DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Dr. Ivo Horvat, Belišće


ISKORIŠĆAVANJE DRVNIH OTPADAKA*


Hidroliza drveta


1. Jvod
Drvne otpatke dijelimo u glavnome na otpatke kod izrade i iznošenja
i otpatke kod prerada i obrade drveta. U prvom slučaju govorimo o otpacima
u šumi: to su panjeviina, drvna masa vršike, tanjih grana, iverja,
teševima itd, U drugom slučaju govorimo o pilanskim otpacima, otpacima
kod proizvodnje furnira i drugim otpacima kod prerade r obrade drveta.
Iz ove grupe otpadaka od posebnog su interesa pilanski otpaci.


Pilanski otpaci sastoje se iz okoraka, okrajaka, porubaka i paljevine.
Okorci su komadi koji pri piljenju trupca pilom jarmačom padaju s njegovog
boka. Poprečni profil okoraka je odsječak kružnice. Tetiva ovoga
odsječka nastala je piljenjem a vanjska strana zadržala je svoju prirodnu
oblinu. Okragci su tanki i dugi dijelovi drveta koji otpadaju kod okrajčivanja
pl´ljietnica cirkularnom pilom. Porupci su kratki komadi koji se sa
čela piljenica skidaju prilikom porubljivanja. Piljevina se sastoji iz sitnili


dijelova drvnih vlakanaca što ih pila čupanjem ili presjecanjem izbacuje
iz reza.
Za iskorišćavanje ovih otpadaka potrebno je poznavati njihov sastav.
Po L. Vorreiter-u1 u prosjeku sastav pilanskih otpadaka je slijedeći:


% kubnog °/o kubnog
sadržaja trupca sadržaja otpadaka


1. okorci 6.9 18,0
2. okrajci 9,1 24,0
3. porubci 1,5 . 4,0
4. piljevina 18,2 48,0
5. ostalo 2,3 6,0
38,0 100,0


Ovi se otpaci uglavnom upotrebljavaju kao gorivo. Oni se upotrebljavaju
za proizvodnju pare, koja pokreće parni stroij, a s njime i sve strojeve
pilane. Otpaci ujedno daju pilani, a često i cijelom mjestu, potrebno
osvjetljenje. Krupni otpaci (okorci i okrajci) upotrebljavaju se za izradu
samduka i drugih ambalažnih potreba. Krupniji otpaci u novije vrijeme
kod nas se upotrebljavaju za proizvodnju ploča vlaknatica. Krupniji otpaci
mogu se upotrebiti i za proizvodnju sulfitne ili´, sulfaiske celuloze. Krupniji
otpaci uglavnom okorci upotrebljavaju se u građevinarstvu za-oplatu i u
rudarstvu. Krupniji otpaci vežu se u posebne snopove i upotrebljavaju u
kućanstvima za potpaljivanje vatre.


* Kraći izvadak iz referata sastavljenog na osnovu publikacije »Wood yeast for
animal feed«, USA, 1947. 1 Vorreiter, Handbuch für Holzbfallwiirtschaft, Nevidamm 1943,


346