DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 19     <-- 19 -->        PDF

glavne šumske vrste, na svim staništima, u svim uzgojnim oblicima i u svim


— ili makar u najtipičnijini — asocijacijama. Prirodno da to nismo mogli
uraditi ni mi u uslovima predratne Jugoslavije. Naučno-istraživačke ustanove
Njemačke, Francuske, SSSR i SAD počele su tek nedavno posvećivati
tom problemu svu pažnju koju zaslužuje. Naročito u vezi sa petnaestogodišnjim
planom podizanja poljo-zaštitnih šumskih pruga u južnom djelu
Evropske Rusije čitav taj poduhvat kao i planski rad na dobivanju ogromnih
količina potrebnog za to sjemena mora da se oslanja na apsolutno
pouzdane podatke sređene po godinama, lokalitetima i t. d. Početak tih
istraživanja vezan je na imena Dokučajeva, Visockog i njihovih saradnika
t.
j . datira iz prvih godina 20 vjieka.
U Njemačkoj još 1895 godne A. Švapah objelodanio je svoje djelo
»Die Samenprodukcion der wichtigsten Wadholzarten An Preussen« kao
rezultat svojih kontinuiranih dvadesetogodišnjih opažanja na 9 šumskih
vrsta. Pruske zemaljske i njemačke opštenarodne naučno-istraživačke usta*nove
nastavile su pionirski rad toga naučenjaka, ali podloga koju je dao
Švapah bila je toliko solidna, da još i sada uz vrlo neznatne korekcije važe


za istočnu Prusku (sada Kalinovogradsku oblast), zatim za cio Brandenburg,
d´o zapadne Pruske i za područje Danciga (sada sjeverozapadna Poljska)
u cijelosti podaci utvrđeni prije pola stoljeća.


Istina i kod nas još iz toga doba datiraju pokušaji da se tačno utvrdi
periodicitet »žirorodnih godina« i provede »izpiitnik muževne dobi za proizvadanje
ploda«, ali, kao što nam sam naziv svjedoči, ta se istraživanja
odnosila na objekte za koje je bilo u prvom redu zainteresovano stočarstvo
pa, kako nam se čini, u tu svrhu se i pređuzimala. Nije ni sada bez interesa
pročitati opsežnu raspravu Mije Radoševića »Procjena šumskog ploda«.
Moramo samo naglasiti da za sve te podatke i pokušaje dugujemo anahronističkoj
činjenici: u to doba kod nas igrali su žir i paša još uvijek prvenstvenu
ulogu, iako su bili teoretski degradiram na nivo »sporednih šumskih
proizvoda«. Kroz takvu fazu — samo svakako ranije — prošlo je i šumarstvo
Srednje Evrope. Kad bi se prekopalo po arhivima njemačkih prirodopisnih,
popularnih i stručnih časopisa i hronika, naišlo bi se na tačne podatke
o sjemeimm godinama hrasta i bukve onako isto kao što se u Rajnskoj
provinciji tačno znaju stoljeća unazad rodne godine vinove loze. Naročito
su se opažale i bilježile potpune sjemene godine (Vollmast). Dengler u svom
dijelu Waldbau auf oecologischen. Grundlagen navodi slijedeće godine za
Sjevernu Njemačku: 1) za bukvicu (potpuni urod): 1800, 1811, 1834, 1847,
1853, 1858, 1869, 1877, 1884, 1888, 1890. 2) Za hrast: 1811, 1822, 1825,
1829, 1840, 1842, 1850, 1857, 1874, 1878, 1881, 1892, 1893. Intervnal između
1857 do 1874 trebalo bi svakako popuniti sa 2 do 4 potpuna uroda: podaci
su izostali zbog tadanjih prilika u Njemačkoj predbismarkovog i bismarkovog
doba. Ne sumnjamo o putpunu tačnost tih podataka ali nipošto ne
možemo ih smatrati mjerodavnim za naše prilike. Sasvim je razumljivo da
nam, ruski podaci isto tako kao i njemački, mogu poslužiti samo orijentaciono.
Iako u SSSR ima predjela čija se klima i ostali stojbinski elementi
prilično podudaraju sa našima (na primjer Krim) ne smijemo ni te podatke
uzimati nekritički. Isto važi za podatke o početnoj fiziološkoj zrelosti poje


337