DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 59     <-- 59 -->        PDF

II.
KONFERENCIJA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMARSKIH STRUČNJAKA
SLOVENSKIH I OSTALIH NARODNO-DEMOKRATSKHI ZEMALJA
U razdoblju od 3.—9. maja ove god. održana je u Pragu II. Konferencija
stručnjaka u poljoprivredi i šumarstvu slavenskih i ostalih narodno-demokratskih
zemalja.


U radu Konferencije sudjelovale su delegacije šumarskih stručnjaka Čehoslovačke,
Poljske, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije i Mađarske.


Naša delegacija bila je u slijedećem sastavu: šef delegacije Ing. Miran
Brinar — pomoćnik ministra šumarstva FNRJ; članovi delegacije: Ing. Ljubomir
Marković —> načelnik Instituta za unapređenje šumarstva Min. šumarstva
FNRJ, Ing. Rajica Djekić — pomoćnik ministra šumarstva NR Srbije,
Ing. Fazlija Alikalfić — pomoćnik ministra šumarstva NR Bosne i Hercegovine,
Dr. Milan Anić — profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, sveučilišta
u Zagrebu, Ing. Ivan Klemenčić — načelnik Planske komisije NR Slovenije
i Ing. Dušan Simeunović — nastavnik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta,
univerziteta u Beogradu.


Konferencija u Pragu započela je svečanim otvaranjem 3. maja 1948. g.
Konferenciju je otvorio ministar poljoprivrede ČSR Julius Djuriš.
Ovu Konferenciju organizirao je Institut za međunarodnu saradnju u
oblasti poljoprivrede i šumarstva Ministarstva poljoprivrede ČSR.


Cilj Konferencije bio je: da se pomogne saradnja slavenskih i ostalih narodno-
demokratskih zemalja pri rješavanju proizvodnje, planiranja, ekonomike,
razvitka nauke, prosvjećivanja i istraživačkog rada u oblasti poljoprivrede
i šumarstva.


Poslije svečanog otvaranja, Konferencija je nastavila rad, posebno u poljoprivrednoj,
a posebno u šumarskoj sekciji.
Za predsjednika šumarske sekcije izabran je ing. Karei Setinek (ČSR),
a jedan od podpredsjednika bio je i član naše delegacije ing. Rajica Djekić.
Šumarska sekcija radila je u 6 komisija:


I. komisija — šumarska politika, II. komisija — zaštita šuma protiv parazita,
III. komisija — racionalizacija i mehanizacija šumskog rada, IV. komisija
— ekonomična upotreba drveta, V. komisija — stručne šumarske
škole i VI. komisija — naučna istraživanja u šumarstvu.
Pojedine delegacije na Konferenciji bile su zastupane sa slijedećim brojem
članova: Poljska 4 člana, Jugoslavija 7 članova, Bugarska 7 članova, Rumunija
3 člana, Mađarska 3 člana i Čehoslovačka 15 članova.


Poslije intenzivnoga rada, u kojem su sudjelovale sve delegacije, dne 9.
maja jednoglasno je prihvaćena rezolucija Konferencije (tekst rezolucije donijet
ćemo u slijedećem broju »Šumarskog lista«) čime je bio završen rad
Konferencije u Pragu.


Po završetku Konferencije organiziralo je Ministarstvo poljoprivrede ČSR,
sektor šumarstva — za članove šumarskih delegacija, ekskurziju kroz šume
Čehoslovačke.


Na ekskurziji su uzele učešća delegacije: Poljska sa 3 člana, Bugarska sa
7 članova i FNRJ sa 7 članova.
Ekskurzijom je rukovodio Ing. Otokar Polak — šumarski savjetnik Ministarstva
poljoprivrede ČSR.
Ekskurzija je bila podijeljena u 3 etape:


1. Pregled šuma na području Direkcije šuma u Opočnu (Češka) u razdoblju
od 11.—13. maja;
337
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 60     <-- 60 -->        PDF

2. Pregled šume »Masarykov les« kod Brna (Moravska) u razdoblju od
14.—15. maja. (Ovom šumom upravlja Šumarski fakultet Visoke poljoprivredne
škole u Brnu) i
3. Pregled šuma i drvno-industrijskih poduzeća, trušnjača i rasadnika na
području Slovačke u razdoblju od 17.—21. maja.
Ekskurzije su bile odlično organizirane i vrlo uspjele, što treba naročito
priznati priređivačima.
U ovom broju »Šumarskog lista« donosimo referat »Razvitak naučnoistraživačkih
radova u šumarstvu Jugoslavije«, koji je održan na Konferenciji
u Pragu, a u slijedećem broju donijet ćemo rezoluciju Konferencije, te prikaz
prof. dr. M. Anića: Putevima modernog uzgoja šuma, koji obuhvaća najvažnije
šumsko-uzgojne probleme, o kojima se je raspravljalo na ovogodišnjoj Konferenciji.


