DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Motka se izrađuje od jedrog smrčevog letvenjaka. Dužina motke je 5 do
6,5 metara, a debljine na tanjem kraju 5 cm. Na tanji kraj motke nasađuje se
specijalna gvozdena viljuška. Zubi viljuške su zaoštreni i krajevima povijeni
na dole. Na slici broj 1 vidi se izgled i: dimenzije viljuške.


Viljuška se utvrđuje za motku gvozdenim ekserom.


Rad motkom je sledeći: Prvo se stablo potseca na strani izabranog smera
obaranja i pre no što se počne sa rezanjem glavnog reza, deblji kraj motke
se upre za kamen ili kakav panj, dok se tanji kraj — na kome je viljuška —
nasloni uz stablo. Pri tom se vodi računa da vrhovi viljuške budu okrenuti
stablu. Motka se naslanja uz stablo pod uglom od 35° do 40°. Zatim se radnik
veša o sredinu motke povlačeći je naniže. Kako je deblji kraj motke učvršćen
i ne može da se pomeri sa mesta, to ostaje da se tanji kraj spusti niz stablo
i da se motka savije. Po prestanku natezanja vrhovi viljuške će se zabosti u
stablo, a motka će zadržati svoju deformaciju. Motka je elastična i težiće da
se vrati u prvobitni položaj i na taj način će stalno pritiskivati na stablo u
pravcu obaranja. Naravno da je motka postavljena na strani stabla koja je suprotna
izabranom smeru obaranja (st br. 2). Kako napreduje glavni rez tako
se i motka ispravlja, prebacujući težinu stabla u željenu stranu. Kada je glavni
rez dostigao 2 do 3 cm. do potseka, a stablo još ne počinje da pada, onda radnik
prestaje da reže, izvlači pilu iz propiljka i vešajući se o motku, obara stablo.


SI. 2.


Primedba: Motka za obaranje stabala naročito je pogodna pri obaranju
tanjih stabala, koja su ispod 35 cm. prečnika na panju. U takvim slučajevima
može jedan radnik lučnom pilom, bez ikakve pomoći, da obara takva stabla,
a ipak da bude u potpunoj sigurnosti za vreme rada. Prilikom rada ne dangubi
zabijajući klin da bi sprečio uklještavanje pile. Znači da su prednosti ove
motke što j« radnik siguran za vreme rada i što može pojedinac da obara
stabla.


J. Drakulić
(....... .................. ........... no .............., ...... I — 1941)


48