DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 59     <-- 59 -->        PDF

II.
KONFERENCIJA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMARSKIH STRUČNJAKA
SLOVENSKIH I OSTALIH NARODNO-DEMOKRATSKHI ZEMALJA
U razdoblju od 3.—9. maja ove god. održana je u Pragu II. Konferencija
stručnjaka u poljoprivredi i šumarstvu slavenskih i ostalih narodno-demokratskih
zemalja.


U radu Konferencije sudjelovale su delegacije šumarskih stručnjaka Čehoslovačke,
Poljske, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije i Mađarske.


Naša delegacija bila je u slijedećem sastavu: šef delegacije Ing. Miran
Brinar — pomoćnik ministra šumarstva FNRJ; članovi delegacije: Ing. Ljubomir
Marković —> načelnik Instituta za unapređenje šumarstva Min. šumarstva
FNRJ, Ing. Rajica Djekić — pomoćnik ministra šumarstva NR Srbije,
Ing. Fazlija Alikalfić — pomoćnik ministra šumarstva NR Bosne i Hercegovine,
Dr. Milan Anić — profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, sveučilišta
u Zagrebu, Ing. Ivan Klemenčić — načelnik Planske komisije NR Slovenije
i Ing. Dušan Simeunović — nastavnik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta,
univerziteta u Beogradu.


Konferencija u Pragu započela je svečanim otvaranjem 3. maja 1948. g.
Konferenciju je otvorio ministar poljoprivrede ČSR Julius Djuriš.
Ovu Konferenciju organizirao je Institut za međunarodnu saradnju u
oblasti poljoprivrede i šumarstva Ministarstva poljoprivrede ČSR.


Cilj Konferencije bio je: da se pomogne saradnja slavenskih i ostalih narodno-
demokratskih zemalja pri rješavanju proizvodnje, planiranja, ekonomike,
razvitka nauke, prosvjećivanja i istraživačkog rada u oblasti poljoprivrede
i šumarstva.


Poslije svečanog otvaranja, Konferencija je nastavila rad, posebno u poljoprivrednoj,
a posebno u šumarskoj sekciji.
Za predsjednika šumarske sekcije izabran je ing. Karei Setinek (ČSR),
a jedan od podpredsjednika bio je i član naše delegacije ing. Rajica Djekić.
Šumarska sekcija radila je u 6 komisija:


I. komisija — šumarska politika, II. komisija — zaštita šuma protiv parazita,
III. komisija — racionalizacija i mehanizacija šumskog rada, IV. komisija
— ekonomična upotreba drveta, V. komisija — stručne šumarske
škole i VI. komisija — naučna istraživanja u šumarstvu.
Pojedine delegacije na Konferenciji bile su zastupane sa slijedećim brojem
članova: Poljska 4 člana, Jugoslavija 7 članova, Bugarska 7 članova, Rumunija
3 člana, Mađarska 3 člana i Čehoslovačka 15 članova.


Poslije intenzivnoga rada, u kojem su sudjelovale sve delegacije, dne 9.
maja jednoglasno je prihvaćena rezolucija Konferencije (tekst rezolucije donijet
ćemo u slijedećem broju »Šumarskog lista«) čime je bio završen rad
Konferencije u Pragu.


Po završetku Konferencije organiziralo je Ministarstvo poljoprivrede ČSR,
sektor šumarstva — za članove šumarskih delegacija, ekskurziju kroz šume
Čehoslovačke.


Na ekskurziji su uzele učešća delegacije: Poljska sa 3 člana, Bugarska sa
7 članova i FNRJ sa 7 članova.
Ekskurzijom je rukovodio Ing. Otokar Polak — šumarski savjetnik Ministarstva
poljoprivrede ČSR.
Ekskurzija je bila podijeljena u 3 etape:


1. Pregled šuma na području Direkcije šuma u Opočnu (Češka) u razdoblju
od 11.—13. maja;
337