DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 39     <-- 39 -->        PDF

C ....... .. ... .... je ............ . ....... ........ ....... .
..... ............. ..... . ...... .. ......, ......., ..... . ......
......... ......... ........... . .... ..... ........ ...... . .........
«........ .... je ........ ........ — ............... .>.... .......
je ... .. .. ....... . ......... ....... ...., .., ....... je ..
......, ....... ........ .......... .... .. ...... ......... .........
......... ......... . .............. . ....... ......, .... .. ....,,
.. ...... .... ..... To je ... ....... ......... ........ . ......... ..
.......... ........


...... ..... ......... . ...... ........... ........ je ..... ......>
..... ........ ......... ......., ......., ........ je ..... .........
........ ......


.. ........ ........ .......... ......... ......... .. ... .....:
.............-........ ........ (........ ..^...) ............ . .......
. .............-........ ........ (........ .....) ............
. ......... ........... ........ ......... ...... ........ .. ......
........ .......... ´


Ha .... ....... «...... je .... ....... .... .. ... .... ........
........ ........ .. ........ — ....., ............. ....., ...... no
......, a .. ../... ............ .... ......... . ......-.........
........... .. ........... ...... .........., . ... ...... .........
........ . ............. . ......., ..... ....... ....... je ........:
.............


....... .......... ..... . ...... ........... .... .....


Gee ....... .. ...... ........ je ....... ........ ....... ......
.. .......... ... ......... ......., a no ........... . ... ............
......... .........


. ............ ........ ......... ........ ...... .... .... ....


.... »........ . ...... ........ ...... ........ .. .... ....... .....


........ .. ............. .......... ... .. ... ..... ..... 2—3 ......


.... ....... .... ............... ........


........ .. .... ....... ..... cimapao . ......, .. je ...... ..........
....., .... .. ........... .. ........, . .... .. .. ...... . ..........
....... (..........., ....... . ...).


.... .. .... .. ....., .. .. . ...... ........... ........... .....


... ......... ....... ......... .... .... ...... . ......«.. ........


......... ....., . ............ ....... . . .......... ....... ....


.... ........ ......., ..... ....... ......... ........ ..... ...... ..


.... ........., .... .... ......, na «. . ....... . ...... ........


....... ........ ......., ............ ... .. ....... ...... .... .....


...>. ..... ........... .... .... . ........ .... 1......... ........


..... ....... . ............ .......


.. .......... . ....... .........., .......... . ......... ......


........... ........ .. ...... . ........ ........ ..... je .. .. ...


....... ........ .... .... ...... . (......... ....... . . .........


............


... .... je ...... ..... ... ...... ....... 45°/. ........ .. ......


........ ..... . .. ... ....... ... .. ........ ....... . ......


422
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 40     <-- 40 -->        PDF

...., ... je ... ......, ... ... .... ...... ......, .... . ...... ...


...... ......... ..... ...... ....... ......... .......... .. 75°/. ....


.. ........ ...., a ... . <©..... ...... 90% .. .... ....... .........


.... . ....... ....... ........ .......... je ...... ....... .. ........


...., a . . ..... ......... ...... ............. . ....... .. .... .(..


.... ..... |...... ...... ............


....... ......... «....... .. ....... .... ...... .. ...... ..


>..´.... . ............


....... ...... ..... ........ ..... ......... . .......... ....


... . ....., . .............. ......... .......... «......... .........


— ....... ........ .......... ., . .... . ...., .... .... .... .....
........ .......... *
.... je . ... ............ .... .. 1947—1952, ............ .......
...... ........ ...... ........ ..........., ....... .. .... ..... .......
.. lUTo ..... . ........... ............ ........ ........... .
........., ........ ....., .[.......... ...... .... . ....... .........
........ ........... .... je ......... ....... .. .. ........ .......
........ . ........... . ...... ..... ..... ........ . ........, .........
.........


..........., .... je, ....... . .... .... ..... ......., ».. .......
........ ...«, ......... ´... .. .... . ....... ........ ....... .....
........ ......... ........


. .... .. .... .... ......... ......... . .... ........... ........


........ ......... .. ........ .... ....... ......... .. .... ....


........ .... ... ......., .. ..... .... ......... ... ....... ..... ....


.... .. (faiCTOJao . ........:


........ .... ......... ..... ......... . ..... .... .........


...... <.. ... ....... ........, ...... ....., ...... ............., .


.... ....., .. .... ..... .... ....


..... ....... je ...: .. ..... ..... ........ ... ......., .....
..... ........, .... ............ ..... ......,- .... ............ .......
. ...., .... .... ........ ..... . .......


......... ....... ..... ..... .......... . ....... . .... .....
... ......, ..... .. .. ........ .. je ........ ........, . ....... .. ......
............., ... ..... .........: 1) ...... ....; 2) ......
....... ...... . 3) ....... ....... ...... — ......... ... ....... .
........ ........ ...... ....... je ........ ...... .. ...............
. ....... .. ...... ....... ...., ... .. .. .. ...... . ....... ..........
... ............. . ...... ............


