DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.........


GULJACE


(Iz prakse SSSR-a)


Radi koranja drveta neophodno je primenjivati guljače. Preporučuju se
guljače Maksimova, Zimina i guljače načinjene od lista polomljene dvoručne
pile.


Guljače tipa Maksimova


Ova guljača (slika br. 1) ima čvrst list izrađen od tankog čeličnog lima.
Širina lista je 200 mm., visina 70 mm. ugao oštrenja 18°. Guljača je teška 800
grama List guljače treba da je gladak, bez ogrebotina, brazda i drugih grešaka.


SI. 1.


Drveno držalje se nasađuje prema gornjem delu guljače pod uglom od
00°. Dužina držalja iznosi 1,5 metra. Radi lakšeg rada na kraju držalja učvršćuje
se kratka prečka.


Guljača tipa Zimina


List ove guljače je ovalan (slika broj 2). Visina luka 30 mm. Visina guljače
na sredini lista iznosi 70 mm., a na krajevima iznosi 40 mm. Guljača se oštri
sa obe strane lista i) to sa unutrašnje .strane do 2/3 debljine lista, a sa spoljne


strane do 1/3 debljine. Ovalan oblik lista ove guljače omogućava da se njom
zahvati širi pojas kore 50 do 70 mm. Oštri se na okruglim; tocilima, a brusom
se samo podoštrava.


Guljača se nasađuje na drveno držalje dužine 1,5 m.


46