DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Poljoprivredi su Vojvodine, prema tome, dati konkretni zadaci, kako
bi ona mogla odgovoriti postavljenim zadacima u odnosu na ostvarenje
plana razvitka proizvodnih snaga ostalih privrednih grana: industrije,
zanatstva, saobraćaja, stanbene i komunalne izgradnje i dr.


U 1939 godini bilo je u Vojvodini ukupno 1,674.805 hektara oranica.
Petogodišnji plan predviđa u 1951 godini povećanje na 1,700.000 hektara,
ili za 1,5% više.


Ako se uzme u obzir, da će se podizanjem šumskih pojaseva nužno
smanjiti ukupna setvena površina za 10.000 hektara jasno je, da se preostalim
ukupnim povećanjem ne bi znatno premašila poljoprivredna proizvodnja.


Zbog toga su nužno morala ući u naš Petogodišnji plan savremena
poljoprivredna proizvodna sretstva; poljoprivredne mašine, sitni alat, veštačko
đubrivo, navodnjavanje, šumski pojasevi i niz ostalih agrotehničkih
i agrohemiskih mera, kako bismo s jedne strane povećali produktivnost
rada, a s druge strane podigli poljoprivrednu proizvodnju i pojačali životni
standard naših trudbenika, koji svakodnevno raste.


II. Funkcija šumskih pojaseva. U čemu se sastoji funkcija i uloga poljezaštitnih
šumskih pojaseva? Odgovor na ta pitanja daće nam analiza
uticaja šume na klimu mesta na kome raste i na opštu klimu jednog
predela.
Prethodno ćemo izložiti neke karakteristične faktore klime u Vojvodini
prema prof. P. Vujeviću.1


a) Klimatski faktori u Vojvodini, Vojvodina spada među najvažnije
oblasti u našoj zemlji u pogledu proizvodnje poljoprivrednih kultura. Međutim,
klimatski uslovi za tu proizvodnju nisu najpovoljniji, Prof. Vujević
karakteriše podneblje Vojvodine kao »oblast čisto kontinentalne klime sa
izrazitim godišnjim kolebanjima« ili na drugom mestu »Vojvodina ima
najoštrije podneblje«. Sem toga, celokupno dosadanje iskustvo pokazuje,
da naša poljoprivreda mnogo trpi zbog povremenih i često dugotrajnih suša.


Odlučan je faktor klime:


Temperatura . Srednje mesečne vrednosti temperature sa 7 meteoroloških
stanica za period od 1901—-1930 goline iznose:
Meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Stepeni C —0,6 0,6 6,4 11,3 16,6 19,8 21,9 21,3 17,3 11,6 5,9 1,8
Srednja godišnja temperatura iznosi 11,2°C.
Srednje vrednosti temperature u januaru svugde su ispod nule. Kole


banje u mesecu julu kod pojedinih meteoroloških stanica kreću se između
21,2 do 22,5° C. Srednje kolebanje kreće se oko 24° C. Ovako velikih
razlika srednjih kolebanja temperature nema ni u jednoj drugoj oblasti
naše zemlje, sem u NR Makedoniji. Ovu činjecu još više potvrđuje mesec
oktobar koji je nešto topliji od meseca aprila. Srednja razlika iznosi 0,3° C.
Srednja razlika u užoj NR Srbiji iznosi 0,9, a na primorju NR Hrvatske
3,1° C.


i Vujević: Hidrografija i klima Vojvodine. »Vojvodina izdanje Udruženja jugoslovenskih
inženjera i arhitekata (1924).


Vujević: Geopolitički i fizičko-geografski prikaz Vojvodine. »Vojvodina« izdanje
´storiskog društva u Novom Sadu (1939).


16