DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Ing. Branislav Pejoski (Skoplje):


O FILTROVANJU BOROVIH SMOLA


Posle ovoga rata počela se osećati oskudica mnogih preparata i proizvoda
inostranog porekla, a među njima i kanadskog balsama (balsamum
canadense). Njegova upotreba osobito je izrazita u mikroskopskoj tehnici,
optičkoj industriji i drugdje.


Kanadski je balsam smola Abies balsamea i Abies canadensis koje
rastu u Severnoj Americi. U pogledu proizvodnje ove visoko kvalitetne
smole neke severoameričke države drže pravi monopol. Glavna karakteristika
kanadskog balsama je ta, da ova smola ne kristalizira, potpuno je
bistra, koeficijent loma svjetlosti je isti kao kod stakla. Ove osobine osigurale
su mu široku upotrebu.


Pre rata za potrebe mikroskopske tehnike u histološkim i bakteriološkim
laboratorijima počeli su se upotrebljavati i neki sintetički preparati
(caedax i dr.), jer je cena kanadskom balsamu bila naročito visoka. Kilogram
kanadskog balsama stajao je pred rat oko 800 dinara.


Boreći se s teškoćama oko nabavke i najmanje količine kandaskog
balsama za potrebe svojih laboratorija prof. dr. T. Varićak, upravnik Zavoda
za histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta zagrebačkog
universiteta, došao je na ideju da ispita upotrebu naše domaće smole mesto
kanadskog balsama. Prvi njegovi rezultati već su krunisani uspehom,
a proučavanja se i nadalje produžavaju. Prof, Varićak najpre je ispitivao
smolu Pinus halepensis i Pinus Peuce, a sada su ispitivanja protegnuta i
na ostale smole naših četinjača (Pinus nigra i P. leucodermis). Najbolji
rezultati postignpti su sa smolom molike (P. peuce) dobivene sa Peristera
kod Bitolja.


Kao jedan od najvažnijih problema, koji se imao resiti kod upotreba
raznih smola, bilo je pitanje pročišćavanja smole. Poznato je da sirova
smola pretsLavlja sirovinu za dobivanje kalofonijuma i terpentiskog ulja.
Dobivena smolarenjem ona je manje-više onečišćena organskim i anorganskim
primesama (kora, iverje, lišće, iglice, insekti, prašina, pesak, voda
i dr.). Ovakva tehnička smola ne može ni u kom slučaju da nade primenu
u mikrosposkoj tehnici, u optičkoj industriji i drugim granama, zato što
je prvo nečista ,a drugo što je puna kristala smolnih kiselina.


Da bi se omogućila upotreba i za gore navedene ciljeve smola se mora
podvrgnuti temeljitom pročišćavanju koje vremenski pretstavlja duži
posao.


Podstaknuti prvim uspesima koje je postigao prof. Varićak i jer je
smolarenje u NR Makedoniji uvedeno još od ranije kao jedan od načina
iskorišćavanja borovih šuma, otpočeli smo opite kod proučavanja filtracione
tehnike za pročišćavanje smola belog bora, crnog bora i molike sa
sledećim zadatkom:


1.
Da se pronađe jedna bolja metoda za filtrovanje borove smole bez
da se umanje fizička svojstva iste,
2.
Da se primeni filtrovanje bez prethodnog zagrejavanja smole koje
je štetno za bistrinu pročišćene smole.
42