DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 61     <-- 61 -->        PDF

/jttgleilza


Makins F. K.: The Identification of Trees and Shrubs, London, Dent et
Sons Ltd, 1948, str. 375, II. izdanje.


Ovo djelo predstavlja priručnik, komu je svrha da se omogući što lakše
determiniranje drveća i grmlja koje raste od prirode na Britanskom
otočju, ili se kultivira u tamošnjim vrtovima, nasadima i parkovima.
Kod tog je skrenuto glavno težište na crteže , kojih ima 2.500,
a odnose se na 1.311 vrsta (iz 534 roda)). Crteži se oslanjaju na kratak i jednostavan
ključ , a iza njih slijede opisi , gdje su obuhvaćene 1.732 vrste (iz
552 roda).


Prvo izdanje ovog djela objavljeno je 1936 g. Ono je sastavljeno kao priručnik
za amatere bez ikakva predhodnqg botaničkog znanja. Međutim, u
toku praktične primjene uvidjelo se da je za valjanu upotrebu knjige potrebno
izvjesno botaničko znanje ,a napose poznavanje tehnike terminologije.
S obzirom na to autor je djelo u drugom izdanju u tome smislu preradio i dopunio,
tado da ono ima karakter priručnika i za amatere sa izvjesnim botaničkim
predznanjem kao i za stručnjake.


Na početku knjige razjašnjeni su važniji termini , koji se rabe u
knjizi. U ključ u grupirano je drveće i grmlje u dvije skupine: sa složenim
i jednostavnim lišćem. Unutar pojedine skupine provedeno je daljne grupisanje
prema smještaju i obliku listova, supkama i dr. Crtež i zapremaju 128
stranica, a odnose se na najmarkatnije značajke listova, izbojaka, cvjetova,
cvatova i plodova. Crteži su donekle slično rađeni kao što je to u djelu S.
Tavork e i V. Csapody : A Magyar flora kepekben (Iconographia florae
hungaricae), Budapest 1934, s razlikom što su u Makinso-ov u djelu crteži
u manjoj veličini od normalne, a to zadaje izvjesne poteškoće. Prava veličina
naznačena je u opisu u engleskim stopama i palcima. Na daljnih 200 stranica
opisano je, posve ukratko drveće i grmlje i to najprije dvosupnice,
a zatim jednosupnice i golosjemenjače. Dvosupnice su podijeljene
na: Polypetalae (latica većinom više ili mnogo i nisu srasle), Gamo peta
l a (latice srasle) i Monochlamydea e (ocvijeće jednostavno). U opisima
su kraticama prikazane visine biljaka, vrijeme cvatnje, zatim trajnost,
oblik i veličina lista, oblik cvjeta, boja latica, oblik i boja ploda, te porijeklo
biljke. Uz pojedinu porodicu naznačena je u naslovu i cvjetn a formula .
Kod latinskih imena primijenjena je savremena nomenklatura. Na kraju knjige
r>alazi se opsežan indeks vrsta i rodova.


Kako se iz djela vidi, autor se u pogledu poznavanja stranog drveća i
grmlja, kao i u pogledu mogućnosti njihova uzgajanja na Britanskom otočju
oslanja đjelmično na vlastita iskustva, koja je stekao kao botaničar i šumar,
a djelomično na iskustva stečena dugim nizom godina u botaničko m
vrt u u Kewu . Taj se vrt nazali zapadno od Londona, na Temzi. Smatra se
jednim od najbogatijih botaničkih vrtova Svijeta. U njem se kultivira preko


20.000 biljnih vrsta. Zaprema površinu od 116 hektara. Osnovan je 1770 godine.
U djelu su posebno označene vrste koje iz ekoloških razloga n e mog u
uspijevati u Kewu.
Za nas knjiga ima vrijednost u glavnom za uže stručnjake. Ona daje
dobar uvid o autohtonom drveću i grmlju Britanskog točja. Međutim, ona je
za nas od još većeg interesa time što daje uvid o velikom broju egzotičnog
drveća i grmlja, koje se tamo uzgaja, a od kojeg bi mnoge vrste mogle i kod
nas doći u obzir.


Dr. M. Anić


59