DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 62     <-- 62 -->        PDF

7. ....... .... .. ...... ...>........... .......... ............
............ ....... . .......... ........... . .......... ..... .
........ ...... .......... ........ . ........ .............. .........
8. ....... je .. .. .........., ........... I. I.A., ......... .......
......... . ........ ...., . ............. . ......... ........ .........
. . ...... .......... .......... . ....... .......-............
.......
III.
1. . ........ ....... ...... .......... . ....... .......-............
......, ....... je .. .. ......., ........... I. I.A. ....... ........
........... .... >.. ...... .. ........, ......... . ......... ..........
. ............ . ..........
2. ........... .. I. I.A. .. ......, .......... .. .. .......... .........,
..... ....... .............. ......... .......... . .......
.......-............ ......, . ...... .. ......... ............. .
........ ..........
3. .... .... ........... .. .. .. ....... ..... ......... ........
.......... .. ............, ..... ....... . ....... .. ...... ..... .
......... .. ......... ......... . .... ......... ........
4. ....... je .. .. .........., ........... I. I.A., ....... ........
....>.... TOKOM ...... ............ ......, .......... TOKOM .............,
............. . .......... ........... . ....... ............
. ...........
5. ........ je .. .. .......... ........... I. I.A. ......... ........
......, ....... . ......... ......
6. .. ........ ...... .... .. ...... .. .... .... ..... .........
. ..... ...... ........ . ....... .............. ...... . .......
......, ........ ...... Doryphor-e, .... ...., San Jose-... .... . ......
Bostrychidae, ....... je ......... ....... I. I.A.
7. . ....... ........ .......... ....... je:
.) .. .. ........... I. I.A. .......... ........... ....... .........
.... .. ...... .. .... ...... ......., ...... . ......... ..........,
.) .. .. ............ I. I.A. ...... ...... ............ ...... ..
........ . ............. .............. .... ....... ..... .........


IV.
1. .... .... ....... je .. .. ........... I. I.A. .......... . ..........
. ....... .......-............ ....... ....... ........ ..........,
........ . ypebaja .. ....... . .. ...... ............
2. .. .. .. .......... ......... .............. ......... . .........
....... ......., ....... je .. ...... ............. ..... .......
. ..... ............ ............. ... ............ ......... ....
..... ........... ....... .. ....... ........... .............. . ..........
..........
3. ........... ..* .. .. ......... ...... ...... ...... .. .....
. ....... . .. ...... . .... ....., ... . .. .. .............. . ..........
.... .... .. ....... ...... ..... ...... ...... . ..............
340