DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Program izložbe organizirane u okviru Ministarstva šumske industrije SSSR
od 1. II. do 1. IV. 1948. Popis premija trudbenicima šumske industrije koji će
sudjelovati na izložbi.


V. M. Šelehov, Rezerve produktivnosti rada — treba mobilizirati za pravovremeno
izvršenje petogodišnjeg plana.
Članak o mjerama za povišenje proizvodnosti rada: pravilno iskorišćenje
radnog dana, povišenje discipline u radu i bolja organizacija rada. Potrebno
je bolje iskoristiti transportna sredstva, posvetiti više brige racionalizatorima,
novatorima i stahanovcima u šumskoj industriji.


I .E. Voronov, Treba se boriti za kvalitetno izvršenje plana.
Potrebno je racionalno iskoristiti drvo. Postotak tehničkog drveta kod izrade
trupaca mora biti što je moguće viši. Tehničko drva treba izraditi tako
da se dobije što više vrijednijih sortimenata. Racionalno iskorišćavanje ovisi o
znanju šumskih radnika. Potrebno je stoga svakodnevno i sistematski povisivati
znanje šumskih radnika, upoznavati ih sa racionalnijn iskorišćavanjem
drveta, sa propisima standarta i tehničkih uslova za izradu drveta.


Ing. G. M. Parfenov, Elektrocnergija za mehanizaciju eksploatacije šuma.


Mehanizacija radova u eksploataciji šuma u SSSR znatno je napredovala.
Danas se za obaranje upotrebljavaju tisuće elektromotornih pila. Za pogon ovih
pila potrebne su elektrostanice. Autor u cilju uštede benzina i autoulja predlaže
da se izvedu elektrostanice sa parnim pogonom. Za gorivo se tada mogu upotrebiti
otpaci od izrade drveta.


B. Epifamov, Motorni vlakovi na uskotračnim željeznicama.
UZ UZ
Tehnički opis motornih lokomotiva tipa M -— i M —Inž.
S. P. Persidskij i inž. G. V. Krilov, Napredni mehanizirani lesopunkt


Sibira.


Opis rada Nečunajevskog mehlesopunkta koji se nalazi u sastavu trusta
Novsibles-a. Područje mehlesopunkta nalazi se u borovim šumama na srednjem
Obu. Masa zrelog drveta iznosi 5,8 mil. ms. Podaci o iskorišćavanju šuma, iznošenju
drveta, radu na šumskim stovarištima, utovaru drveta i izvozu drveta.


S. V. Genel, Smanjenje higroskopnosti drveta pomoću aromatskih amina.
Rezultati istraživanja napajanja drveta sa aromatskim aminima. Upotrebljeni
su alfa-naftilamin, beta*-naftilamin i difenilamin. Istraživanje je vršeno
na bukovini i brezovini.


Najbolje rezultate dobilo se je impregniranjem drveta sa beta-naftilaminom.
Volumna težina drveta povećala se za 60—70% i iznosila je 1.1 g/cms,
upijanje vlage kod 75% rel. vlage zraka iznosila je 5°/o (namjesto 14°/o kod neimpregniranog
drveta), kod 92% rel. vlage zraka iznosila je 13°/o (namjesto
22,5%), a upiijanje vode iznosilo je 32% (namjesto 150%). Volumno bubrenje
smanjilo se je za 7 do 10 puta, a linearno bubrenje za 3 do 5 puta. Mehanička
svojstva povisila su se za 25 do 90%. Koeficijenat kvalitete impregniranog
drveta ostao je najednak sa koeficijentom kvalitete neirnpregniranog drveta.
Impregnirano drvo sigurno je od napadaja gljiva.


Impregniranje drveta sa otopinom beta-naftilaminom dobro je sredstvo za
sniženje higroskopnosti drveta.


Istraživanje se nastavlja. Zadatak je da se utvrdi način impregniranja
ostalih vrsta drveta i ispitivanje ostalih mehaničkih i tehnoloških svojstava
drveta,


Inž. T. P. Krokos, Iskorišćavanje borovine u proizvodnji šibica.
Komparativna istraživanja o upotrebi jasikovine, smrekovine, jelovine i
borovine u proizvodnji šibica.


52