DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kaštela, pa duž glavnog puta u zaljevu M a d o n a. Sve su to, doduše,
zaklonjena mjesta, ali je značajno, da je u njima velika žumara izdržala ljute
zime 1929/30, 1939/40 i 1946/47.


U Istočnoj Aziji ta se palma dosta kultivira radi vlakna , koje se dobiva
iz dosta velikog predlišća listova i cvjetova. Njeno se vlakno rabi za
vezanje, pletenje i tkanje. Ono se smatra kao najtrajniji biljni materijal za
vezanje.


Prema podacima iz literature (uglavnom iz »Mitt. d. Deutschen Dendrolog.
Gesellschaft«) velik a žumar a dobro i bez zaštite uspijeva na
južnim obalama. K r i m a, kao i diljem čitavog Sredozemlja. U Južnoj
Italij i i Grčko j ona je vrlo česta na toplijim i u umjerenijim položajima.
Egipat joj je, navodno, već odviše topao. U Španjolskoj je vrlo česta;
u Aragoniji izdrži kraće studeni i do —14°C. Obilno je ima u Srednjo j i
Sjevernoj Italiji. Uspijeva i u Lombardiji. Najbolje raste u području


gorn jo-talij anskih jezera. Osobito ,joj pogoduje iklima
G a r da-Jeze r a. Ondje je ona gotovo udomaćena. Uspijeva bez zaštite i
plodovi joj gotovo svake godine dozru. U području G a r d a-J e z e r a raste
velika žumara u mjestima sa srednjom godišnjom temperaturom oko 13,5°,
srednjom temperaturom najhladnijeg mjeseca 2,5—3°, apsolutnim minimumom
—10 do —11°, te gdje ljetne oborine iznose oko> 25°/o od ukupnih godišnjih
oborina (de Philippi s dr. A.: Classificazioni ed indici del clima in rapporto
alia vegetazione forestale italiana, Firenze, 1937).


Velika žumara uzgaja se na prikladnim položajima i sjevernij e
od G a r d a-Jez er a. Ima je u Bozenu i Meranu. Najsjevernije se susreće
na otoku Mainau naBodenskomJezeru, gdje tvori drvorede, ali se mora
zaštićivati od zime. God. 1929. uginulo je ondje mnogo stabala starih oko 60
god. i visokih do 12 m. Velika žumara dobro uspijeva i uz obale Engleske .


Ova palma traži dobro tlo. Potrebno ju je po mogućnosti što prije presaditi
na stalno mjesto. Ako se presađuju stariji primjerci, oni obično duže
vremena künjaju, a često i propadnu. Takvi primjerci trebaju desetak godina,
dok im se korijenje dobro učvrsti u zemlji, ali poslije toga — ako ostanu na
životu — dosta dobro prirašćuju. Tako je po svoj prilici bilo i sa mnogim
primjercima na Brionima.


Chamaerops humilis´L., mala žumara, raste kao niska, grmar
sta palma. Lišće joj je lepezasto , tvrdo i kožasto, a rub lista sa mnogo
oštrih bodljika. Plodovi su u grozdovima, tamno-smeđasti do crvenkasti, oko
1 cm debeli. Mala žumara jedina je autohtona evropska
palma . Raste od prirode u sjeverozapadnom dijelu Sjeverne Afrike, u Južnoj
Španjolskoj, te u Sardiniji i Zapadnoj Siciliji. U Sjeverozapadnoj Africi izraste
i do 3 m visoko. I u južnoevropskim nasadima može na pogodnom staništu
izrasti toliko visoko. Inače je ona niski, do 1 m visoki grm .


Mal a žumar a ima unutar svojeg prirodnog areala vrlo veliku životnu
snagu. Tako se u Ma lag i u Španjolskoj ona smatra neuništivim korovom.
Dobro podnosi brštenje. Duboko se ukorjenjuje. Obnavlja se, navodno
i izbojcima iz žilja. U Južnoj Andaluziji raste potstojno u šumii
primorskog bora (Pinus pinaster), a ima je i do 1000 m visine, tj. sve
do područja andalušk e jel e (Abies pinsapo), gdje — doduše — još nema
većih studeni ni dugotrajnijeg snijega.