Uredništvo.


..........


//. ............ .............. u .......... ....... ..........
u ....... .......-............ .......


..... je ........... ...... ........ .. ..... ..., ............ je
...... ....... ......:


I.
1. ............ ...... ... ....... .. ........ .. ...........
....... . ............ . ......... (I. I.A.) .... ..... .. ....... ........
.. .........>., .. ....... ........ ......... . ........ ............
. ......... .......... . ....... .......-............ .......
........ .... ......... ..... ....... ...... .. ........ ... ...........
........ ...... ....... .. ........>. ... ......., ........ je .............
....... .............
2. ............ ...... ....... ........ I. I.A.:
.) .. ........ . ..... ........ .............. . ......... .........
.......... . ....... .......-............ ...... . .. .......
..... ............ . .........., . .... .. ....... .... ...... ....
..........,
.) .. ....... ............, ............. . ........... .........
. ............ . .........,
.) .. ...... ........ .. ......... . ............ .... .. ...... ..
...... ............ . .........,
.) .. .......... ....... no ........... ........ .... ..........
......... . ...... .......-........... ..... . .. ..... ... .........
.. ....». ............ . ............ ....... .... .. .. ....... .....
.......,
.) .. .......... ......... ....... ......... . ..............
........., ........., ...... ............... . ........ .... ......
.......... . ....... .......-............ ......,


338
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 61     <-- 61 -->        PDF

.) .. capafeyje .. ........... ............ ......... ........ . ......
. ....... .. ............. . ........ ..... .......... . .......
.......-............ ......,


.) .. capafeyje .. .......... .. ...... ........... . ....... ............
. ......... .......... . ....... .......-............ ......,


.) .. capafeyje .. ............ ......... . .............. .......
.. ...... ......... ......... . ...... .......-........... .....,


.) .. ........ ........... ............. .. ............ . .........,
.. ......... ............ ........ ............. . ........
. .. ........ ............. ............. . ........ .....,


.) .. .......... . ......... ............. . ........ .............
.......... . ....... .......-............ ......,


.) .. ...... ............ ........ ............ ... . .........
. ...... .......... . ....... .......-............ ........ ... ............
....... I. I.A. .. ....... ...... ... . ...... . ........ ........


........ .. ..... ......... ........1.1.. .............. . .........
....... .......... . ...... .......-............ ...... ........
......... .. .. ...... ..... ........... ............


3. ........ je .. . .......... . ....... .......-............ .......
.... ........ ........ .......... .. .............. . .........
........., .... ....... .. I. I.A. .... .... ........ je .. ......... .
...... .......-........... ....>. .......... . I. I.A. ......., no .........
............, .... ........ ...... .............
..


1. ............ .......... . ....... .......-............ ......
(........... ....) je ............... ................ .........
....... .... ........ .. ..... ..... ...... . .... ............. ...........
..... ..... .... ............. .........., .. .......... ........
.......... . .......... ......., . ...... ............ ......., ......
.. ....... ... . ..... ... . . ........ ..........
2. .. .......... ........... .............. ......., ..... je .......>
. ............ ...... . ......... ............, ... . .....». ........
................
3. ............. .......... ...... .. je .......... .......... .....,
...... .. .... ..... .......... .. .. ........ ... ....... ... .... ....
.. .... ..... ........... ..... ..... ............, .... ... .... ........
......... ..... ........
4. .... .. ....... .. .. .......... ........... ........ ..... .
........ .............. ....... .. .. .. .. ..... ..... ......... ........
.... .... ......... ............
5. . .......-............ ......., .... ....... .. ........ .........
.............. .......; .... .. ....... ..... .......... ..
...... ...... .......... .. .... ............ ..... ..... ..... .........
... .. ....... . ....... ........ ...... .... .. .... . .... .. ...........
........ ......
6. ........ ............... . ............ . ............ .......
.... .... ...... ..... .............. ......... ....... . ......
........-........... .............. ........
339
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 62     <-- 62 -->        PDF

