DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pitanje pošumljivanja, pitanje šumskih zaštitnih pojaseva, pitanje
planiranja i normiranja, pitanja mehanizacije i racionalizacije šumsko uzgojnih
i eksploatacijonih radova, mehanizacija i racionalizacija naše drvne
industrije, iskorišćavanje otpadaka, uopće zadaci postavljeni šumarstvu
i drvnoj industriji našim prvim petogodišnjim planom, to su pitanja kojima
će se list baviti u 1949 g.


U želji da se ostvare svi ti veliki zadaci pozivamo na suradnju sve
naše stručnjake. Ostvarivanje tih zadataka pretstavlja prinos ostvarivanju
Petogodišnjeg plana.


Uredništvo se nada da ovaj poziv neće ostati mrtvo slovo i očekuje,
da će on naći odaziva kod sviju te u tome smislu želi svima svojima
suradnicima, čitaocima te svima stručnjacima šumarstva i drvne industrije
mnogo uspjeha u Novoj godini 1949!


Uredništvo


Ing. Vladislav Beltram (Beograd):


ŠUMSKI ZAŠTITNI POJAS I POŠUMLJAVANJE NA PRUGE


Pod uticajem starih shvatanja i u potrazi za najjednostavnijim izlazom
iz situacije, još se i danas pojavljuju pojedinačni glasovi, da treba naše
nizinske šume iskrčiti u korist poljoprivredi, jer da se salaze na relativnom
šumskom tlu.


Zaboravlja se postaviti umjesno pitanje, da li možemo i da li smijemo
biti zadovoljni dosadnjom proizvodnom sposobnošću naše poljoprivrede u
tim predjelima. Umjesto toga traži se na oko lak a u stvari često vrlo opasan
izlaz, slijedeći iskonski instinkt žudnje za zemljom. Pritom se zaboravlja
na historijat i sudbinu mnogih pokrajina, počev od antičkog doba
pa do najnovijih pretvaranja cvatućih pokrajina u pustoši, polja u stepe
i bivšeg plodnog šumskog zemljišta u močvare ili neplodne slatine. Ovaj
posljednji slučaj zaslanjivanja iskrčenih šumskih zemljišta poznat je i našoj
Vojvodini.


Istu tendenciju, makar u postepenom opadanju, zapažamo u ravnici,
u brdu i u planini: širiti areal pašnjaka, polja i ziratnog zemljišta uopće
krčenjem glavnog neprijatelja-šume, bila ona visokog uzrasta ili šikara-
Te pojave poznate su više manje u svim narodnim republikama. Tako


n. pr. u Sloveniji na Dravskom polju poljoprivredi »smeta« šuma, ali se
pri tom ne vide velike mogućnosti melioracije postojećih poljoprivrednih
površina, većih nego ih zaprema šuma, koje u oskudici kreča leže djelomično
puste ili slabo obrađene. Sama šuma, međutim, pokriva plitka,
šljunkovita tla. Jednako je opet šuma na smetnji pašnjaku u planini.*
* U zaključcima konferencije o poljezaštitnim pojasima kod Saveznog ministarstva
poljoprivrede i šumarstva dne 12. I. 1948 kao naročito ugrožene oblasti od vjetra
i suše u NR Sloveniji ističu se: Prekmurje, Dravsk o pol j e, i krš. (Šum. list,
1 1948, str. 19).