Mala žumara uzgaja se duž čitavog Sredozemlja, a prema Sjeveru
uspijeva najdalje do uključivo gornjo-talijanskih jezera,
gdje joj još plodovi dozru.


Unutar prirodnog svog areala mala žumara smatra se industrijsko m
biljkom radi vlakna, koje se dobiva iz njenog lišća, a koje dolaze u


428
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

trgovini pod imenom »a f rik«. To je vlakno vrlo tvrdo i oporo, te zamjenjuje
konjsku strunu. Mlađe korijenje i izdanci ove palme jesu jestivi.


Male žumare ima kod nas u mnogim mjestima duž čitavog Primorja.
Uspijeva na Riječ:, u Opatiji i Puli, a i na Brionima se održalo na životu više
njenih primjeraka. Prema Ada m o vic u (Die Pflanzenwelt der Adrialänder,
1929, s. 146) prije kojih 65 godina bilo je male žumare u većem broju na rubu
makije južnog dijela Lo k ru m a.


I palma Livistona australis Mart. izdržala je na Brionima u
zaštićenijem položaju i na boljem tlu spomenute hladne zime. Postoji ondje
njenih nekoliko primjeraka, i to u parku naselja Brioni (u blizini vile Kupel´wieser).
Ta lepezast a palma potječe iz Istočne Australije, a odlikuje
se oštrobridnim peteljkama. Cvjetovi tvore mnogobrojne metličaste cvatove.
Ta palma pripada među visok e palme . Kod nas posve dobro uspijeva
u Južnom Primorju.


Za nas je od važnosti konstatacija, da su se na Brionima , a također i
u Opatiji održale sve spomenute tri pa Ime, jer nam to može dati
pobudu , da ih i dalje ondje uzgajamo — dakako na zaklonjenijim položajima.
Klimatski podaci za Brione i Opatiju jesu slijedeći: srednja
god. temperatura za Brione oko 14°, a za Opatiju 13,6°; srednja temperatura
najhladnijeg mjeseca: 4°, odn. 4,3°; apsolutni minimum —12", odn. —13° C;
godišnje oborine: 750 mm, odn. 1691 mm (prema de Phi lip pi su).


Prema Adamović u (Führer durch die Natur der Nördlichen Adria.
1915, s. 6) u Opatiji uspijevaju, bez zaštite, slijedeće palme: Trachycar pus
excels a, Chamaerops humilis, Phoenix Jubae, Ph. silvestris,
Cocos campestris, Washingtonia filifera (Pritchardia
filifera), Erythea edulis, E. Rotzii, Jubaea spectabilis
i Sabal Adansonii. Cocos australis uspijeva prilično dobro


— prema Adamović u (1929) — u Sjevernom Primorju, ali mu plodovi dozrijevaju
tek u Južnoj Dalmaciji. Phoenix dactylifera dobro uspijeva
uz obalu tek južnije od Srednje Dalmacije, a na otočju južnije od Lošinja.
Plodovi joj dozrijevaju u Dubrovniku i južnije. Washingtonia filifera
uspijeva dosta dobro gotovo u čitavom Primorju, ali veća stabla može da razvije
tek južnije od Trogira.
Prema Koch u (Mitt. d. Deutschen Dendrolog. Gesellschaft, 1926, s. 92.)
palme, koje se uzgajaju u Južnoj Evropi, otporne su protiv studeni
od prilike ovim redom: Trachycarpus excels a, Chamaerops
humilis, Erythea armata (Arizona), E. edulis (Mali Antili), Cocos
australis (Argentina), Washingtonia filifera (Pritchardia filifera;
Južna Kalif orni ja), Phoenix si 1 vest ris (1st. Indija), P h. Juba
e (Kanarski otoci), Ph. dactylifer a (Sjev. Afrika i Jugozapadna Indija),
Washingtonia gracilis (Kalifornija), Livistona australis (1st.
Australija), L. sinensis (Južna Kina) i S abal umbraculifera (Kuba).
Prvih 8 palma uspješno se uzgaja prema Sjeveru do Garda-Jezera, a ostale samo
u blizini mora. I odavle vidimo, da su Trachycarpus excelsa i Chamaerops
humilis najotpornije palme.


