DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Vidljivo je kako je utjecaj poljozaštitnih šumskih pojaseva od efekta
naročito za vrijeme sušnih godina i da potpuno opravdava uložene žrtve.
Kod toga treba pretpostavljati da se sa povećanjem totalne površine, koju
štite šumski masivi i pojasi, djelovanje tih ploha počinje ispoljavati "kao
novi kvalitet, koji djeluje svojom sveukupnošću.


Historijat i dostignuća


Iz prošlosti se vidi kako su nerodice i suše južnih poljoprivrednih
oblasti Rusije zadavale brigu državnim upravljačima unatrag mnogo stoljeća.
Vidi se, bez obzira na stupanj tehnike i nauke tadanjeg ruskog društva,
da se je problemu prilazilo sporadički i tek pod pritiskom suše i
gladi. Za rješavanje tog pitanja bilo je dovoljno pronicljivih ljudi i entuzijasta,
ali oni nisu nailazili na široku pomoć i potrebno razumijevanje. Historija
ruske žitnice dokaz je kako je stvar rasla preko tadanjeg društva i
njegovih upravljača, jer su i sami seljaci spontano pronalazili mjere kojima
bi zaštićivali svoja polja od suhih vjetrova i suše. Nije momentano bitno
što su se te mjere pokazale preuske i kratkog vijeka, ali u uslovima feudalno-
kapitalističkog režima i sitnoposjedničke zemljoradnje nije ni moglo
to pitanje (pitanje života milijuna ljudi) naći definitivno rješenje. Okviri
privatnog vlasništva na zemlju bili su preuski i sa tog stanovišta bilo je
nemoguće uskladiti njegove interese s izdavanjem znatnih suma na podizanje
šuma, odnosno pojaseva, koji ne pokazuju odmah veće koristi. Tako
je na Kamenostepskoj stanici poslije 1909 godine bilo obustavljeno svako
podizanje vjetrobranih poljozaštitnih pojaseva i javno se počelo sumnjati
u njihovu vrijednost i ulogu. Taj problem je dakle zahtijevao radikalno
rješenje, široke koncepcije i općedržavno mjerilo.


Nakon ovoga lako je objasniti zašto je baš sovjetska vlast stvorila
uslove za rješenje tog pitanja, naročito otkako je socijalizam 1931 riješio
pitanje zemljoradnje.


Zanimiva je historija tog problema.


Poznato je da je Petar I. god. 1696 dao podići u stepi kod T a g a nrog
a hrastovu kulturu. Zabilježeno je jedno zaporoško naređenje o podizanju
šumskih masiva po obalama Dnjepra.


God. 1804 podigao je vlastelin D a n i 1 e v s k i lijepu srnrekovu
sastojinu a borom je posadio pješčane obale rijeke Doneca. Poslije 1838
takove pojave su već češće, vrše se istraživanja o režimu podzemnih
stepskih voda itd. Još i danas postoje ostaci poljozaštitnih pojaseva i grupa
drveća, koje su seljaci sami podizali, premda su to pojedinačni slučajevi.


Poslije velike suše 1891 god,, kada je stepu zahvatila strahovita glad,
rješavanje tog pitanja privuklo je mnoge učenjake pedologe, botaničare,
šumare i dr.: Dokučajeva, Iz mails kog, Timirjazeva,
Visockog, Viljam-sa i mnoge druge.


Prvo mjesto u tome svakako pripada Dokučajevu , koji je sjajno
umio povezati razvoj teorije s pitanjima prakse. Njegova velika aktivnost
u komisijama i istraživanjima ostavila je iza sebe vrlo plodan rad, na temelju
kojega je danas izrađena teorija i praksa borbe sa sušom u stepi (»Naše
stepe nekad i danas« i druga djela). Položeni su temelji za preustrojstvo


29