DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 27     <-- 27 -->        PDF

U svakom slučaju autor je malo pregonio. Zar jednostavnim pogoršanjem
staništa u stanju smo stimulirati (i to 2 put!) nastup fiziološke zrelosti?
Ako je to tako, onda zašto bi to važilo samo za hrast? Gdje su onda
brojni Miičurinovi sljedbenici da iskoriste taj čudni prirodni zakon u svoje
naučne svrhe? Ne, ne mislim polimizirati ni sa pokojnim Radoševićem ni
sa mnogo starijim i iiskusniijliin od mene šumarima kalibra Ing. Sarnavke. Rekao
sam već: to pitanje nije za nas ni izdaleko prečišćeno, a svak će se sa
mnom složiti da ga treba prečistiti. Mi se vrlo nelagodno osjećamo kad
drugovima nešumarima moramo odgovarati »okruglo pa na ćoše«: s jedne
strane dobro tlo ubrzava rastenje, ubrzava razvjtak biljke, skraćuje faze
i stadije koji ga približavaju osnovnom zadatku svakog živog bića, a s druge
strane loše tlo kao stalni »memento mori« za dotičnu jedinku podstrekač je
da se ranije počne brinuti za svoje potomstvo. Pa onda? Šta je konačno?
Pospješava ili usporava? Zaista. »Okruglo je pa na ćoše«, a to ne smije
biti u ni jednoj nauci pa ni u relativno tako mladoj kao što je šumarstvo-


Bojim se da nisu možda autori i zagovornici lošega tla kao stimulansa
fruktifikacija smetnuli s uma jednu činjenicu: sastojina na lošem zemljištu
stvarno počinje rađati plodom u starosti kad su stabla po svojim dimenzijama
2 puta manja (tanja, manje kubature) nego što bi u toj starosti
naraslo» drveće iste vrste na dobrom zemljištu. Međutim to nije isto što i
»zrelost u starosti dva puta manjoj«. U bivšoj šumi Trapističkog samostana
kod Banja Luke nalaze se jedna uz drugu 2 upravo idealna otsjeka za
upoređivanje: Otsjek 2 b na vrlo slabom zemljištu i sa promjerom srednjeg
stabla u doba inventarizacije oko 12 cm i Otsjek 2 d na dobrom zemljištu
sa srednjim promjerom stabla iste starosti (60 god.) od 22 cm. Dok otsjek
2 d. redovno i obilno rađa sjemenom, otsjek 2 b. nije imao uroda žira nikako
t. j . ni na jednom stablu sve do rata 1941 godine. Rat je prekinuo
si´stematska opažanja ali koliko sam mogao primjetiti ni za vrijeme rata
nije bilo uroda nego možda po koji izuzetni i osamljeni slučaj fniktifikacije
hrasta uz čaistiniice i progaline.


U oba slučaja radilo se je* o čistoj, jednodobnoj sastojim, vrste Quercus
sessiliflera Sm., tako da smo mišljenja da ovaj primjer može poslužiti u
prilog autorima koji tvrde: dobro zemljište pospješuje a loše usporava nastup
fiziološke zrelosti. Mi se ponovno ograđujemo da ne pripadamo ni
jednom ni drugom taboru sve dok se to jedamput ne pročisti: konačno i za
uvijek. Na prečac i preko noći ne može se to pročistiti ali niko nas ne može
uvjeriti da nas ne bi kontinuirani i uporni naučno-istraživački rad u tom
pravcu u toku 5, 7, 10 godina izveo na čistac.


Dok ne raspolažemo sa takvim besprekorno točnim podacima eleminisaćemo
uopšte tlo kao faktor, a sva daljnja razmatranja odnosiće nam se
na sastojine prvoga i drugoga stojbinskog boniteta, što je u ostalom logično
jer se u sjemenarske svrhe inače odred;;u parcele na dobrom a nikako na
lošem zemljištu.


(Nastavit će se)


345