DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šumski nasadi u centralno černozemnoj zoni


Srednje-ruska uzvisina, na kojoj leže Voronješka, Kurska, Orlovska i
Tambovska oblast, zaprema preko 10 miliona hektara ziratnog zemljišta.
Osebujnost ove zone je jako površinsko oticanje vode. U sama dva pro


jetna mjeseca, aprilu—-maju, otiču u rijeke dvije trećine godišnjeg gubitka
vode. Potoci ove vode narušuju tlo, odnoseći njegov površinski, najplodniji
sloj. Ljeti rijeke opadaju, talne vode davaju im dio svojih vodnih rezervi.
Zato usjevi na kolhoznim poljima još višše stradavaju od nedostatka vlage.


U centralno černozemnoj zoni osiguranje polja vodom, u vrijeme kada
je poljoprivredne kulture najviše trebaju, ukazuje je kao osnovni zadatak
zemljoradnje. Za uspješno rješenje toga zadatka u širokim razmjerima
treba podići šumske nasade.


Odlukom vlade u slijedećih osam godina (1948—1955) u centralno
černozemnoj zoni na zemljištima kolhoza i državnih dobara bit će podignuto
skoro milion hektara zaštitnih šumskih nasada,


Zašumljenje srednje-ruske uzvisine predviđa prije svega podizanje
šumskih pojasa u cilju navlaživanja polja. »Oblast vododelnica — zahvaljujući
i suviše oštro izraženoj elementarnosti svoga vodnog režima — ne
može se, strogo, uzeto, ubrajati među poljska ili livadska zemljišta. Ona
su prirodna šumska tla. Čim je vododelnica jednom obešumljena, mijenja
se i karakter vodnog režima gornje polovine nagiba« — pisao je akademik
\/. R. Viljams. Kod jakog površinskog oticanja vode, osobito proljetne
vode snježnice brzo se slivaju u nizine, doline, obronke i jaruge i propadaju
zemljoradnji. U centralno-černozemnoj zoni površinsko oticanje vode
(modul oticanja) daje poprečno 3—4 litre u sekundi sa kvadratnog kilometra
,dok na jugu, u stepama Ukrajine i u Zavolžju oticanje iznosi tek
0,5—=1 litru. Šumski pojasevi, zadržavajući vodu, pomoći će smanjenje
površinskog oticanja vode i time pojačano poniranje vode u tlo. Stoga će
biti bolje osigurana vlagom, neophodno potrebnom za normalni razvoj
poljoprivrednog bilja.


Stepama srednje-ruske uzvisine teku Volga i Don, čiji baseni pretstavljaju
ogromnu površinu. Podizanje šumskih pojasa na vododelnicama
ovih rijeka i njihovih pritoka je zadatak prvog reda. Za postizanje najboljeg
čuvanja vlage treba postavljati šumske pojase okomito na pad duž
vododelnica. Pri projektovanju nasada treba stoga na kartama omeđiti
rječne basene a zatim odrediti širine pojasa za zadržavanje vode. Kod
orelaza od basena malih pritoka ka zbirnim rječnim basenima treba povećati
širinu šumskih pojasa.


U posljednjem deceniju prošlog stoljeća V. V. Dokučajev osnovao je
u bivšoj Voronješkoj guberniji, na poljima Kamenite stepe, šumske pojaseve
za borbu protiv suše. Na bregu vodedelnice između Dona i Volge
rječnog basena Ozorko( donskog basena) na površini od 7.915 ha imaju
šumski pojasi za zadržavanje vode širinu 106 metara. Prema zamisli ovog
naučnika čitav uzvišeni dio ovog basena, koji se proteže u dužini 15 km,
trebalo bi pošumiti. Poljoprivredni institut centralno-černozemnog pojasa
imena V. V. Dokučajeva dužan je sada da taj rad ostvari.


11