DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 52     <-- 52 -->        PDF

1


Ove alke na krajevima svakog užeta zakače se pri radu, na kuku kratkog
užeta (2 do 3 m dužine) koje se drugim svojim krajem vezuje za ždrepčan´ik
zaprege.


Lege se tanjim krajem upiru o zemlju ispod složaja trupaca, koje treba
tovariti, a debljim krajem — koji je malo zasečen — stavlja se lega na platformu
na koju treba trupce utovariti.


SI. 2


Kuke koje su učvršćene na jednom kraju svakog užeta zakače se za alku
na čelima lega. (si. br. 2.)


Dva radnika iz brigade nabacuju sredinu užeta na čela pripremljenog
trupca za utovar (ili na više trupaca odjednom, ako su trupci tanji), dok treći
član brigade vodi konja, slušajući komandu jednog od utovaraša. Za vreme
dok se trupac kotrlja po legama oba radnika se staraju o njegovom pravilnom
utovaru.


(....... .................. ........... no ............... — ...... I 1941)


J. Drakulić
SAONICE TIPA ».......«
(Iz .prakse SSSR-a)


Pri izvozu drveta konjima (u prvoj fazi transporta) na rastojanju od 50 do
300 metara preporučuje se upotreba saonica tipa ».......«. Proizvodnost
izvoza se povećava za oko 100% do 150% u odnosu na upotrebu drvenih vlaka.


».......« (slika broj 1.) su lake, kratke i naročitog oblika saonice izrađene
od brezovog ili smrčevog drveta. Prednji krajevi solinaca, kod ovih saonica,
su savijeni unutra i na gore, čime se postigla dobra prohodnost. Savijeni
krajevi solinaca spajaju se između sebe sa gornje i donje strane gvozdenim
pločicama, debljine 3—4 mm. Bliže zadnjim krajevima učvršćuje se preko solinaca
drvena prečaga preseka 100 mm X 130 mm. pomoću klinova prečnika
10—12 mm.


Preko prečage se postavlja gvozdena nazubljena šipka, ili se na krajevima
prečage pobijaju klinovi, u cilju zadržavanja trupca jia saonicama. Na zadnjoj
strani prečage učvršćuju se tri gvozdene karike i to jedna u sredini, a po jedna
bliže krajevima prečage.


Trupci se vezivaju na saonicama vučnim lancem dužine oko 2,50—3 m. Na
srednjoj kariki učvršćen je kraći lanac koji služi samo kod vezivanja trupaca.
Vučni lanac se provlači ispod prečke i kroz srednju i jednu bočnu kariku, a
kratki lanac se provlači kroz drugu bočnu kariku, obaju lanaca obuhvata se


trupac i kukom, koja je na kraju vučnog lanca, oba lanca se vezuju.


435