DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 65     <-- 65 -->        PDF

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE BROJ 9


Zavod za šumske pokuse Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, sveučilišta
u Zagrebu izdao je ovih dana 9. svezak svojega Glasnika za šumske pokuse.
Ovaj svezak Glasnika donosi slijedeće rasprave:


1. Prof. Dr. A. Petračić: Biološki odnošaji vještačkih sastojina crne johe
i hrasta lužnjaka.
2. Prof. Dr. M. Anić: O izbojnoj snazi prikraćenih jasenovih biljaka.
3. Prof. A. Jurilj: Šiške — cecidia — Makedonije.
4. Prof. Dr. M. Gračanin: Tipovi šumskih tala Hrvatske.
5. Prof. Dr. M. Anić: O uzgoju sadnica kanadske topole iz reznica.
6. Dr. I. Horvat: Prilog poznavanju tehničkih svojstava munikovine.
7. Dr. I. Horvat: Istraživanja tehničkih svojstava crne borovine.
8. Ing. Z. Tomašegović: Prilog poznavanju točnosti nitnog planimetra.
9. Ing. Z. Tomašegović: Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinatnih
razlika u poligonskim vlakovima?
10. Dr. M. Plavšić: O određivanju šumske takse (cijene drveta na panju).
11. Prof. Dr. A. Levaković: O analitičkom izražavanju sastojinske strukture.
Sadržaj ovoga broja Glasnilka je, kako se vidi, bogat i raznovrstan.
Glasnik za šumske pokuse izlazi kao periodični časopis već od 1926. godine,
kada je izašao prvi njegov broj. Glasnik donosi naučne radove nastavnika i
ostalih saradnika Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.


.... ......... .......: ............. ........ .......
.........., .... 46. ...... .............. .......... ........., ....... 1948.


. .... ....... ...... ..... . ........ ........ ....... ........... ....
... ..... .... ».... ...... .... ....... ........, ... .... ...... .... ..... ........
.... .... .... ......, .... ........ ............ ......., .... ...... ....... . ........
....... .......... . ........... ....... ...........«.


..... ........ ......... ........: ....; ......... ........ .. ....; .....
. ..... ..... .....; ......... ......... ........ ... .......; ........ . ........
..........; ............. . ....; ........ .. ........... ........ .........
..........; ... .. ............. ....... ........ . ..... ...........; ........
...... ............. . .........; ....... ............. . .......... ......;
....... ....


.. ....... je .. 32 ........ ...... ............. . ........


....... .. .... ....... . .......... .. ...... .. ... 46.—. ..


ING. MARTIN ČOKL: KAKO POGOZDUJEMO. Ljubljana 1948. Izdanje
Ministarstva za gozdarstvo in lesno industrijo LR Slovenije.


Ova knjižica pisana je popularnim stilom, a namijenjena je širim krugovima
u LR Sloveniji.


Knjižica obuhvaća slijedeće: Pomen pogozdovanja; Naravna ali umetna
obnova gozda; Izfoira drevesnih vrst; Gojimo mešane gozdove; Setev ali saditev;
Nabiranje in shranjevanje gozdnega semenja; Nabava sadik in ravnanje
z njimi; Letni čas pogozdovanja; Pogozdovanje posek; Setev in saditev v sestoju;
Pogozdovanje krasa i Negovanje posevkov in nasadov.


Cijena knjižice je 14.— Din, a naručuje se kod Ministrstvo za gozdarstvo
in lesno industrijo, Ljubljana.


343