DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Da bi se riješilo pitanje teritorijalne raspodjele rukovodstva, podižu
se u tu svrhu u Staljingradu, Saratovu i Uralsku teritorijalne uprave a
za provođenje istraživanja i izradu projekata osniva se »Agrolesoprojekt«.


Pored napred navedenih državnih poljozaštitnih pojaseva, planira se
podizanje 5,709.00 ha pojaseva na poljima kolhoza i sovhoza, Od toga
će kolhozi posaditi 3,592.500 ha uz pomoć države i pod nadzorom ministarstva
šumarstva, a ostatak ministarstvo. Plan donosi razbijanje tih
površina na oblasti, autonomne republike i krajeve.


Točkom 9. i 10. regulirano je pitanje pošumljavanja jaruga, vododjelnica,
pijesaka itd.


Važna je točka 12., koja kaže: »U cilju podizanja trajnih poljozaštitnih
pojaseva, koji će biti efektni već od mladosti, treba saditi vrste dugog
vijeka kao i brzorastuće vrste drveća, odabirući ih prema mjesnim stanišnim
uslovima. Osobitu pažnju treba obratiti uzgajanju hrasta u stepskim
rajonima, kao najvrjednijoj i dugovječnoj vrsti. Kod sadnje poljozaštitnih
šumskih pojaseva uvoditi 10—15% voćaka«.


U planu su pojedinačno nabrojene vrste drveća i grmlja, koje dolaze
v dbzir za sadnju u tim oblastima na kolhoznim i sovhoznim poljima.


Posebno je naglašeno da je nepravilno podizanje uskih pojaseva u
rajonima s jako razvijenim reljefom i velikim oticanjem nadzemnih voda,
jer takvi pojasi nisu u stanju da pruže zaštitu tlu.


Izričito se citira, da šumski pojasi u kolhozima i sovhozima za zaštitu
polja u ravnicama od suhih vjetrova moraju biti 10—20 m široki. Oni
pojasi, koji su smješteni popreko padina u svrhu sprječavanja odnošenja
tla (pojasi sa zadaćom reguliranja vode) ,podižu se u širini od 20—60 m.
Podizanje šuma na gredama u vidu pojaseva treba provoditi u širini od
20—50 m, a također je potrebno podizanje suvislih nasada na obroncima
itd. Šumske kulture oko vodosprema podižu se u pojasu širokom 10—20


m. U Ukrajini širina pojasa može biti 9—12 i 17 m. Osnovne (dužinske)
poljozaštitne pojase kolhoza i sovhoza treba razmještati po međama,
granicama poljskih plodoreda a kod većih polja i unutar njih po granicama
brigadnih čestica, predviđajući smanjivanje razmaka između pojaseva u
stepskim rajonima.
MTS će u svoj plan uvesti radove oko obradbe tla.
Daljnim točkama regulirano je djelovanje rasadnika, računanje trudodana
za rad u njima i tome si. Napominjemo kako se u članku, posvećenom
pitanju rasadnika, u Pravdi od 24. X. 1948 ističe važnost osnivanja
rasadnika i njihovo pravovremeno funkcioniranje. Za rasadnike treba izabrati
najbolje tlo, kloniti se mrazišta, slanih terena. Veličina rasadnika
treba da iznosi oko 50—100 ha, ali i preko toga ako pretstoje velike površine
za pošumljavanje. Kod odabiranja mjesta za rasadnik treba misliti
na kvalitet sjemenskih šuma, odnosno baza, čiji stanišni uslovi moraju
odgovarati onima na kojima vršimo pošumljavanja.
Rad oko podizanja rasadnika smatra se momentano kao osnovni jer
se bez odgovarajuće proizvodnje sadnica ne može preći na ostale radove.
Računa se da će za najbližu prvu ili drugu godinu trebati proizvesti oko


600.000 kom. sadnica listača i 1—1,5 mil. kom. sadnica četinjača po 1 ha.
38