DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 3 — Mart 1948.


K. .. Pan tin, . splavarenju.
Organizacija splavarenja i mjere za osiguranje navigacije splavova.
Inž. N. Černoubov, Mjere za poboljšanje planiranja poduzeća na iskorišćavanje
šuma.


O metodici razrade tehpromfinplana pojedinih poduzeća za iskorišćavanje


šuma.


Inž. L, A. Pliner, Elektrifikacija šuma metodom rada po vrpci.


Članak o kvantitetnorn sastavu brigada, podjeli rada i organizaciji rada po
sistemu vrpce u iskorišćavanju šuma. Podaci o gubicima radnog vremena kod
pojedinih faza rada na obaranju i izradi drveta.


Inž. M. M. Piskunov i A. N. Sulimov, Elektrifikacija sječina sa visokovoltnom
mrežom


O električnoj mreži za snabdjevanje sječina. Linija vilsoke napetosti, transformatori,
linija niske napetosti.


G. A. Viljke, Rad zubaca čistača kod poprečnih pila.
Na osnovu istraživanja autor dolazi! do ovih zaključaka: (1) kod lančanih
pila sa širinom propiljka od 7 do 8 mm potrebno sniženje zubaca čistača leži
u dovoljno velikim granicama; (2) kod dvoručnih pila zubci čistači ne rade sa
potpunim iskorišćenjem; točnost sniženja zubaca mora biti u granicama * 0,2
mm, (3) kod lučnih pila ova točnost mora biti veoma visoko do * 0,01 mm Sto
se praktički ne može dostići.


A. I. Bičkov, U domovini djukovskog pokreta.
O sistemu rada brigade Jefrosine Djukove, koja je nagrađena visokom
državnom nagradom za organizaciju brigadnog rada kod iskorišćaćvanja šuma.
Inž. A. I. Popov, Uzdužni plivajući transporter za podizanje potopljenihtrupaca (ronaca) za vrijeme splavarenja.


Članak s tehničkim opisom rađa i podacima proizvodnosti i efektivnost rada
sa transporterom.


I. I. Visockij, Intenzivni metod smolarenja bora.
Potrebe na smoH t. j . na kolofoniju i terpentinskom ulju sve su veće. Istovremeno
sirovinska baza za smolarenje iz godine u godinu sve je manja. Autor
radi toga preporuča svoj metod intezivnog smolarenja svih sastojina bora određenih
za sječu u roku od 1 do 3 godine prije sječe. Intenzivno smolarenje potrebno
je izvršiti najprije u rajonima intenzivne eksploatacije šuma.


Br. 4 — April 1948.


Najvažnija zadaća u iskorišćavanju šuma.


SKP(b), vlada i lično drug Staljin pružaju šumskoj industriji veliku pomoć.
Tokom 1947 šumska industrija dobila je mnogo novih kamiona, traktora, lokomotiva,
elektrostanica, elektropila i t. d. Da bi se osigurao daljnji razvoj šumske
industrije, potrebno je u 1948 god. izgraditi mehanizovana poduzeća za
eksploataciju šuma. To je osnovni zadatak trudbenika eksploatacije šuma.


M. M. Korunov, Nedostatak priznanja prioriteta ruske tehničke misli u
šumarsko-tehničkoj literaturi.
Analizom novije šumarsko-tehničke literature autor dolazi do zaključke
da mnogi pisci ne vode dovoljno računa o radovima ruskih naučnih radnika
i stručnjaka. Oni često pripisuju neke izume strancima i ako za te izume pri^
pada prioritet ruskim trudbenicima. Oni se služe sa materijalom inostranih
stručnjaka, a ne koriste se hogatim materijalom ruskih stručnjaka. U ovome
autor vidi klanjanje kapitalističkoj kulturi. Protiv toga treba se stalno boriti
razvijajući kod svih trudbenika osjećaj ponosa za sovjetsku nauku i tehniku


Inž. A. I. Sakovskij, Treba zaštititi i izvesti izrađeno drvo.


54