DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 73. JANUAR-FEBRUAR GODINA 1949


UZ NOVU GODINU 1949


Na pragu Nove Godine 1949 potrebno je da ukratko analaziramo naše
propuste i uspjehe u 1948 god. i postavimo si plan za 1949 god.


Sa 1949 godinom ulazi naš list u 73 godinu svoga neprekidnog izlaženja.
U toku ovih godina svoga izlaženja list je, zajedno sa strukom,
proživljavao sve peripetije kapitalističkog gledanja na šumu. To se odražavalo´
i u njegovom pisanju. List se tada povlačio na polja takozvane
čiste stručnosti, a prema raznim kapitalističkim makinacijama sa šumom
ostajao je nemoćan.


No danas mi kročimo novim puteviima.
Pred nama se postavljaju nove perspektive razvoja. Naša nauka i
praksa idu danas usporedno naprijed jednom cilju, koji je postavljen našim
privrednim planom t. j . pretvaranju Jugoslavije iz privredno zaostale u
modernu industrijsko-agrarnu zemlju te tim putem ostvarivanju socijalizma.
Na ovome putu nas ii ženjere i tehničare kao i ostale stručnjake šumarske
struke očektije naporan i odgovoran rad.
Šumarstvo i drvna industrija zapremaju danas u našem privrednom
životu vrlo važno mjesto. Ostvarivanje socijalizma traži od svih nas
velike obaveze. Maršal Tito u svom govoru povodom Nove Godine 1949
je rekao:
»Sa takvom radničkom klasom kao što je naša, s takvom omladinom
kao što je naša, sa takvom narodnom inteligencijom i sa
takvim seljaštvom kao što je naše, sa takvom discipliniranom svenarodnom
političkom organizacijom kao što je Narodni front, koji
pretstavlja ogromni rezervoar dobrovoljne radne snage u savlađivanju
raznih teškoća i pod rukovodstvom tako jedinstvenog i
monolitnog predvodnika trudbenika naše zemlje kao što je naša
Komunistička partija — mi možemo sa najvećim povjerenjem ići
u susret novim naporima i novim pobjedama«.


Ostvarivanje plana šumarstva i drvne industrije traži od sviju nas
i velike napore. Postavlja se pitanje: ako se iskoriste sve mogućnosti i sve
rezerve snage da li u našim zadacima ima neostvarivog? Planovi šumarstva
i drvne industrije razrađeni su tako da se mogu ostvariti u potpu


1