DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 58     <-- 58 -->        PDF

nauke i prakse. Čitavo gradivo razdijeljeno je u dva dijela i 12 poglavlja.
Do sada je u nastavcima iz štampe izišao prvi dio u osam svezaka na preko
osamstotina stranica maloga oktav formata s crtežima i fotografijama. Taj
dm sadrži: Predgovore (20 str.), 1. ing. Frič: Uvod u šumarstvo (20), 2. dr.
Ma´-´an: Šumsko stanište (140), 3. dr. Svoboda: Šumska vegetacija — biologija
i fitocenologija (180) 4. dr. Frič: Uzgajanje šuma s biološkim svojstvima glavnih
vrsti drveća (180), 5. dr. Pfeffer: Zaštita šuma s kratkom entomologijom
i fitopatologijom (260). Drugi dio treba da sadrži: 6. Iskorišćavanje šuma, 7.
Otprema drveta, 8. Trgovina drvetom, 9. Uređivanje šuma, 10. Uprava šuma,


11. Šumarska politika, 12. Šumarska prosvjeta i unapređivanje šumarstva.
Gradivo prvog dijela enciklopedije je vrlo pregledno raspoređeno, opisano je
lakim stilom, pa se njime mogu dobro služiti ne samo visokokvalifikovani šumarski
stručnjaci nego i stručno osoblje niže stručne spreme i nestručnjaci.
Kako se donekle iz izneseng pregleda razabire, velika je važnost položena na
razradu faktora staništa i zaštitu šuma te na biologiju i uzgajanje šuma.
Kao čehoslovačko tako i švicarsko šumarstvo nastoji da u poslijeratnom
razdoblju popularno-stručnom štampom pomogne racionalan razvoj šumskog
gospodarstva, a napose obnovu svojih zapuštenih i devastiranih šuma. Još pred


II. svjetskim ratom izišla su tri izdanja na njemačkom pisanog djela F. Fankhausera
o šumskom gospodarenju. God. 1946. to je djelo M. Petitmerme t
izdao na francuskom pod naslovom: Economie forestiere — guide pratique.
Gradiv je razdijeljeno u 239 članka na svega 390 stranica i sadrži ovo: Uvod
(20 str.), Stanište (20), Šumarska botanika s kratkom biologijom (70), Uzgajanje
šuma (110), Iskorišćavanje šuma — glavni i sporedni proizvodi i otprema
(50), Geodezija (10), Šumsko graditeljstvo — putevi, melioracije i bujice (30),
Zaštita od lavina-snijega (10), Kratko uputstvo za izradu manjih građevinskih
radova (4) te vrlo pregledno alfabetsko kazalo i sadržaj po člancima.
Uređivanje šuma nije opisano. Knjiga je pisana lakim stilom te obiluje fotografijama
i crtežima
Oba ova djela mogu mnogo pomoći pri izradi stručne literature prvenstveno
za naše srednje i niže šumarske škole kao i apsolventima tih škola,
ali i ostalim stručnjacima u šumarskoj praksi.


Šafar


441
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 59     <-- 59 -->        PDF

(Dvult&etie &iLeMi


REZOLUCIJA II KONGRESA INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE
O IZVRŠENJU PETOGODIŠNJEG PLANA I ZADACIMA TEHNIČKIH
STRUČNJAKA


II Kongres inženjera i tehničara Jugoslavije koji se održava na kraju
druge, rešavajuće godine u izvršenju Petogodišnjeg plana, koji se održava u
kratkom, vremenu posle V Kongresa KPJ, koristeći veliku pomoć koju su Kongresu
pružili Centralni komitet KPJ i Vlada FNRJ preko članova PoMtbiroa
CK KPJ i ministra teške industrije Vlade FNRJ, saslušavši referate i diskusiju
s njima; a na osnovu konstatacije o našoj stvarnosti, da se Petogodišnji plan
razvitka narodne privrede FNRJ ispunjava uspešno, da se u našoj zemlji sa
uspehom vrši tehničjka rekonstrukcija privrede urz neprestano jačanje socijalističkog
sektora i istovremeno ograničavanje i potiskivanje kapitalističkih elemenata
u selu i gradu; da se izvršenjem Petogodišnjeg plana neprestano jača
nezavisnost naše zemlje i njena odbranbena snaga; da u borbi za izvršenje
Plana učesvtuju najšire radne mase na čelu sa radničkom klasom, razvijajući
pod rukovodstvom KPJ a preko Narodnog fronta, Saveza sindikata Jugoslavije
i ostalih masovnih organizacija socijalističko takmičenje; da u toj borbi aktivno
učestvuju gotovo svi inženjeri i tehničari naše zemlje; da uspesi postignuti do
sada dokazuju da je naša zemlja sposobna da sopstvenim snagama uspešno


savlađuje tehničku zaostalost koja je samo posledica polukoloinijalne prošlosti
bivše Jugoslavije;


imajući u vidu: da je izvršenje Petogodišnjeg plana osnovna karika u
izgradnji socijalizma; da se izgradnja socijalizma može da postigne jedino
samopregornim radom i borbom kroz nerazdvojnu povezanost duhovnih snaga,
tehničke inteligencije i sjajnog radnog elana, volje, snalažljivosti i žeđi za naukom
trudbenika naše zemlje, donosi sledeću


REZOLUCIJU


Polazeći od materijala sa V Kongresa KPJ i programa KPJ koji pretstavljaju
program izgradnje socijalizma u našoj zemlji. II Kongres inžeaijera i
tehničara postavlja pred sve inženjere i tehničare, sva društva inženjera i
tehničara sledeće zadatke:


1) još više razviti borbu i inicijativu inženjera i tehničara za izvršenje
Petogodišnjeg plana i socijalstičke izgradnje kroz opštu, svesnu i dobrovoljnu
aktivizaciju svih tehničkih kadrova, kroz svakodnevno izvršavanje svih
zadataka;


2) još dublje, svestranije i sadržanije povezati tehničke stručnjake sa
radničkom klasom i svim trudbenicima. Tu povezanost ostvariti saradnjom
inženjera i tehničara sa partiskiim i sindikalnim organizacijama u preduzećima
i ustanovama saradnjom naših organizacija sa ovim organizacijama.


3) Novatorima, raoionalizatorima i udarnicima pružiti pomoć u ostvarenjiu
njihovih novatorskih i racionalizatorskih ideja i predloga koje treba smelo


442