DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 32     <-- 32 -->        PDF

šumskog i poljoprivrednog seoskog gospodarstva stepske zone u cilju postizavanja
viših prinosa, koji ne bi bili zavisni o prirodnoj stihiji. Od
1892—1897 god. bio je vođa naučne ekspedicije u stepi. Njegova inicijativa
dala je niz pokusnih stanica (Hrenovoje, Kamena Stepa). One su odigrale
vanredno važnu ulogu u naučnoistraiivalačkom, eksperimentalnom i teoretskom
pogledu. I premda je prvo naučno postavljeno podizanje šuma u
stepi započeto već 1843, ipak osnutkom Kamenostepske stanice 1892 počinje
prava historija borbe protiv suše.


Kamenostepska stanica nalazi se u Talovskom rajonu Voronješke
oblasti, t. j. u polusuhoj zoni jugoistoka Rusije. Na njoj su već od osnivanja
vršeni pokusi, mjerenja i promatranja u pravcu podizanja šuma kao i
poljozaštitnih pojaseva. Iskustvo te stanice od neprocjenjive je koristi za
poljoprivrednu praksu u tom pogledu. Ma da ta stanica, danas Poljoprivredni
institut, ima za sobom preko 50 godina djelovanja i rada, ipak
kompleks mjera, u nauci poznat pod imenom Vi 1 jams ovim, nije još
obuhvatio u potpunosti sva polja stanice, iako je uvađan od 1936 god.
Poljozaštitni pojasi štite tek 28,3°/o obradive površine, 31 % oranica leži
još u stepi, a 40,6% je tek djelomično zaštićeno mlađim pojasima. Od 9
plodoreda tek je jedan prešao cijelu krug (rotaciju), a ostali se nalaze na
raznim stupnjevima. Razumljivo je da za to treba vremena, ali je već i to
bilo dovoljno da pokaže nesumnjive prednosti nove agrikulture. Dovoljno
je da se istakne da je za posljednjih 10 godina urod žitarica udvostručen.
Dosadanja pošumljavanja i pojasi uklonili su svaku eroziju na terenu
Instituta itd.


Kasnije, naročito poslije 1931, osnovan je znatan broj sličnih stanica
i po ostalim dijelima stepe i stepskih šuma. Od Novosiljske stanice, osnovane
1919 u pitanju intenziviranja poljoprivrede, od prvih poljozaštitnih
pojaseva podignutih koncem prošlog stoljeća, ta se nastojanja provlače
kao crvena nit kroz čitavu bližu prošlost do danas. Na temelju tih rezultata
i iskustava mogla je u našim danima izrasti takva aktivnost, nepoznata
do sada. Ovaj grandiozni plan 1949—65 god. počiva na naporima
čitavih generacija i on treba da u SSSRu radikalno i za rel. kratko vrijeme
riješi problem suše u osnovnim poljoprivrednim rejonima zemlje.


Poslije 1917, a naročito poslije kolektivizacije poljoprivrede 1931 god.,
podizanje šuma i poljozaštitnih pojaseva u stepi i šumskoj stepi ušlo je u
novu fazu i dobilo prvostepenu važnost (Stalji n na XVII. Kongresu
SKPfb]). Ono je oko 1934 pitanje posve praktičnog karaktera. Više nitko
ne sumnja u to da šuma i pojasi djeluju povoljno na klimatske odnose na
poljima, na vlagu tla, da indirektno osiguravaju dobar urod itd. Tako se
podizanje poljozaštitnih pojaseva pojavljuje pred kolhoze kao nužno rješenje,,
a država izdaje uputstva i naredbe o čuvanju postojećih šuma, o podizanju
novih (god. 1931, 1934, 1938, 1944). To sve ulazi u prvi red u borbi
za stabilan prinos poljoprivrednih kultura černozemske oblasti.


S obzirom na historijat i dostignuća ruske nauke i prakse, vidimo
da Rusija uživa prioritet u tom pitanju u svijetu. Mnogo prije drugih zemalja,
ne uzimajući u obzir sve ono prije pjatiljetki, kolhozna polja okružuju
poljozaštitni pojasi, i to od god. 1931 poprima masovnost i sistem.


30