DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kaštela, pa duž glavnog puta u zaljevu M a d o n a. Sve su to, doduše,
zaklonjena mjesta, ali je značajno, da je u njima velika žumara izdržala ljute
zime 1929/30, 1939/40 i 1946/47.


U Istočnoj Aziji ta se palma dosta kultivira radi vlakna , koje se dobiva
iz dosta velikog predlišća listova i cvjetova. Njeno se vlakno rabi za
vezanje, pletenje i tkanje. Ono se smatra kao najtrajniji biljni materijal za
vezanje.


Prema podacima iz literature (uglavnom iz »Mitt. d. Deutschen Dendrolog.
Gesellschaft«) velik a žumar a dobro i bez zaštite uspijeva na
južnim obalama. K r i m a, kao i diljem čitavog Sredozemlja. U Južnoj
Italij i i Grčko j ona je vrlo česta na toplijim i u umjerenijim položajima.
Egipat joj je, navodno, već odviše topao. U Španjolskoj je vrlo česta;
u Aragoniji izdrži kraće studeni i do —14°C. Obilno je ima u Srednjo j i
Sjevernoj Italiji. Uspijeva i u Lombardiji. Najbolje raste u području


gorn jo-talij anskih jezera. Osobito ,joj pogoduje iklima
G a r da-Jeze r a. Ondje je ona gotovo udomaćena. Uspijeva bez zaštite i
plodovi joj gotovo svake godine dozru. U području G a r d a-J e z e r a raste
velika žumara u mjestima sa srednjom godišnjom temperaturom oko 13,5°,
srednjom temperaturom najhladnijeg mjeseca 2,5—3°, apsolutnim minimumom
—10 do —11°, te gdje ljetne oborine iznose oko> 25°/o od ukupnih godišnjih
oborina (de Philippi s dr. A.: Classificazioni ed indici del clima in rapporto
alia vegetazione forestale italiana, Firenze, 1937).


Velika žumara uzgaja se na prikladnim položajima i sjevernij e
od G a r d a-Jez er a. Ima je u Bozenu i Meranu. Najsjevernije se susreće
na otoku Mainau naBodenskomJezeru, gdje tvori drvorede, ali se mora
zaštićivati od zime. God. 1929. uginulo je ondje mnogo stabala starih oko 60
god. i visokih do 12 m. Velika žumara dobro uspijeva i uz obale Engleske .


Ova palma traži dobro tlo. Potrebno ju je po mogućnosti što prije presaditi
na stalno mjesto. Ako se presađuju stariji primjerci, oni obično duže
vremena künjaju, a često i propadnu. Takvi primjerci trebaju desetak godina,
dok im se korijenje dobro učvrsti u zemlji, ali poslije toga — ako ostanu na
životu — dosta dobro prirašćuju. Tako je po svoj prilici bilo i sa mnogim
primjercima na Brionima.


Chamaerops humilis´L., mala žumara, raste kao niska, grmar
sta palma. Lišće joj je lepezasto , tvrdo i kožasto, a rub lista sa mnogo
oštrih bodljika. Plodovi su u grozdovima, tamno-smeđasti do crvenkasti, oko
1 cm debeli. Mala žumara jedina je autohtona evropska
palma . Raste od prirode u sjeverozapadnom dijelu Sjeverne Afrike, u Južnoj
Španjolskoj, te u Sardiniji i Zapadnoj Siciliji. U Sjeverozapadnoj Africi izraste
i do 3 m visoko. I u južnoevropskim nasadima može na pogodnom staništu
izrasti toliko visoko. Inače je ona niski, do 1 m visoki grm .


Mal a žumar a ima unutar svojeg prirodnog areala vrlo veliku životnu
snagu. Tako se u Ma lag i u Španjolskoj ona smatra neuništivim korovom.
Dobro podnosi brštenje. Duboko se ukorjenjuje. Obnavlja se, navodno
i izbojcima iz žilja. U Južnoj Andaluziji raste potstojno u šumii
primorskog bora (Pinus pinaster), a ima je i do 1000 m visine, tj. sve
do područja andalušk e jel e (Abies pinsapo), gdje — doduše — još nema
većih studeni ni dugotrajnijeg snijega.


Mala žumara uzgaja se duž čitavog Sredozemlja, a prema Sjeveru
uspijeva najdalje do uključivo gornjo-talijanskih jezera,
gdje joj još plodovi dozru.


Unutar prirodnog svog areala mala žumara smatra se industrijsko m
biljkom radi vlakna, koje se dobiva iz njenog lišća, a koje dolaze u


428