DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 60     <-- 60 -->        PDF

đrveta; 16. Splavarenje po moru, jezerima i kanalima; 17. Splavarenje u teglenicama
(nevratima); 18. Istovar drveta iz vode.


U I. glavi govori pisac o načinima splavarenja te ga dijeli na: plavljenje,
splavarenje, skupno plavljenje (košeljnij splav) i splavljenje u nevratilma (t. j .
brodovima načinjenima od materijala koji se splavi, a koji se ne vrajaću na
svoju polaznu tačku, nego se na odredištu demontiraju i materijal upotrijebi
za druge svrhe).


Da se vidi važnost splavarenja i plavljenja pisac navodi da dužina rijeka
na kojima se plavi i splavari u SSSR-u iznosi 263.176 km. Od ove dužine plovno
je za plovidbu brodova i nevrata 12.131 km; splavno 72.264 km i sposobno za
plavljenje 178.781 km.


R. B e n i ć
..... B. H. ........, ........-........... ............, .........
....., ......—......... 1947, strana 568, te 354 slike i crteža.


Ova vrijedna knjiga namijenjena je kao udžbenik za šumarsko-tehničke
visoke škole i fakultete. Stolarska proizvodnja razvila se iz obrta u vrlo važnu
granu industrije u kojoj se na veliko primjenjuje mehanizacija, raspodjela rada.
vrpčani sistem rada te niz novih materijala i načina obrade.


Cjelokupna mehanička obrada drveta može se podijeliti na četiri grane:
pilanarstvo, proizvodnja furnira, stolarsko-mehanička proizvodnja i ostalo.


Stolarsko-mehanička proizvodnja odlikuje se slijedećim oznakama: a) stolarska
produkcija pretstavlja finalni produkat, b) drvo se u procesu proizvodnje
podvrgava, osim mehaničkoj obradi, lijepljenju i ukrašivanju.


U grupu stolarskih proizvoda spada proizvodnja građevinskih detalja
(prozori, vrata) (građevna stolarija), proizvodnja pokućstva, proizvodnja muzičkih
instrumenata, proizvodnja telefonskih i radioparata, proizvodnja fotoaparata,
proizvodnja stolarskih sanduka, proizvodnja vagona, gradnja aviona
i t. d. Prema tome stolarstvo zauzima važno mjesto granama drvne industrije.
Radi toga se i počelo naučno obrađivati i predavati na visokim školama.


Knjiga obuhvaća slijedeće glave: Uvod; I. Stolarski produkti; II. Materijal;


III. Tehnološki proces i organizacija; IV. Organizacija radova koji nisu direktno
vezani uz produkt; V. Osnovi: projektiranja poduzeća.
U I. glavi pisac raspravlja o osnovama konstruiranja stolarskih produkata,
spajanju ,osnovnim konstruktivnim elementima stolarskih proizvoda, konstruktivnoj
izradi proizvoda, konstrukciji i tipovima stolarskih proizvoda, crtanju
i obračunavanju, standardizaciji i normalizaciji, obračunu čvrstoće stolarskih
proizvoda i dozvoljenom odstupanju ko dobrade drvenih detalja.


U II. glavi obrađeni su drveni materijal, ljepila, ukrasni materijali, ostali
osnovni materijali, pomoćni materijal za produkciju, te materijali koji služe
za održavanje alata i strojeva.


U III. glavi obrađena je: podjela rada na etape, krojenje, davanje pravilnog
oblika detalju, davanje konačnog oblika detalju, savijanje, sastavljanje agregata,
furniranje, obrada agregata, sastavljanje proizvoda, ručni stolarski alati,
ukrašiVanje.


Glava IV. knjige obrađuje: transport, proizvodnja i upotreba pare, sanitarno-
tehničke i protivpožarne naprave i radionice za popravke.
U V. glavi su obrađeni: sastavljanje projekta, metodika i tehnika projektiranja
te uprava i! planiranje.
Knjiga će dobro doći i svima našim stručnjacima koji se bave stolarskom


produkcijom.
R. Beni ć
.