DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ad 5. Kao što cjelokupna šumsko-privredna tehnika, tako je i tehnika
uzgajanja podređena ostvarenju određenog gospodarskog cilja. Ali uzgojne
mjere treba da su u skladu i s ekološko-biotskim faktorima proizvodnje;
inače se može izazvati raspadanje jedinstva prirodnih faktora proizvodnje
i njihove stvaralačke djelatnosti, razvoj sastojina postaje regresivan pa
rezultira degradacija sastojine, gdjekada i degradacija tla s poremećenjem
čitave biocenotske ravnoteže. Posljedica takvih regresivnih procesa jest
umanjivanje prirasta i njegove kvalitete te ujedno oslabljivanje otpornosti
sastojina.


Zato uzgajač treba da dobro poznaje ne samo opću teoretsku problematiku
pojedinih uzgojnih faktora i njihovo skupno djelovanje, nego i
mjesne prirodne uvjete proizvodnje.


Gdjekada izgleda, da možda nije potrebno toliko isticati prirodne faktore
gospodarenja, ali loše posljedice razvoja nepravilno umjetno podignutih
šuma i neobzirnih zahvata u sastojinske odnose, a naročito katastrofalno
stanje mnogih nepravilno uzgojenih šuma u zemljama srednje Evrope
upućuju nas, da se i pri izboru i pri ostvarivanju gospodarskih ciljeva u
postojećim šumama i pošumljavanju pridržavamo i utvrđenih bioloških
pravilnosti u cilju uzgoja zdravih, otpornih i kvalitativno dobro uzraslih
sastojina.


Nužnost usklađivanja proizvodnih zadataka s prirodnim faktorima
proizvodnje uslovljuje dakle, da stručno osoblje, kojemu je povjereno neposredno
rukodstvo uzgajanjem i obnovom šuma, temeljito poznaje povjereni
objekt.


Ad 6. Šumski rad općenito je mnogostran, i što je gospodarenje intenzivnije
to se taj rad više komplicira, pa ga treba raščlanjivati, a kadrove
treba prema tome specijalizirati,


Pravilno čišćenje i njega sastojina, napose onih vrsta drveća, koje
su vrjednije i koje brzo rastu, uvjetuje obzirne intervencije. Ovi radovi
zahtijevaju temeljito stručno znanje i iskustvo, i samo dobro izvršeni imat
će za posljedicu povećavanje kvantitativnog i kvalitativnog prirasta.
Aktuelno pitanje masovnog pošumljavanja također treba da se rješava
na bazi dobrog poznavanja tehnike čitavog radnog procesa, od pripremnih
radova do sadnje, odnosno sjetve.


Za primjenu takvih uzgojnih mjera potrebni su i iskusni šumski radnici.
Stoga se pojavljuje potreba obrazovanja kvalificiranog kadra stalnih
šumskih radnika za uzgojne radove, napose u onim šumskim područjima,
u kojima postoje mogućnosti za intenzivnije gospodarenje.


Takvi radnici mogu mnogo pridcniieti i boljem uspjehu dobrovoljnog
pošumljavanja. Iz neznanja, kao i radi pomanjkanja rukovodećeg i pomoćnog
stručnog osoblja, pri takvim radovima nerijetko se događaju znatne
grješke u tehničkoj strani rada. Uvođenjem stalnih, kvalificiranih šumskih
radnika kao demonstratora može se povećati stvarni uspjeh masovnog
pošumljavanja. Oni se nadalje mogu dobro uposliti u uvođenju mehanizacije
pošumljavanja, pri sabiranju i spremanju sjemena, na radovima u
šumskim rasadnicima i dr.


Stalni šumski radnici s vremenom će steći ne samo veće znanje i
iskustvo, nego i potreban osjećaj za razvoj šume, bez kojeg se nijedan
šumsko-uzgojni rad ne može savjesno izvršiti.


Vježbom, opažanjem i savjetima rukovodilaca takvi radnici mogu bolje
primjenjivati racionalne metode rada te povećati radni učinak, napose kad


285