DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Takovo stanje naučnog iskustva i praktičnog rada zatekao "je plan
1949—65. On polazi od toga da je nauka dokazala, a praksa potvrdila, da
je primjenom napredne agrikulture, kao i drugim kompleksnim mjerama
moguća uspješna borba protiv suše u stepskim i šumsko-stepskim zonama
evrop. dijela SSSR-a, da je socijalistička poljoprivreda dorasla do stepena
visoke i intenzivne kulture, što su do sada najbolji kolhozi i dokazali.


O planu poljozaštitnih šumskih nasada, uvođenja travopoljnih plodoreda,
izgradnje jezera i vodosprema u svrhu obezbjeđenja visokih i stabilnih
prinosa u stepskim i šumsko-stepskim rajonima evropskog dijela SSSRa


Kako se ističe u uvodniku Pravde (od 24. X. 1948), Partija i Sovjetska
vlada oduvijek su poklanjale pažnju primjenjivanju kompleksa Dokuča j
e v-K o s t i č e v-V i 1 j a m s u socijalističkoj poljoprivredi. Velika se
važnost i ozbiljnost pridaje radu na tom polju i nikada prije nije borba
protiv suše vođena na tako širokom frontu.


Mjere koje plan 1949—65 predviđa u borbi sa sušom, erozijom, pokretnim
pijescima i si. jesu slijedeće:


a) podizanje zaštitnih šumskih pojaseva na vododjelnicama, na međama
plodoreda po poljima, po obroncima, jarugama, po obalama rijeka
i jezera, oko prudova i vodosprema a također i pošumljavanje i učvršćivanje
pijesaka;


b) pravilna organizacija površina s uvođenjem travopoljnih poljskih i
krmnih plodoreda te racionalnim korištenjem plodnog tla;
c) pravilan sistem obradbe tla, njega usjeva i široka primjena crnih
ugareva i zaoravanja strništa;


d) dobar sistem organskog i mineralnog gnojenja;


e) sjetva odabranog sjemena, koje je prilagođeno mjesnim uslovima;


f) razvijanje navodnjavanja iskorišćavanjem lokalnih voda putem nasipa,
vodosprema.


O nesumnjivoj potrebi predviđenih mjera svjedoče prinosi žitarica na
poljima Poljoprivrednog instituta centr. černozemske oblasti po imenu
Dokučajeva, gdje je za sušne 1946 godine prinos ozime pšenice porastao
na 16,5 c/ha, ozime raži na 15 c/ha, jare pšenice 10,6/cha, zobi na 15,8
c/ha, dok je prinos tih kultura u otvorenoj stepi bez pojaseva bio 3—4
puta slabiji a da prinosa od 20—25 c/ha nikada ni ne dostigne.


Ü I. dijelu — Podizanje sistema velikih državnih zaštitnih šumskih
pojaseva, tokom 1950—65 planiraju se slijedeći pojasi:


U točki 3 donašaju se mjere o čuvanju postojećih šuma.


Tehničke projekte za podizanje šumskih pojaseva izradit će Ministarstvo
šumarstva SSSR-a i Svesavezna Akademija poljoprivrednih
nauka.


36