DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 46     <-- 46 -->        PDF

3. Gornji sloj pretstavlja smolu bogatu u terpetinskom ulju (do 35%),
no pomešanu sa organskim otpatcima, koji plivaju na površini (iglice,
kora). Boje je žućkaste kao zejtin.
Za dalji postupak dolazili su u obzir samo gornji i ssednji slojevi, dok
je donji sloj odmah izdvajan kao neupotrebljiv. Za filtrovanje upotrebili
smo ovaj materijal:


a) običnu medicinsku gazu (višeslojnu) za grubo filtriranje;
b) laneno platna (rede) za finije filtrovanje;
c) tehnički file (sličan onom za filtrovanje raznih tečnosti) za najfi


nije prečišćavanje.
Zadatak ovih filtracionih sredstava uglavnom je sledeći:
ad a) Da se zadrže svi organski delovi (otpatci) koje sirova smola


sadrži,
ad b) Da se gušći delovi smole koji u sebi imaju izvestan procenat
kristala izdvoje, odnosno na samom platnu zadrže,
ad c) Da se zadrže male čestice prašine i finije primese.


Smolu koja se staložila u kanti najpre smo pretakali (gornji i srednji
sloj) kroz gazu. Postupak je vršen dosta brzo, jer je gaza imala zadatak
da zadrži krupnije strane primese (iglice, insekte, iverje i druge otpatke).
Ovim filtrovaajem dobijena je na oko čista smola koja je u sebi sadržavala
samo finije čestice organskih otpadaka, prašinu i slično. Dobijeni
filtrat ostavili smo 15 do 20 dana da se staloži. Za to se vreme također
formiraju tri sloja i to:


1.
donji sloj, koji je najtanji i najgušći, a sastoji se od smole bogate
kristalima i prašinom, te ostalim težim nečistoćama;
2.
srednji sloj bledožućkaste boje, većim del om prečišćena smola;
3. gornji sloj koji pretstavlja već čistu smolu-terpentin.
Dobijeni prvi filtrat posle izvesnog vremenskog taloženja ponovo- se
sada filtrira kroz gušći filtar od lanenog platna. Na njemu se zadrže preostale
organske i anorganske čestice i sva smola u gromuljicama. Propušta
se samo gornji i srednji sloj, dok donji sloj ostaje u prethodnoj posudi
i on se izbacuje iz daljeg postupka. I ovaj drugi filtrat ostavlja se izvesno
vreme da se staloži 10 do 15 dana, kako bi se i preostali kristali i eventualna
nečistoća staložila. Treće i posljednje filtrovanje kroz file imalo je
za zadatak da potpuno zadrži sitnu nečistoću (prašinu) i preostale kristale.
Dobijeni filtrat pretstavlja već visoko pročišćeni terpentin koji se može
upotrebiti u mikroskopskoj tehnici. Pročišćena smola-terpentin molike
ima bledo žutu boju (kao zejtin), a boja smole crnog bora varira od
žućkaste do smeđe. Prečišćena smola sipana je u teglice od 250 g, 500 g
i 1 kg i hermetički zatvarana. U medicinskim zavodima gotov filtrat
obično se razređuje (sa ksilolom, terpineolom ili drugim sredstvima) do
željene gustine i zatim upotrebljava.
No postavlja se pitanje koliki je procenat filtrovanih smola. Smola
crnog bora, ako je uzmemo onakvu kakvu nam je daje teren (smolarenje),
daje od 20 do 30 %, u srednjem oko 25% prečišćene smole. Smola molike
daje veći procenat prečišćene smole i on iznosi od 30 do 40%, srednje
35%. Da li će se ovi procenti moći povećati zavisi najviše od načina i


44