DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 47     <-- 47 -->        PDF

okolnosti pod kojima se vrši smolareiije, te kvaliteta na terenu prikupljene
smole. Ako se obrati veća pažnja tehnici smolarenja (bolji rad, bolji lončići
za smolu, bolja manipulacija) može se očekivati i veći procenat prečišćene
smole upotrebljive za mikroskopsku tehniku.


U pogledu kvaliteta smole halepskog bora i molike prof. Varićak je
objavio svoje prve rezultate. Ispitivanja kvaliteta pročišćene smole crnog
bora sada su u toku i biće naknadno objavljena. Polazeći od domaćih
sirovina i na ovom području ćemo se osloboditi inostranog uvoza. Našoj
optičkoj i farmaceutskoj industriji te za potrebe mikroskopske tehnike
moći ćemo tako osigurati dovoljnu količinu pročišćenih smola i omogućiti
njihov poletan rad.


L i t e r a tura:


Varića k T.: Smola bora kao nadomjestak za kanadski balzam u histološkoj
tehnici. Veterinarski arhiv 17, 195, 1947.
Varića k T. i D.: Primjerna smole molike (Poms Peace) u mikroskopskoj tehnici
i optici. Glasnik biološke sekcije H. P. D. 1947«


........ : .......... ............ ........ ....... ...... 19444,


Ugrenović : Upotreba drveta i sporednih produkata šuma, Zagreb 1948,


Ugrenović : Kemisko1 iskorišćavanje i konz. drveta. Zagreb 1947 god.


O ............) ........ ......


..... ........ ...... .......... ............ COCHOBOS ...... ... .........
.......... ......... ... .... ................ ......., ...... . .. .. ... ......
.......... .........


THE FILTRATION OF THE PIN RESIN


The author describes the first results of the filtration of the pin resin, and the
realization of the filtrate for the uses of microscopian technics, optics e. t. c. as the
substitution of Canada balsam.


i


45