DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U posljednjem deceniju prošlog stoljeća šumar N. K. Cenko podigao


je na vododelnicama bivše Voronješke, Samarske, Saratovske, Stavro


poljske i Orenburške gubernije šumske pojase, širine 500 do 950 m. Du


žina pojaseva iznosi 1 do 7 km. Ti pojasevi prestavljaju danas jake, polu


vjekovne nasade.


Pojase za zadržavanje vode treba također podizati usred padina, duž


vodnih rezervoara, po jarugama i obroncima. Širina takvih pojasa neka


je najmanje 50 m. Podizanje širokih pojasa za zadržava


nje vode — rad je prvog reda za pošumljenje sjever


n o-r uske uzvisine.


U centralno-černozeinnoj zoni suhi vjetrovi, konačno, nisu tako jaki


kao u Povolžju i u stepama Ukrajine. No, šumski pojasi za zaštitu od vje


trova potrebni su i u ovoj zoni. To su srazmjerno uski nasadi1, koji su


smješteni od sjevera k jugu, okomito na pravac istočnih i jugoistočnih


vjetrova. Oni dijele polja na površine od 25 ha i naviše. Vjetrobrani šumski


pojasi postizavaju svrhu već kod širine 10—20 m.


Šumski pojasi za zadržavanje snijega na poljima pokazali su se korisnima
a polažu se u pravcu istok-zapad, protiv vladajućih zimskih vjetrova.
Ti pojasi mogu biti uži od vjetrobranih pojasa. Prijeratna istraživanja u
Saratovskoj i Hersonskoj oblasti pokazuju, da čak dvoredni pojasi, sa
razmakom između oba reda od 8—10 m, osiguravaju jednolično taloženje
snježnih masa. Visina snježnog pokrivača dostiže pri tom 30 cm, kod čega
na Jugo-istoku ozimine lako prezimljuju. Treba uočiti, da se za jednolično
taloženje snijega po poljima mogu koristiti nasadi pojaseva ne samo drveća
nego i grmlja. Razmak među takvim grmolikim pojasima znatno je manji
negoli je običan razmak medu pojasima za zadržavanje snijega od vrsti
drveća.


Pošumljenje srednje-ruske uzvisine ima kao svoj glavni zadatak zadržavanje
proljetnih voda pa trebaju u tu svrhu prije svega biti zasađeni
šumski pojasi za zadržavanje vode na vođodjelnicama, okomito na pravac
nagiba. Na redu su zatim vjetrobrani šumski pojasi protiv isušujućih
ljetnih vjetrova, nadalje šumski pojasi za zadržavanje snijega protiv zimskih
vjetrova, nasadi po jarugama i obroncima, nasadi u kolhoznim šumama,
pošumljavanje pjeskova, nasadi na zemljištima državnih imanja. Shodno
osnovnom zadatku — sačuvati za zemljoradnju dragocjenu vlagu — projekte
radova na pošumljavanju srednje-ruske uzvisine treba sastavljati
prema rječnim bazenima a ne prema granicama kolhoza.


U tom slučaju postići će se pravilna organizacija poljoprivrednog
područja, koja pretstavlja jednu od osnova nauke Dokučajeva-Viljamsa.
Pri pošumljavanju srednje-ruske uzvisine treba za sadnju upotrebiti u
stepi otporne i dugotrajne vrste drveća. To su hrast, jasen i breza a od
četinjara bor i sibirski ariš. Kao primjesu možemo im dodati vrste, koje
podnose zasjenu, u prvom redu lipu, zatim oštrolisni javor i vez, krušku
i jabuku. Ne valja saditi u šumskih pojasima široko rasprostranjeni jasenolisni
javor (tako zvani amerikanski), koji se u mladosti jako granadaje široku, razgranatu krošnju a bogatim naletom sjemena zakorovljuje
susjedna polja. Od grmolikih vrsti treba ispitati u starim nasadima tatarski
klen, kozju krv, žutu akaciju, lješnjak, jorgovan, šipak itd.


72