DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Efektivno djelovanje na veličinu prinosa kultura ogleda se u tome,
što upoređujući stanje i prinose sa onima na otvorenoj stepi, poljozaštitni
šumski pojasi na poljima, koje štite, znatno povećavaju prinose kultura.
Tako na pr. povećava se prinos sijena i do 30%, krtolastih biljaka do 50%,
jarih žitarica 10—20%, ozimih žitarica 25—30%, industr. biljaka 15—20%.


Od interesa su podaci, koje je spomenuti institut dobio sušne 1946 godine,
upoređujući neka svoja zaštićena polja s poljima susjednih nezaštićenih
gospodarstava Talovskog rajona, Voronješke oblasti (K r i 1 o v, 1947).
Te je sušne godine naime prinos na zaštićenim poljima Instituta s travo poljnim
sistemom bio veći 5 puta (ozima raž), odnosno 8 puta
(ozima pšenica) od srednjeg prinosa istih kultura na poljima Talovskog
rajona. Treba reći da se ta oblast smatra jednom od najboljih u Voronješkom
rajonu: tu je 1943-45 srednji urod bio 11,3 c/ha, a 1946 god. 1,5—3,5
c/ha. S druge strane taj je prinos bio samo za 20% niži od srednjeg uroda
ozimih žitarica što ga je Institut postigao u normalno vlažnoj godini, đok
je istodobno prinos ozime pšenice u kolhozu »Nižnaja Vedluga« sušne 1946
godine (u poređenju sa 1944-45 god.) bio niži 4 puta, a kod jarih žitarica
i za 5—6 puta. Te poredbe jasno svjedoče o stabilnosti prinosa na poljima
zaštićenim vjetrobranim pojasima.


Pokazalo se da od poljoprivrednih kultura ozime žitarice najbolje
koriste zaštitne pojase, jare žitarice slabije a neke biljke (suncokret) gotovo
nikako.


Efektivnost zaštitnih pojaseva ne ogleda se samo u kvantitetu nego
i u kvalitetu zrna, duljini klasa, u broju zrnaca u klasu, i aps. težini zrna
itd. To se dobro vidi iz analize elemenata strukture uroda ozime pšenice
na poljima Instituta 1946 godine (prema Krilovu, 1947):


Plodorod i broj polja
Dužina
klasa
(cm)
Broj klasića u
klasu
razv:>
jenih
ne|
razvisvega
jenih ´
Broj
zrna
u
jednom
klasu
Broj
zrna
na
jednoj
biljci "
Aps,
težina
Poljski, usred pojaseva
7,5 14,2 3,1 17,3 23,2 42,7 24,2
Poljski u stepi, polje br. 6 6.0 M,2 4,1 15,3 15,3 17,8 22,2
Polje br. 2 kolhoza »Nižnaja
Vedluga« , . 5,5 9,0 3,4 12,4 14,2 16,7 18,8


Kod potpunog usvajanja svih mjera, prema naučavanju DokučajevaViijamsa, dobio se prinos jare pšenice od 10,5 c/ha, zobi 15 c/ha itd.
Na poljima stanice Kujbiševske oblasti (Karuzin, 1948), blagotvorni
utjecaj pojaseva proizveo je povećanje prinosa i za 50%.


28