DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Možda nemamo üvijek u vidu, da su veliki dio Ukrajine, zatim južna
stepska zona itd. stalno izloženi opasnostima od suše, pijeska, erozije,
da je tako ugrožen onaj najplodniji dio SSSR-a, koga su oduvijek zvali
sitnicom. Najnoviji plan 1949—65 god. treba da tome stane na kraj
i to na površini, koja prelazi površinu mnogih evropskih država zajedno.
Danas kolhoznici, radnici MTS, sovhoza itd. (kako to ističe uvodnik Pravde
od 24. X. 1948) »dobivaju u ruke snažno oružje u borbi za plansko
preobražavanje prirode i procvat poljoprivrede u zonama stepe i stepskih
šuma. Inicijativa za to potekla je od S t al jina, koji je već od 1924 god.
isticao potrebu izvođenja odgovarajućih mjera, dokazujući da u socijalističkom
društvu postoje sve mogućnosti za rješenje problema suše u tim
rajonima.


Problem


Ne bi se mogli razumjeti svi napori i mjere već od nekoliko vjekova
unazad (a uz to da to bude i korisno za našu praksu), ako se ne bi upoznali
uvjeti koji kod toga pitanja dolaze u obzir. Mi ćemo ih ovdje iznijeti
samo približno i generalno.


Evropski dio SSSR-a su pedolozi i geobotaničari razdijelili na zone,
koje se od sjevera prema jugu redaju izvjesnom pravilnošću. Za nas su
u ovom pitanju od interesa dvije; zona stepskih šuma i zona stepe, t. j.
južni i jugoistočni dio evrop, dijela SSSR-a (štp je vidljiv iz priložene
karte).


Uslijed posebnih klimatskih faktora tu su se razvila prvoklasna crna
i smeđa tla, razni tipovi černozema. Suha kontinentalna klima u tim
zonama nije svuda jednolika već je na sjeveru modificirana utjecajem
šumske zone, u južnom dijelu zone stepskih šuma osjeća se utjecaj stepe,
dok na jugoistoku stepa poprima karakter polupustinjske klime. To se
odražava u količini oborina, kojih na pr. zapadno od Dnjepra (zona stepskih
šuma) padne godišnje oko 450 mm a negdje (kao na pr. u Hotinjskoj
šumskoj oblasti) i do 600 mm. Prema jugu napreduje kserofitizacija i oborina
ima sve manje, tako na pr. kod Budžaka ispod 300 mm, pa i manje.
Prema riječima B e r g a stepa dakle pretstavlja prelaz od šume k pustinji.
Već ta konstatacija sama ilustrira težinu borbe za podizanje šume tamo,
gdje za šumu nema potrebnih uvjeta.


Glavne vrste poljoprivrednih kultura u zoni stepskih šuma su raž i
zob, a u stepi — pšenica.


Po svojoj plodnosti te su zone predodređene da budu žitnica i da
osiguraju blagostanje zemlje. Međutim na raspored kultura, na intenzitet
gospodarenja i konačno na prinos kultura presudno utječu izvjesni faktori,
čije je djelovanje spontano, stihijsko i do danas uglavnom van domašaja
utjecaja čovjeka. To su: suha klima (suše), neke osobine reljefa, suhi vjetrovi,
živi pijesci itd. #


Premda u makroreljefu tih zona nema nekih znatnijih visinskih razlika,
ipak vrše poseban utjecaj visoravni, jaruge, vododerine i slične pojave.
Te osobitosti utječu sa svoje strane i na plodnost tla, modificirajući klimatske
faktore. Poznati su stepski mrazevi na udubljenjima, zatim stepska
inverzija temperature itd. (Berg).


26


f j