DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Za izvođenje plana, na poljoprivrednim tehnikumima kao i sovhozima,
gdje je pitanje podizanja poljozaštitnih pojaseva dobro postavljeno, organiziraju
se škole za osposobljavanje t. zv. agrolesomelioratora. Plan predviđa
i druge mjere u vezi sa odgajanjem kadrova u tom pravcu.


Radi osiguranja dovoljnog broja sadnica osniva se do 1950 god. još
daljnjih 50 stepskih šum. gospodarstava i 200 šum. uprava. Ministarstvo
šumarstva otvara šumarske škole itd., a odgovarajuća ministarstva i Akademija
poljoprivrednih nauka zadužuju se za istraživalački rad po tim
problemima,


U glavi III. — Vezanje i pošumljavanje pijesaka planira se u detalje
pošumljavanje pokretnih pijesaka uz rijeku Volgu, u sjev. Kavkazu, u
centralnoj ćernozemskoj oblasti i Ukrajini i to do 1955 god. na površini
od 322.000 ha. Za vezanje i pošumljavanje pijesaka preporučuju se slijedeće
vrste: 1. u zoni stepskih šuma — ob. bor, breza, hrast, topola, sibirska
karagana, Lonicera tataricum, iva; 2. u stepskoj zoni — ob. bor, krimski
bor, bagrem, hrast, topola, kajsija, bijeli dud, uskolisna dafina, Lonicera
tataricum, iva, amorfa; 3. u polupustinjskoj zoni — bagrem, hrast, topola,
bijeli dud, kajsija, tamarika, iva, bor i dr,


Glava IV. — Proizvodnja sadnica u državnim, kolhoznim i sovhoznim
šumskim rasadnicima planira proizvodnju u državnim rasadnicima, posebno
za 1949, 1950 i 1951-55.


Ministarstvo šumarstva će podići još daljnjih 60 rasadnika, također i
Ministarstvo poljoprivrede i niži operativni organi.


Prema planu potrebno je izraditi toliko rasadnika, da u 1949 god. na
5—10 kolhoza padne po jedan rasadnik. 110 rasadnika imat će formu
poduzeća. Plan daje također smjernice za odvijanje potrebne sjemenarske
službe. Ujedno se tipizira potrebna tehnika za rasadnike (traktori, plugovi,
sijalice, kultivatori itd.).


U ostalim glavama rješavaju se pitanja uvođenja i usvajanja travopoljnog
plodoreda u poljoprivredi. Zato ćemo navesti samo njihove


naslove:
V. glava — Uvođenje i usvajanjeRazvijanje navodnjavanja, izgradnjaMehanizacija poljoprivrednih radova,
vodosprema.
travopoljnog plodoreda. VI. glava —
nasipa i vodosprema. VII. glava —
šumske sadnje i izgradnje nasipa i
Rezultati


Već prva dva mjeseca, otkako je objavljen plan, pokazala su ne samo
da su pripreme u toku, nego i da se odvija rad. Pokazala se susretljivost
i polet kojim su mase dočekale plan i kojim su prišle njegovu ostvarenju.


Kako se iz izvještaja Ministarskog savjeta SSSR-a i CK SKP(b) od


30. XII. 1948 vidi, na trase drž. poljozaštitnih pojaseva stigle su ekspedicije
učenjaka i specijalista, vrši se rad da bi na proljeće 1949 moglo 94
šum, gospodarstava početi sadnjom pojaseva.
39