DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Vrlo je važna i gustina nasada. Pojasi na vododelnicama za zadržavanje
vode moraju biti zbijeni, tu treba gustiina sadnje biti bar 10.000 sadnica
na hektar. Kod osnivanja vjetrobranih pojasa a još više pojasa za
zadržavanje snijega dovoljna" je i polovina gornje količine sadnica.


Kod pretstojećih radova na pošumljavanju treba neophodno predvidjeti
zasađivanje puteva i kolhoznih naselja. Ti nasadi štitit će kolhozna
naselja i puteve od vjetrova, snježnih nanosa, pijeskova i sunčane pripeke.
Oni će pojačati radost rada. Prije više od pola vijeka, poslije strašne suše
i nerodice g. 1891, V. V. Dokučajev je nastojao ostvariti opskrbu vodom
za stepe centralno-černozemne zone. No, u carskoj Rusiji to je bio tek
san. Zamisao se pretvara u stvarnost kod sovjetske vlasti, u uslovima
kolhoznog ustrojstva. U kratkom roku u stepama srednje-ruske uzvisine
bit će na ogromnim površinama osnovani šumski nasadi.


Požrtvovni rad poljoprivrednih i šumarskih stručnjaka donijet će
pobjedu nad sušom, visoke i stalne žetve na kolhoznim poljima.
U istom »Socialističeskom zemledeliju« od 15. IX. 1948 g. Eitingen
veli:


— »Jedini način borbe (bolje rečeno — početka borbe) protiv suše
i stihijske degradacije je gajenje šume, ali ne šume u oazama, nego plansko
i u državnim razmjerima, sa čitavim sistemom njege i održavanja« —
pisao je kratko prije svoje smrti V. R. Viljams o tematskom planu poljoprivrednog
muzeja, koji nosi njegovo ime. Ovoj temi posvetio je čitavu
veliku dvoranu pod geslom: — Šuma pretstavlja moćno agrotehničko
sretstvo!
— Godine 1936 izdvojena je vodozaštitna zona, u koju su uključeni
svi šumski masivi slivova rijeka Volge, Dona, Dnjepra, Urala i gornjeg
toka Zapadne Dvine, svega 71 milion hektara površina. Značajan opseg
radova na pošumljavanju i ograničenje sječa šume, koje ne smiju da premašuju
godišnji prirast mase, čine svrhu gospodarenja šumom u vodozaštitnoj
zoni. Svjetska povjest ne pozna površine takvih razmjera, potčinjene
strogom vodozaštitnom režmu. U svim zaštitnim šumama dozvoljena
je samo sječa šumsko uzgojnog karaktera i sječa starih stabala.
Voda Šemipalatinskog šumsko meliorativnog oglednog polja V. Jevsejenko
objavio je u Soc, zemledeliju od 15. X. 1948 članak pod naslovom:


Šumski pojasi kolhoza »Ševčenko«.


Semipalatinsko šumsko meliorativno ogledno polje Kazahskog naučno
istraživačkog poljoprivrednog instituta provodi ogledne radove u kolhozu
»Ševčenko« Novošuljbinskog rejona. U kolhozu je posađeno uz granice
polja plodoreda preko 35 ha šumskih pojasa, ukupne dužine 34 km (prosječne
širine 10 m).


Od vrsta drveća i grmlja ovdje krasno uspijevaju balzamska topola,
amerikanski javor i brest, poljski brest, rakitnik, kozja krv.


Zahvaljujući šumskim pojasima nakuplja se sada snijeg u debelom
sloju tamo, gdje se ranije nikada nije taložio. Visina snježnog pokrivača
na poljima medu pojasima redovno iznosi bar 80—90 cm. Ljeti, međutim,
šumski pojasi ograđuju kolhozna polja od suhih vjetrova.


Počev od godine 1940 kolhoz dobiva na parcelama između šumskih
pojasa znatno veće žetvene prinose nego u otvorenoj stepi.


.