..... .. .. ........ ........ ........., ...... ..... ... ..
..... .......-............. .... ......... ey .. ........... ..........
.......... ....... .. ........ ......... ........ ..... ......1>...., ....
........ ..... ....... .. ........ ...., ........ .. ........ . ....
........ ........... .. ........ ....... .. 3—6 ....... ............
.... ........ ......... je ...., ...... ....... .. ......... .......


..... .. ....... ......... .....^-.... ....... ..... 6 ...... .........
..... .. ............. ......... . ...... .. ....... .... .....
.. 30 ......, a .... ..... ....... ..... . .......... ..... ........


423
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 41     <-- 41 -->        PDF

......... ..... ...... ....... . ............ ..... JA. ..........


.... ...... ....... . ....... ...... . ..... ....... ... ..... ........


...... ...., »... . ....... ....... ......, ... .... ........ ......


. .....


....... ......... . ......... ......... . ...... ..........., ....
.. ...., .... ..... ........... ............. .... . ........ ..........
.. ...... ...... ........ .. ...... ....... .. ....... ........ ......
. .... ..........´ . ...... ........ .......... ........ .. ....... ..
.......... ioa ....... ......., .... .. ........ ........ ...... .......
...........-........ . ........ ........ .......


. .... ........ .... ....... ........ .. ...... ........ ....., ....
........ .... ........ .......... ....... ..... ... ...... ... .. ...
........ ......... .. ......... ...., ... ......... .. ....., ... ......
...... ..... ..... ......... . .....-............ ....., .... .. ........
. ......... .. ..... ........... . ..... .. ....... .......... .... ..
........ 4 ....... ...... ..... ... ........., a ....... ..... ... .......
.. ......... ......... ......... ........ ...... »........ ........«.


..... ... .... . ...... ........ ..... ..... ..... ........., a
....... .. ........ ....... ............


.. .... je ............. .. ... ...... ....... . .......... .......
....... ... ......« ...... .. .. . .... ............. ... . ...., .. ..
..... .......... ...... . ..... ......, ..... ..............


....... ....... je .... ... ............ ....... .. .........
........ .............-.......... ..........


......... . ... ........ ........ ....... ...... .. ..............
........ ........ ...... ......... .. ......... ...... ......... .......
. ...... ................ . ...... ........ ......... ........ —
............, ....... .. ......... ...... ,. ....... .. ............. ....
. ............ ....... ....... . ..... ...... ....... .......... ..
..... ............ ......... ....... . OBOJI ....... .... >.. .. ... .........,
. ........ . ......., ........ ...... .... .. ... ..... .............,
. .. .. ..... ...... .... . ......-........... ...... .. ....
...... .. ... ... ..... .. ..... . ........ ... ....... ..... .........
........., ... .... .......... ...... .. .... ...... ..........., .. ....
...... ............... . ...... . ......... ... ......... ....... ....
.... ... ........ .. ......... ...... .. ... ......... ....., ..... «ne........
..... .. ..... ..... ............., ........ . ... ....... .....
.. .......... ..........


......... ....... ..... ...... ..... je ...... . ...... .... .. ...\>
........ . ..........., ..« je ......... ....... ......-............
..... ............. .... «a ..........>[ . .......... ........ .......


........ .... ..... ....... . ....... ..... ......, a .. ..... ........
...... ... . ...... ....... ........ .......


.. ......... .............>.. ....... . ..... .. ......... ...
...... ......, ........ ... ..... .... ....... ....... ......... ... ..
...... .... ....... ..... ...... ........... .. ......... ..........


..... .............. ......... . ........ . ....... ....... je 1947
...... ..............<........ ........ . ......, .. .... ....... ..


424
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Kolje ........ ....., ... .........., ... ...... .. .......... ......
....... .... ...... ...... — ...... ...... . ...... iuyi\ia.


....... je .. .... .............-......... ........... ..............,
a .. .... .. ..... ....... ...... ..... .. .......... ......
........ ......«.


...... ..... ........ ..... . ........... ........ .......».... ...


, . ........... .......... .... ...... ....... . ............. ......, ......
.. . .. ........ ........ ..... ... .... . ............. .......,
.......... je .. .. ... ..... ... .......... ........ ...... ....... ..
......... ......... . .. .. ...... ....... .......... ........ .........
. ........, ....... . ....... . ...... .... ......... ........ ..
............. .. ....... ...... .... .. ...... ....... ....... . .....
...... .....^..., a . ..... ...... ...........


Kao ... ...... ...... .... ...... ........ . ........... je .... .......
........ ......... ........ ..... . ........... ..........(.. .......
.. .... . ...... .. ......... ......, ......... .. .. ...... ......
....... . . ........ ..... .... je .. ....... ........ ........... .......
.........