7. ....... .... .. ...... ...>........... .......... ............
............ ....... . .......... ........... . .......... ..... .
........ ...... .......... ........ . ........ .............. .........
8. ....... je .. .. .........., ........... I. I.A., ......... .......
......... . ........ ...., . ............. . ......... ........ .........
. . ...... .......... .......... . ....... .......-............
.......
III.
1. . ........ ....... ...... .......... . ....... .......-............
......, ....... je .. .. ......., ........... I. I.A. ....... ........
........... .... >.. ...... .. ........, ......... . ......... ..........
. ............ . ..........
2. ........... .. I. I.A. .. ......, .......... .. .. .......... .........,
..... ....... .............. ......... .......... . .......
.......-............ ......, . ...... .. ......... ............. .
........ ..........
3. .... .... ........... .. .. .. ....... ..... ......... ........
.......... .. ............, ..... ....... . ....... .. ...... ..... .
......... .. ......... ......... . .... ......... ........
4. ....... je .. .. .........., ........... I. I.A., ....... ........
....>.... TOKOM ...... ............ ......, .......... TOKOM .............,
............. . .......... ........... . ....... ............
. ...........
5. ........ je .. .. .......... ........... I. I.A. ......... ........
......, ....... . ......... ......
6. .. ........ ...... .... .. ...... .. .... .... ..... .........
. ..... ...... ........ . ....... .............. ...... . .......
......, ........ ...... Doryphor-e, .... ...., San Jose-... .... . ......
Bostrychidae, ....... je ......... ....... I. I.A.
7. . ....... ........ .......... ....... je:
.) .. .. ........... I. I.A. .......... ........... ....... .........
.... .. ...... .. .... ...... ......., ...... . ......... ..........,
.) .. .. ............ I. I.A. ...... ...... ............ ...... ..
........ . ............. .............. .... ....... ..... .........


IV.
1. .... .... ....... je .. .. ........... I. I.A. .......... . ..........
. ....... .......-............ ....... ....... ........ ..........,
........ . ypebaja .. ....... . .. ...... ............
2. .. .. .. .......... ......... .............. ......... . .........
....... ......., ....... je .. ...... ............. ..... .......
. ..... ............ ............. ... ............ ......... ....
..... ........... ....... .. ....... ........... .............. . ..........
..........
3. ........... ..* .. .. ......... ...... ...... ...... .. .....
. ....... . .. ...... . .... ....., ... . .. .. .............. . ..........
.... .... .. ....... ...... ..... ...... ...... . ..............
340
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 63     <-- 63 -->        PDF

........ ....., ..... ..... ......... ........ . ..... ......... ...........
.......


4. ....... je .. I. I.A. .... ........... .. ........ ......... .
´
...... .......-........... ..... . ............, .. ....... ............,
....... .. ......... ......... .............. ....... .......,
........ .........


V.
1. ...... ..... .. ............. . ........ ..........., ...........
....... . .. ....... .... .... . .... .. ....... ......... .......
............ . ......... .......... . ....... .......-...........
......; ... ..... ...... .......... ...... .. .. ............. .....
...... ........
2. ....... je .. ............. . ........ ..........., ...........
....... . ....... ......... ........ ............... ....... ........,
.......... ......... ....... . ...... ......... .............
. ......... ... . .... .......... .............. ....... . ..............
........-........... ....... ....
3. ....... je .. .. .......... ...... .......... ............. .
............. .............. . .........:
.) ........... .............. ..........,
.) ............ . ........ I. I.A. .......... . ..... ........ .


........ ......... .........


4. ........ .. ............ ..... ...... ........ .. .............
. ........ ........... .......... . ....... .......-........... .......
5. ............ ........... .. .. I. I.A. ....... .... . ...... ..
......... . ....... ........... ......... ... ... .. ......... a ..
....... je . ....... ............. . ........ .........., ... . ..........
. ...... . ...... .......... . ....... .......-............
.......
6. .... .. ....... .. .. .. ......... . ...... ...... ...... ..........
...... ... .......... .. ........ ...... I. I.A. . ..........
. ....... .......-............ .......
7. ........ je .. .. ......... ........ .............. . ..........
....... . .. .. .. .... ...... ......... ... ........
8. ........ je .. ............. ......... . ...... ...... . .......
........... . .......... .... .. ...... . .......... . ....... ..................
....... ...... ...... .. ...... . .. ...... .. ........
.......
9. ........ II. ............ ......... . ........ ............ .
......... .......... . .......-............ ...... ......... .. .. .......
......... ............ ............. ............ . ........ ....
.. .. ... ......... ... .......... .., ........... ........ ............,
.... .. je ...... .. ......... ...... ...... ........ ....... . .......
............-. ..........
10. .......... .......... . ....... .......-............ ...... .........
....... ............ ....... ......... . ............, .........
.. ... .......... . ....... .... je ........ .. .. ........ .>...
..........
341