DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 17     <-- 17 -->        PDF

...... ..... . .............. ........


..... ............ ............. ........ ............ . ............ ......


........... . .. .. ....., .. ........... ........... ......... .......... .........
.......... . ......... ........, . .... ....., . ...... .............. ........
....... ........ ... ........, ... ...... ......... . .. .. ..... . ..... .. ..............
... .. ............ ........... ........., . .... ...., ... .............
f...... ......... .......... ........ ............., ............. ....... .....
»......... ....-rb, a .... ......1 ......... ............ .........) ......... . ..»
...... .....
. .......... ..... .......... .... ... ...... . .......... ............ .....
...... ..1.....1. .....,


THE SHELTER-BELTS AND THE FORESTING IN STRIPES


The aiutohr points out the neccessairity of building of field- and Watherprotecting
belter-belts in Yugoslavia, At same time he proposis, that the foresting of enermous
eurfaces of mattocks and devastated forest zones could be done in the form of stripes,
with the aim that as more as possible surfaces could remain for willows» This stripes
are at same time also one of the meliorative measures on the devastated willows-
rocky grounds. With bettering of the economical terms of the people in the mattocks,
the neccessarity of the willows will successiv fall, and the zones will automaticly with
the naturale foresting connect in compact zones.


After all he shows the Soviet Union as a country, where the forests are very
intensive cultivated, with all types of protections.


log. Nenad Prokopi je vić, Novi Sad:


FUNKCIJA I POTREBA PODIZANJA ŠUMSKIH POJASEVA
U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI


I. Osnovni zadaci. Petogodišnji plan razvitka narodne privrede Narodne
republike Srbije u godinama 1947—1951, razvijajući privredne snage
Narodne republike Srbije, postavio je pred Autonomnu pokrajinu Vojvodinu,
između ostalih, sledeće osnovne zadatke:
a) u poljoprivredi: »Premašiti poljoprivrednu proizvodnju iz 1939 godine
ü svim glavnim granama proizvodnje« i
b) u šumarstvu: »Pošumiti u toku 5 godina ... 10 hiljada hektara
zaštitnih pojaseva od mraza i vetra«.
Premašenje se poljoprivredne iproizvodnje predviđa, uglavnom, na
dva načina i to:


1. osvajanjem setvenih površina putem melioracije pašnjačkih, slatinastih,
podvodnih i drugih neiskorišćenih površina sposobnih za obrađivanje
i
2. povećanjem žetvenih prinosa putem upotrebe poljoprivrednih mašina;
primenom savremenih agrotehničkih i agrohemiskih sretstava; uvođenjem
novih biljnih kultura; navodnjavanjem i odvodnjavanjem pomoću
rekonstrukcije postojećih i izgradnjom novih sistema kanala; podizanjem
šumskih zaštitnih pojaseva i napokon poboljšanjem organizacije i metoda
rada u poljoprivredi,
15