DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Raspored šuma vododjelnicom ,duž izohipsa i po jarugama sprječava*ispiranje i odnašanje
zemlje a stvaranje vododerina. Bočni kanali za odvodnjavanje nisu potrebni a
isto tako ni kanali za navodnjavanje, jer je vodni režim u zemljištu u svako doba
povoljan. Suma je regulator koji prima, zadržava i postepeno predaje vlagu niže ležećim
zemljištima), u vidu talnih voda. To su, po Agajevu vodozaštiltne šume
agronomskog značaja, u kojima je čista sječa zabranjena a također i šumska
paša, osobito na vododjelnicamai — Na blažim nagibima šumu mogu da zamijene
voćnjaci i livade. Okopavine u principu su isključene, jer pružaju vodi mogućnost
odiuašanja najboljeg — mulja. — Široko polje primjene ovakve zaštite je u prvom redu
Makedonija-, naročito okrajci Pelagonije.


Vjetrobran -— pojasi kao zaštita protiv isušujućih vjetrova


Vjetrobrani pojasi dolaze u obzir u većim ravnicama naših žitorodnih
predjela, prije svega u Vojvodini i Makedoniji. Značaj takve zaštite najbolje
pokazuju veličanstveni radovi u Ukrajini i uopće u jugoistočnim
oblastima Sovjetskog Saveza. Pomoću tih pojasa čovjek prodire u plodnu
a sušnu stepu, gdje je glavni problem pitanje vlage u tlu. U članku B. V.
Saveljeva »Poljezaštitni šumski pojasi — u službi visokih i stabilnih žetvenih
prinosa« (Šum. list 10—11/1947} dokumentovana je spasonosna uloga
poljozaštitnih pojasa u stepi.


I takve vrste pojasa susrećemo često. Vrlo lijepih primjera nude
bagremove šumice uz rubove oranica u sjevernoj Srbiji. Naravno, da taj
nesistematski poredak u sitno posjedničkoj strukturi seljačkog posjeda
nije tako upadljiv kao mreža pojasa, pravilnih geometrijskih oblika. No,
tih šumica ima toliko, da mogu dobro da posluže za proučavanje njihovog
povoljnog djelovanja,


U dvije sezone, 1933/34 i 1934/35, seljaci na otoku Braču posadili su
blizu 300.000 sadnica uskog čempresa kao burobrane. Sadnja zbog sitnog
posjeda naravno nije vršena po nekom sistemu, ali ti vjetrobrani svojim
primjerom najbolje govore u svoj prilog.


U Hercegovini seljaci polja duhana presijecaju i zaštićuju od isušivanja
uskim pojasima kukuruza.
Ideja osnivanja šumskih pojasa, dakle, postoji već od ranije, nikla
spontano ili pod nečijim uticajem, a postoje i njezini objekti, razbacani


6