DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Procesi erozije u stepi su jaki i protežu se na čitavom potezu do
najnižeg dijela potoka ili rijeke. To zahtijeva učvršćenje čitavog teritorija,
pošumljavanje jaruga, vododjelnica.


Otvorena prema jugoistoku, stepa dolazi pod utjecaj hladnih istočnih
vjetrova a uslijed velike površine živih pijesaka susjedne kulture stalno
su izložene opasnostima.


Nabrojeni faktori ponajčešće djeluju kompleksno. Njihov, utjecaj odražava
se u smanjenom prinosu poljoprivrednih kultura i gospodarstvo
SSSR-a uslijed toga trpi silne gubitke. Historija tih zona poznavala je
mnogo gladi i nerodice, tim više što je suša česta pojava. Kako se često
sušne godine ponavljaju, ilustrira već sama činjenica, da je u zadnjih 65
godina bilo 22 sušnih. Tako su zadnjih 15 godina bile sušne: 1933, 1934,
1936, 1939, 1940, 1945, 1946 i 1948. Ali štete i gubitci ne poznaju se samo
u količini, nego i na težini zrna, njegovoj kvaliteti itd., što uvećava gubitak.


U svemu tome pomanjkanje šuma u tim prostranim zonama još više
otežava borbu čovjeka s prirodom. Ono se je osjećalo to više, što su tokom
vremena mnoge šume posječene, čime-je povećana erozija i poremećeni
odnosi u mnogim rajonima. U vezi s tim dobro kaže Sozikin — u stepi
svako ogoljavanje terena dovodi do ispoljavanja stepskog karaktera klime.


Iskustvo


Nije dakle čudo da se je već odavna uočila veza između pomanjkanja
šuma i takvih nepovoljnih posljedica. Za poljoprivredu je ta fatalnost
oživljavala novom snagom što je poljoprivreda postajala intezivnija, naročito
otkako su se revolucijom promijenili socijalni odnosi na selu.


Ovdje ne ulazimo u pitanje blagotvornog djelovanja šume uopće, jer
su to općepoznate stvari. Ali u pitanju stepe i stepskih šuma podizanje
šuma, šumskih masiva ili užih šumskih pojaseva dobiva poseban značaj.
Brzo se uvidjelo, da pojasi od šumskog drveća podignuti preko polja, u
višemanje pravilnim linijama, pokazuju povoljno djelovanje u relaciji na
vjetar, snijeg, vlagu itd.


Kod toga nas interesiraju dvije stvari: djelovanje poljozaštitnih pojaseva
na mikrostanište, te efekt koji se odražava u prinosu poljoprivrednih
kultura.


Prema mnogim autorima obilne sovjetske literature .po tom pitanju,
a u prvom redu prema iskustvu biv. Kamenostepske stanice
(sada Poljoprivredni institut centralne černozemske oblasti, po imenu D o-
k u č a j e v a), djelovanje šumskih poljozaštitnih pojaseva sastoji se u tome
što je na poljima, zaštićenim vjetrobranim pojasima, brzina vjetra smanjena
i do 35—-40%, manje je ishlapljivanje iz tla što povoljno utječe na vlagu
tla, transpiracija i ishlapljivanje opada i do 30%, relativna zračna vlaga,
za razliku od otvorene stepe, bila je veća za 3—5%; snijeg je pravilnije
raspoređen na poljima, njegov pokrov je i za 1,5—2 puta deblji, polaganije
se topi i tlo se u proljeće bolje natapa vodom; naglo oticanje oborinske
vode spriječeno je i time je otklonjena opasnost od erozija, a tlo zadržava
veće količine vode itd.


27