DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 25     <-- 25 -->        PDF

danje sjemenom stabala gornje etaže sastavljene od jedinki iste botaničke
vrste; tek kao izuzetak mogla bi se dopustiti primjesa do najviše 10% druge
vrste. Što se tiče načina utvrđivanja istih podataka za vrste koje uopće ne
formiraju čiste sastojine (a takvih vrsta, kako smo vidjeli, ima mnogo
više nego onih prvih) poželjno je da sie za to odaberu sastojine u kojima je
dotična vrsta primješana drugoj glavnoj, a da je ta glavna približno istih
zahtjeva na svijetlost. U tom ćemo slučaju ukloniti glavni izvor mogućih
pogrješaka, što ipak ne znači da smo uklonili sve. Samo umjetnim podizanjem
čistih šuma od vrsta, koje inače naginju stvaranju mješovitih a ne,
čistih sastojina, možemo potpuno sigurno utvrditi kada dotična vrsta rada
sjemenom u sklopu, odnosno upoređivati tu brojku sa fruktifikacijom dotične
vrste na osami, Metodski sam odabirao1 samo takve čiste (odnosno
»najčišćije« što mogu biti) sastojine i mislim, da toj metodi dugujem znatno
za točnost i sistematičnost mojih podataka koje ću iznijeti u specijalnom


dijelu.


Dakle skop t. j . gustoća i blizina krošanja jedinki iste botaničke vrste,
stepen penetracije elemenata jedne krošnje u drugu susjednu najznačajniji
činilac kod utvrđivanja diferencijacije fiziološke zrelosti kod dotičnih jedinki
u eklopu.


Naučna istraživanja kao i dugogodišnja praksa šumara u SSSR pokazala
je da za sjemenske sastojine treba odabirati sastojine obrasta 0.6—0.7.
Kod toga obrasta, a naročito uz prethodnu racionalnu njegu, stabla su najjednoličnije
raspoređena u šumi, broj potisnutih jedinki sveden je na najmanju
mjeru, skoro su sva sitablja dominantna i sudominantna. Prema Kraftovoj
podjeli to bi bila stabla I, II i III razreda. Ogledi u hrastovim šumama
(banjalučki srez) pokazaše da prednji obrast omogućuje kod potpunog
uroda žira fruktifikaciju do 85% od ukupnog broja stabala fiziološki-zrele
sastojine. Razumljivo je da i u takvim proređenim sastojinama urod žira
pö pojedinom stablu jako varira. Za obrast 0.8—0.9 tek jedva trećina jedinki
učestvuje u naplodenju površine dok kod potpunog obrasta stvar stoji
ovako: Do 80 godina stabla pete i IV b klase nisu ni jednoć rodile žirom i
kao da su osuđena na vječitu sterilnost;* stabla IVa klase nisu do 73 godine
nijednoć rodila sjemenom, do 80 godina tek pojedinačno: najviše 10% od
ukupnog broja tih stabala rodilo je žirom. Pošto je tih stabala gro, jasno
je da urod dominantnih i predominantnih stabala ne može kompenzirati
manjak.


Možemo smatrati pravilom da je kod potpunog obrasta, zapravo već
počev od obrasta 0.8, upliv sklopa na urod sjemena toliki, da je moguće
raspravljati samo o urodu, periodicitetu, fiziološkoj zrelosti i t. d. jedino
pretstavnikä vladajuće etaže, dominantnog sloja. Ako to pravilo usvojimo,
ono će nam mnogo olakšati naš naučno-istraživački rad i samu izradu podataka
i to sa potpuno određenom prihvatljivom tačnošću i za razne´visinske
regin´e i zone. Za hrast na pr. mogli bi uzeti zone od 10O—300 metara
nadmorske visine, zatim od 300—500 metara i najzad od 500—700 metara


* Neophodno je nužno napomenuti da ne polazimo sa stanovišta da hrast normalno
rađa tek u 80 godini nego onako kako su to pokazala moja opažanja: u 45´—50
godini.
343