DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

mogu uvijek isključiti subjektivni utjecaji, i to napose u pitanjima načina
i racionalnosti tehničke izvedbe pojedinih radova.


Da kratkoročni plan uzgojnih radova bude potpun, treba da sadrži
ove temeljne postavke:


a) problematika;


b) kakvi će se radovi vršiti i u koju svrhu;


c) gdje, kada i u kojem opsegu će se ti radovi Trsiti;


d) tko će ih izvoditi;


e) metoda i tehnika rada;


f) kalkulacija troškova i finansiranje;


g) predviđeni prihodi ili rezultati.


Elementi plana treba da su tako raščlanjeni i sastavljeni, da je plan
pregledan i da se kasnije lako mogu izvoditi zaključci o uspjehu.


Sistematsko evidentiranje postignutih rezultata ne samo u kvantitativnom
nego i u kvalitativnom pogledu te statističko sređivanje i usporedba
s odredbama plana pokazuje put, kojim treba dalje kročiti za bolju
izvedbu i realiziranje slijedećeg kratkoročnog plana,


Ad 8. Ma koliko se radovi uzgajanja šuma osnivali na objektivnim
pokazateljima, na propisima dobrih kratkoročnih planova i godišnjih programa,
kao i na točno formuliranim odredbama i zadacima, ipak pri ostvarivanju
plana mnogo utječe i subjektivni momenat. Možda se ni u jednoj
drugoj grani privrede ne može taj utjecaj tako malo isključiti kao u
šumsko-uzgojnim radovima. Pri tome dakako ne smiju da dolaze u pitanje
opći narodni interesi i ekonomičnost gospodarenja narodnom imovinom, ali
su često neizbježiva subjektivna gledišta uzgajača (kao i njegova uvježbanost
i sposobnost, da izvjesne uzgojne mjere izvrši na ovaj ili na onaj
način. Mogu čak postojati različiti principijelni nazori o primjeni uzgojnih
mjera, kao i na konačan uspjeh uzgojnih i pošumljivačkih postupaka. Pojedine
ideje u uzgajanju šuma prolaze izvjesne razvojne faze, pa se u stvarnim
okolnostima primijenjuju ili mogu primjenjivati na različite načine.


Ne može se osporiti važnost i potreba, da na području pojedinih šumskoupravnih
jedinica ili bar na pojedinim dijelovima pojedini upravitelji kontinuirano
primjenjuju izvjesne načine uzgajanja i pošumljavanja, kako su
negdje u praksi već oprobani ili u nauci priznati. Treba dopustiti, pa i
zahtijevati, da pojedini upravitelji na izvjesnim površinama vrše eksperimentalne
zahvate po svojem individualnom nahođenju. Time će šumsko
gospodarenje sticati nova iskustva, a nauka će naći daljnje plodno polje
za svoj razvoj.


Ustanovom kontrole nad planiranjem i izvedbom planova treba da
se nadziru i ocjenjuju predviđeni, tekući i izvršeni radovi u svrhu pravilnog
povećanja proizvodnje i proizvodnosti šumskog gospodarenja, napose u
onom dijelu u kojem se subjektivni utjecaji više ispoljuju. Jači individualni
utjecaji u neposrednoj provedbi uzgojnih radova često su vrlo pozitivni,
mada isprva ne mogu posve odraziti dobre zamisli rukovodioca. Zadatak
je kontrole, da pravilno ocijeni i izuzetne uzgojne mjere i eksperimente i
da omogući uzgajaču da ih na određenom objektu do kraja izvrši, pa makar
li uzgojni zahvati uvijek ne će dati očekivani gospodarski uspjeh oni će
bar pokazati put, kojim se dotični način uzgajanja ili pošumljavanja treba
ili ne treba na određenom većem području primjenjivati.


287