Podatke koje navode Adamović i Koch trebalo bi — s obzirom
na naše prilike — posebno provjeriti, te utvrdit i granic u mogućnosti
uzgoja pojedinih od spomenutih, a također i drugih palma. Palme pripadaju
među najljepš e ukrasno drveće toplijih primorskih mjesta, pa je stoga
potrebno pitanju njihova uzgoja u našem Primorju pokloniti posebnu pažnju.


Anić


429
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

THUJA OCCIDENTALIS VAR. MALONYANA


Ova je tuja značajna po svom vrlo uskom, gotovo čempresastom
obliku stabla. Vrlo je dekorativna, jer joj je krošnja gusta i spušta se do
zemlje. Naročito je podesna za manje parkove, jer sporije raste i obično se´
ne razvije u krupnije stablo. Nastala je u parku Malonya (mađarski
naziv) u Južn oj Slovačkoj. Park Malonija bio je vrlo bogat vrstama
; formama domaćeg i stranog drveća i grmlja. Zato ga C. Schneide r (Mitt.


d. Deutschen Dendrolog. Gesellschaft, 1940, s. 218) naziva dendrološkom paradizom.
Park je podignut nastojanjem obitelji Ambro z .-. i g a z z i.
Malonijska tuja dosta je proširena uparkovimai nasadima
ČSR. Tako ima više njenih stabalaca do 6 m visokih u parku L a n .. U parku
Topolcank y u Južnoj Slovačkoj nalazi se oko 50 njenih stabalaca visokih
di» 5 m.


Ova tuja zaslužuje pažnju i radi toga jer dobro izdrži i vrlo velik e
studeni, U blizini mjesta K . t i n . kod Brna ona se dobro održala u jednoj
hladnoj uvaU, gdje je inače propao od studeni vrlo velik broj stabalaca drugog
drveća i grmlja


M. Anić
.......... KOPA (...) . CEOCKOJ ........


.......... .... ... ......... .. ......... u ....... ...... .


. ........ — ........ ........ ......... ..... ....... ........ :..........
. ....... ......... ......... .. ........ .. ......; . ........4
je ©. ......: ......, ...., ...... . ..... ......... ......... .........
.. .. ......; . .... je .. ....... ...... ... no ...... ...... . .....
......... ......... .. ......... . .... .. .......... . ......., ... ..
...... «........ ... . ... ......... . ......., ... ...... .... .... ..
.... ........ ..... ........-......., ... ...... . ..... . ......^.........,
......... .. . no .......... . no ...... ....... ... .. ....
......., ... .. ...... . .... ........; ... .. ... . ........., ....
.. .. ......... . ...... ........., ... je ......... ... .. . .»... ....
........ . ..... ..... ......... .. ..... . ......... ......., ... ..
...... ...... .. ..... ......, . ....... ......... . ......... .........
......... ....... ..... ...... .. ......... .... .. ..... ......
....... Ha .. ...... .... je ..... ...... ... . ........ .... .. ........
..... ......, a ... .... ...... ..... ...... .. ....... ... ...... ....
... je .... ...... ..... .. ....... .... .... ... ...... ..........
. ...... ..... .. ......... . ...... .........., ... ... je, .. ......,
.....-.. ....... ..... ......., . ..... ....... ..... .... ..... .....
........ ...... .1.. .. . ..... ........ ....., .. je . ..... ... .. .....
.. .... ... ....., ..... .. .. ........ . ..... .. ..... — . ...........
.. Kiynycmirre.


... .... ... . ....... ... ....... ..... ...... ............ ..........
...... carpabene ......, ... . ........., . ... .. .......´ .........,
. ....... . ..... .......... ....... .............. . .... ....
........ ....... .... ........ .......... ...., ....... no ...........


430