Ca ....... ........., .............., .... .. .. .. .... ..... ..
............ ........ ......... . ..........., ........... ........ .
......... ........... . .... ........, . ......... ......... . .....
.... ........ ...... v ...... .............. ..........


0 ............ .....1. .....1... . .. .. .. .>.


\


...... ........ . ......... ....... ........ . ........... . ....... .................
......... ............ ..... ... ...................-....... .......... (.
....... . . ........). ....... . ...... ..........1. .... ne ..... . .........
..... ........... ...... .....1. ....... ... .......... ...... .....1. ........,
....... .....1. ....... ... .......... ....... ........ . ..........! . ......., ........
. . ...... . ....... ........ .................. .. ... ......! — ...... ...........
. ...... .................».


ABOUT PROFFESIONAL FORESTSCHOOLS IN FEDERATIVE PEOPLE S
REPUBLIC OF YUGOSLAVIA


In this article the development of the forest education in Yugoslavia is
described.


In former capitalistic Yugoslavia there went only two forest- and agricultural
faculties (in Zagreb and Belgrad), and there went no middle and
basic proffesional schools. Today in the Federative People,s Republic of
Yougoslavia the are lower forestschools for education of the staff of keepers
of the forest, middle forestschools for education of forest-technicals and faculties
ih Zagreb, Belgrad and Skoplje with forest departments into a group
for forest-education and forest-industrial group divided.


425
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 43     <-- 43 -->        PDF

....&....


SMOKVA PENJAČICA (FICUS STIPULATA THUNB.)


Rod FicusL . (porodica Moraceae) obuhvata preko 600 pretežnim dijelom
tropskih vrsti. Mnoge su od njih bilo kao voćke, bilo kao industrijske,
a također i kao ukrasn e biljke od velikog značenja. Kod njih postoje vrlo
velike razlike i s obzirom na izgled pojedinih organa i s obzirom na biološka
svojstva. Tako neke tjeraju iz krupnih i horizontalno usmjerenih grana izbojke
ravno prema tlu, gdje se oni zakorjenjuju, tako da pojedina stabla čine zapravo
omanju šumicu ili bujno ozelenjenu grupu (F. benghalensis L., F. indic
a L.). Osim obične naše smokve (F. caricaL. ) ima ih veći broj sa jestivim
plodovima (F. sy com or us L., F. religiös a L. i dr.). Kao naročito ukrasna
biljka uzgaja se u sobama F. elasti c a Roxb., poznata po svom kožastom,
debelom i sjajnom Ušću. Iz nje se u njenoj domovini (Malajski Arhipelag)
dobiva kaučuk. Kaučuk se dobiva i iz F. rubiginos a Desf. (Australija), F.
religiosa L. (Indija) i dr.


Mnoge smokve živu i kao penjačice . Penju se raznolično razvijenim
korjenčićima. Između smokava penjačica napose nas zanima F. stipulata
Thunb. (F. rep ens hört., F. pumila L.). Potječe iz Kine i Japana.
Uzgaja se u toplijim područjima. To je vrlo Ujepa vazda zelena p en
j a č i ca-ko´rj en j aši ca. Na pogodnom staništu raste razmjerno brzo.
Upotrebljava se za zastiranje sjenovitih stijena. Ima je k o d n a s u p r i m o r-
skim mjestima počevši od Opatije pa do Koto ra, ali tek tu i tamo
u vrtovima i nasadima. Na Br i onim a pokriva ta smokva veliki dio zasjenjenih
stijena jedne vile na istočnom dijelu glavnog otoka.


Za prekrivanje stijena dolaze u obzir samo neplodni i zbojci.
Njihovo je lišće jajoliko, na bazi srcolike plojke. Ono je cijela ruba,
do 4 cm dugo. Cvjetni izbojći razlikuju se znatno^ od neplodnih, jer su
deblji, a i lišće im je mnogo veće. Neplodni izbo j ci pričvršćuju se uz
stijenu pomoću korjenčića, a cvjetni rastu samostalno. U tome pogledu
ponaša se ova smokva, kako vidimo, slično poput bršljana. Lišće se odlikuje
finim, mrežičasto razvijenim i sitnim žilicama, koje sti s donje strane dobro
vidljive, jer su bjelkaste. Pališće je trajno (odatle »s ti p ula t a«)-


Velika je prednost smokve penjačice baš u tome što se njeni
neplodni i zbojci posve čvrsto priljubljuju uz stijenu, po kojoj
se penju, a osim toga isprepliću je u raznim smjerovima. I lišć e se tih izbojaka
čvrsto priljubljuje uz stijenu, tako da ta penjačica potpuno prekriva
stijenu.


Smokva penjačica može se vidjeti i u mnogim evropskim staklenici ma,
gdje se također rabi za zastiranje stijena, manjih kamenjara i si. Tako
smo je u maju 1948. vidjeli u više staklenika u ČSR (Lany, Topolcanky i dr.).


Smokva penjačica zaslužuje da je se u toplijim našim primorskim krajevima
što više uzgaja. Anić


426