DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Za podizanje ovakvih živica glog je vrlo pogodan. Ako malo pogledamo
oko sebe, naći ćemo svuda podesnih vrsta grmlja za živice. Najvažnije
je, da mnogim primjerima na terenu praktično to pokažemo.


Ma da ova stvar zadire direktno u poljoprivredu, ne treba gubiti iz
vida da je šumarstvo neposredno zainteresirano na zaštiti poljoprivrednog
tla i povećanju njegove produktivne sposobnosti. Na tome treba i raditi,
ako želimo da se šuma zaštiti od tendencija daljneg krčenja i da se rastereti
od šumske paše, kresanja lisnika i brstika te sakupljanja listinca.


Za zadržavanje snijega na poljima puštaju p-reku zime neposječen e prug e
kukuruza . U predjelima jačih vjetrova potrebni su pojasi drveća ili živice.


U krajevima gdje vladaju nešto slabiji vjetrovi, po poljima ostavljaju
redove neposječenih stabljika kukuruza za zadržavanje snijega preko
zime. Naročito je ovo rašireno u SSSR.


Mali procenat, oko 15—20°/o površise pod pojasom živice nadoknadit
će izgubljenu površinu povećanim žetvenim prinosom.
U predjelima sa malim vodenim talogom (Vojvodina, Makedonija i
dr.) ovaj način čuvanja zimske vlage je od velike važnosti.
Podatke za širine i razmake pojasa lako će biti pronaći na terenu,
gdje će se steći i potrebna iskustva.


Vodozaštitni pojasi


Važan je zadatak spriječiti vodooderine na nagnutom terenu, koji se
upotrebljava za poljoprivrednu obradu. Ovdje je potrebna zaštita terena
u pravcu izohipsa.


Zadatak šume je ovdje u sprječavanju erozije, vododerina, bujica i
pretvaranju erozione snage voda u vodne rezerve za sušni period. Šuma
omogućava ujedno stabilan vodni režim i stalnu alimentaciju vodotoka za
dobivanje električne energije. Stalan i umjeren dotok voda sprječava zamuljivanje
korita presušivanje rijeka i poplave a osigurava plovidbu. Na
blažim nagibima ulogu šume može da zamijeni, bar što se tiče sprječavanja
erozionog djelovanja vode. gajenje voćnjaka i livada. U Americi se
mnogo propagira tzv. konturna obrada zemljišta, tj. obrada i zaštita tla u
pravcu izohipsa.


Uz ovakvu, zaštićenu obradu zemljišta neće nam voda svakogodišnje
odnositi neocjenjive količine najboljeg zemljišta i zatrpavati njima rječna
korita. Vodozaštitni pojasi u pogledu sređivanja općeg vodnog režima po
svojoj vrijednosti visoko nadmašuju kanale za odvodnjavanje i navodnjavanje
poljoprivrednog zemljišta.


5