DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 34     <-- 34 -->        PDF

z i n, P a m f i 1 o v) sa takvima eksperimentirali i postavljali mogućnost
njihove primijene. I j


U tom je pravcu Kamena Stepa dala svoje iskustvo i — kao što je
bilo za očekivati — širi pojasi (na pr. 64 m), podignuti 1900—1905 godine,
nasuprot uskih (11 m), pokazali su znatne prednosti: na širim pojasima
stvorilo se pravo šumsko tlo, vlaga tla bila je veća, tlo dublje, manjeg
aciditeta, djelovanje s obzirom na vjetar i snijeg uspješnije itd.


Najnoviji plan 1949—65 uzima ove činjenice u obzir i traži podizanje
državnih poljozaštitnih šumskih pojaseva sa širino m od 100 m, zatim
nekoliko paralelnih u svrhu pojačanja efekta i si.


Kakav treba da je pojas s obzirom na ostala svojstva?


Da bi se polučila svrha, pojas treba da postigne što veće visin e
jer tada bolje zadržava vjetar. S tim u vezi postavljalo se pitanje brzorastućih
vrsta drveća. S druge strane, po mišljenju stručnjaka, u zoni stepskih
šuma kao i u stepi hrast lužnjak treba da pretstavlja osnovnu vrstu
u poljozaštitnom pojasu.


U SSSR-u, imajući to u vidu, razlikuju kod toga glavne vrste drveća,
zatim privremene vrste i grmove. Glavne ili osnovne vrste će u
budućnosti pretstavljati glavnu masti pojasa i one treba da od ukupnog
broja čine oko 60% (Ključnikov, 1941). To su: lužnjak, bijeli jasen, pensilvanski
jasen, mliječ, lipa i dr.


Privremen e vrste imaju drugu namjenu. To su uglavnom brzorastuće
vrste, koje svojim brzim rastom osiguravaju što raniji efekt poljozaštitnog
šumskog pojasa. Napredovanjem i razvojem osnovnih vrsta privremene
vrste za kojih 10—15 godina rpomalo otpadaju iz pojasa. Tu su:
breza, topola, negundovac i dr.


Grmovi zastiru tlo i doprinose djelovanju prizemnog dijela pojasa. U
obzir dolaze: bazga, lijeska, žestilj, sibir. karagana i dr.
Broj privremenih vrsta, odnosno broj grmova, iznosi po 20% od ukupnog
broja vrsta u pojasu.


Kod izbor a vrst a treba uvažavati zahtjev pojedinih vrsta prema
svjetlu, odnosno zasjenjivanju te na mogućnost prirodnog pomlađivanja u
pojasu. Kombinacijom heliofilnih i skiofilnih vrsta postižemo da se u poljozaštitnom
pojasu razviju slojevi krošanja, koji daju punoću pojasu. Pri
tome treba imati u vidu da sam pojas ne smije biti pregust i
neproboja n poput zida, jer u tom slučaju ne razbija vjetar nego ga
samo prebacuje, snijeg nepovoljno rasprostire nagomilavajući ga pred
pojasom i si.


Kako smo istakli, želi se postići da pojasi u odraslijoj dobi budu sastavljeni
uglavnom od hrasta lužnjaka kao najvrjednije vrste drveća u tim
zonama. Ali to naravno zahtijeva pažnju i oprez kod sadnje vrsta u redove,
gdje se uz hrast sade i takve vrste, koje brže rastu i dolaze u položaj da
zasjenjuju hrast. Da se ovakove pojave izbjegnu, smišljen je takav poredaj
vrsta kod sadnje u redove, koji ipak osigurava dobar razvoj hrastu.
Jedan od takvih načina podizanja pojaseva, koji se danas prakticira u
stepskim zonama, jest t. zv. koridorna sadnja hrasta lužnjaka brzorastućim
vrstama i grmovima (Ključnikov) . Prema toj shemi, sađene mlade
hrastove biljke stiješnjene su samo sa strane, dok odozgo imaju mnogo


32