DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 35     <-- 35 -->        PDF

prostora i svijetla. Prema dosadanjim opažanjima hrast se tu vrlo dobro


razvija.
Prema toj shemi sadnja se provađa ovako:


1. red:
negundovac
2. red: divlja jabuka, sib. karagana
3´. red: lužnjak, sib. karagana
4.
red: pensilv. jasen
itd. (oko 16 redova).
Redovi su razdaleko 1,5 m, a razmještaj brzorastućih vrsta je takav,
da one dolaze tek u svakom 5. redu, tako da je u tom slučaju njihova međusobna
udaljenost 6 m. Time je isključeno svako ozbiljnije zasjenjivamje
lužnjakovih biljaka odozgo. To se lijepo vidi iz profila takvog pojasa na
poljima Instituta (1945), koji je sađen god. 1941, (vidi si. 1).


. 3 -9´i 6 7%-9 *0´. ´S´ "J


SI. 1


Da se istakne djelovanje koridora, Ključniko v iznosi slučaj sa
uobičajenom nepravilnom sadnjom nekog drugog pojasa Instituta, gdje je
hrast sve do 7. godine slabo uspijevao, dok je u prvom slučaju u 3.—4.
godini imao prirast 60—70 cm u visinu, što pruža povoljne izglede u
dalji razvoj.


Da bi se stekao uvid u perspektivu ovog specijalnog načina sadnje
poljozaštitnih pojaseva, dobro je pogledati kako danas izgleda pojas (br.
45), što ga je 1901 god. podigao Mor o zov. On je, u udaljenosti od
4,3 m u istom redu sadio biljke ovim načinom: žestilj — lužnjak — žesttilj


— negundovac — kruška — negundovac itd. Uslijed brižljivosti i preciznosti
kojom je podignut, pojas je, nedavno mjeren, pokazivao u svom
poprečnom profilu smještaj hrasta u izvjesnom »koridoru«. Premda je tu
hrast činio svega 16% od ostalih vrsta u plohi, ipak je to bilo dovoljno da
za 45 godina, nakon uklanjanja ostalih vrsta iz plohe, tvori dobro sklopljeni
pojas (43 m širok).
Polazeći od pretpostavke da u prirodi nema konkurencije unutar
vrste, Lisjenk o je dao ideju sadnje u međusobno odijeljenim grupama
biljaka (gnjezdima). Rukovodila ga je želja da na taj način u razvoju mladim
biljkama osigura uspješniju borbu protiv korova i suše. Takova grupa
veličine 1—2 m2, sa 100—50 sadnica u svakoj grupi, trebalo bi na 1 ha
postaviti oko 100—200. Prema mišljenju L i s j e n k a, takav način sadnje
pretstavlja budućnost podizanja šuma u stepi. Premda još u tom pravcu
treba vršiti eksperimente i zapažanja, Lisjenk o smatra da taj način


33