´ne veći sadržaj na hemicelulozama a
maniji na ligninu nego u smrekovine. Hemiceluloze bukovine sadrže više
pentozana nego´ hemiceluloze smrekovine. Ovo je važno s razloga što se
od hemiiceluloza samo heksozami dadu prevesti vrijenjem u alkohol.
Prvi pokušaji da se celuloza iz drveta prevede u šećer učinjeni su
pred više od 100 godina (Braconnot 1819; Danigeville 1842 i Melseus
1856. g.). Prva tvornica za hidrolizu drveta osnovana je u USA god. 1909
(Ewn i Tomlinson u Georgetowm-u). Ona je zbog nerentabilnosti brzo
prestala sa radom. Iskorišćenje bilo je vrlo malo. Dobivalo se je 6 litara
alkohola, iz 100 kg suhe drvne tvari. Za vrijeme prvog svjetskog rata
podignute su u Njemačkoj 4 tvornice za hidrolizu drveta (Danzig, Manheim,
Oldenburg i Stettin). Ubrzo su zbog nerentabilnosti nakon svršetka
rata prestale sa radom i ove tvornice.
Istraživački rad na području hidroliza drveta nastavljen je poslije
prvog svjetskoga rata. Kao rezultat toga rada danas imademo dva postupka
pomoću kojih se vrši hidroliza idrveta u niz tvornica. To su
Scholler-ov i; Bergius-ov postupak. Više postupaka nalazi se još u stadiju
proučavanja. To su Hoch-Bohunek-ov, Darboven-ov, Mitterbilller-ov i AntWuoriinen-
ov postupak.


347