DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 22     <-- 22 -->        PDF

s


Uzeo sam sve gornje podatke kao podesan primjer i zornu ilustraciju
kako su nam »naši« zvanični podaci bili u stvari »nenaši«, tuđi t. j . za naše
prilike neupotrebljivi. Mislim da nije potreban daljnji komentar, u kakve
bismo grješke upadali kad bi kod određivanja smjernica gospodarenja
operisali sa pretpostavkqm stopostotne pouzdanosti zvaničnih tabela. Međutim
ako za hrast, bagrem možda i bukvu, jelu ili bor praksa raspolagala
sa empiričkim podacima koji su koliko-toKko korigirali takve i slične grješke,
to za vrste, s kojima se jugoslavenski šumar sretao rjeđe, nedostajao
mu je uvijek jedan od osnovnih putokaza za njegov rad na podizanju, gajenju,
njege pa i eksploatacije üh vrsta.


Sovjetska stručna literatura često ističe nedostatke metodike naučnoistraživačkog
rada u kapitalističkim zemljama, čak u onima gdje taj rad
ima svoju »storiju li tradiciju- Profii´istički pravac svakog poduhvata — pa i
naučnog — posebna utilitaristička nota koja provejava kroz njega ne može
a da se negativno ne odrazi na rezultatima. Trud, elan, samoprijegor pojedinaca
nikada ne mogu donijeti pravog efekta u srazmjeru sa uloženim naporom
i znanjem, dok ne postoji opšte, zajedničko, svima svojstveno uvjerenje
o koristi i potrebi naučno-istraživačkog rada i dok to opšte uvjerenje
ne dođe do ibražaja u samoj državnoj politici kako je to baš u cijelosti
slučaj u SSSR, To je ono što nam je najviše nedostajalo za prijašnje Jugoslavije.
Sada je naučno-istraživački rad podignut-na onu visinu koju zaslužuje.
Jedina objektivna poteškoća koja još preostaje — nedostatak kadrova


— ukloniće se brzo ako se na tom bude radilo sistematski. Pod naučnoistraživačkiim
kadrovima podrazumijevamo ne samo rukovodstvo i tehničare,
nego (i još više!) ono selekcionirano radništvo na koje se izvršilac
radova može apsolutno pouzdati. Ko nije radio na naučno-istraživačkom
sektoru taj bi si teško moigao pretstaviti koliki je udio radnika u pravilno
postavljenom, dobro izvedenom ogledu i u konačnom, rezultatu toga ogleda.
Dok se ne odgoji radnički kadar u pravcu koji će isključiti svaku sumnju o
nehatu, nemaru, nesavjesnom odnosu prema zaduženjima i zadatku, rezultat
nas nikada neće u cijelosti zadovoljiti. Sjemenska služba koja je po
karakteru svome operativna, u suštini je svojoj čisto naučno-istraživačka.
Radnik koji će se u njoj zaposliti treba da bude nagrađen po višim stavkama
nego što to iziskuju i propisuju dosadamji šabloni.
IV.Načelne smjernice i metodologija obrade teme kreće se u okviru
proučavanja isključivo zdravi h biocenoza


Prije no što pređem sa opšteg na specijalni dio ove rasprave t. j . na
utvrđivanje podataka za fiziološku zrelost i učestalost rađanja plodom
kod pojedinih vrsta našeg domaćeg šumskog drveća nama pretstoji jedan
opsežan rad na utvrđivanju nekih načelnih momenata opšte metodologije
šumarskog naučno-istraživačkog rada a prije svega prečistiti neke pojmove
koji su dobro poznati svakom šumaru ali koji bi u svijetlosti ovoga zamašnog
i mnogostranog problema mogli dobiti jednu posebnu boju, jedan poseban
karakter.


Prvo ćemo se osvrnuti na pojam fiziološke zrelosti. Poznato je da fiziološka
zrelost svake mnogodišnje biljke, t. j . starost u kojoj biljka prvi put
rodi plodnim sjemenom ovisi o čitavom nizu momenata, ali sva se ona


340