DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 52     <-- 52 -->        PDF

...... ...... .....


. .......... ......


...... 1930 ....... ........... ...... . ....-. .... .. ..........
....... ......... ...... .. .... (...... .....) .. je ... ...
........ ....... .. ........... ...... ...........


...... 1936 ........ .. .... ........... ........ .... ...... ............,
.... .. .... .... .. ......... ........ ........... ...
........ ...., .. ...... ........ .. 1941 .... .... . ......


......., .... ......... 12 ...... . .......... .......... . ..........
...... ........... ....... .. ..... ........ . .... .. ... .....
......... .. ....... ...... .. .... . ............. ...., .........
...... .......... ........ ... ......... ......... je ...... ....... ..
............ .......... . ......... ......... ....... ........ .......
.. ......... .... .. ........ .... ..... ........., ......... ......
........... ........ je . ......... ...... ... je ... ....... .. ..
........ ...... .......... ... 1941 .... .... ...... .... .... 1936
.... ... .. ........... ........ .... ...... ........ ............ ....
.... je ... .......... ..... ...... .. .... .. ........ ........, ....
je ........ ......... .. ....... .........


A ... je .... .. ....... ......?
. ............ ......... ...... .. 1936 .... ......... je ....... ..
... ........ ...... .. .... ........ je ..... ........ . ............
.. ...., ... ... ........ .... ... ........ .... je ...... .. ......
......., . .... ......., ....... .. ...... ....., . ......... ......,
......... .. ........ ........ ........... .... ...., .. .. ...... .....
. .... ......., ..... .......... .... ..... .......... .. .. ......
...., ...... ...... ..... .... .... ....... . ....... ..... ........
... je . ..... .... .........


..... . ............ ..... ....... ....... ........ . ..........
...... .. 1946—1950 .... ......... ......... ........ .......... ......
...., .. ... ........... . 1950 .... ........ ........ .. 280 ....... .3.


........... ....... .... .. ........ . ............. ..... . .. .
....... .... ........... .. .... ........... ....... ...... .. .........
......, . ...... . .. ....... .......


. .... .. ......... .... ........ . ........ ...... .... .......
........... . ...... ........... ........ .. ....... ..... . ...........
............. ..... .... .. ......., ............ ........
.......... ......... ........... ., ......, ............... .......
.......... ......., ... je ... ...... .. ....... ............ ........
.. ............ ....... ......, ........ ......... ...... ....


Kao ......... ........ ....... ........... .. ........ .............
... ........ ....... ...... .... .. ........... ...... ......
... .. .... ........ ...., .. .. ............. ..... ... ...........
....... ...... .... ............, .... .... .... . ..... ............
..........


.... .... ...... ....... ..... .... ...... ....... ....... .
.......... .......


330
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 53     <-- 53 -->        PDF

...... 1936 ........... .. .... ........... je .......... .......
.. ...... ........ ...... .. ........... ...... ...... ......., .. .....
.. .... ........ ........ .... ... ........ ... ........ . ...... .........
....... .. .. .. .... ... .... ......... ........ ....... .....
.............. ......., ........ .. ....... ......... ....... ......
...... ...... A .... .......... . ........ .... ... ...... ..... — .
.... .. ... ........ .......


..... .....>. ...... ..... . .......... ...... ....... . .......
....... ... (1) . ........ ......... .. .. ....... . .. .. ..........
. ...... .. .. ......... »......... .........., ........ .... .
...... .....« ......... je .... . ......... ........... .... ........


. ...... ......... ....... »...... .....« ....... je .........
...... ........ ..... . ......... .... ..... .. ...... .............,
.... .., . ...... ......, ....... . ........:


... je .... ......... ...... .. .... . ........ .......... . ...................
......... ...., .... . ................... ........., ...
je ......... .. ...... ...... .......... . .... ...........


....... ....... ..... ... ...., ..... .. ...... ......... .. .........
. ............ ............. ...... ..... .....


... .......... ........ ...... .. .... ........ .......... ..........
.... ...... .. ....... . ..... ... ..........., .... je ...........
.... ...... .. .... .. ........ .... .... .... ..... ......... .. .. ..
....... ...... .... ...... ........., a ...... na ... . ...... ...
...... ...... . ...., ....... .. .......... ........ ..... .... .. .......
..... ..... ..... ...., .... .......... ..... .. ...... .... ....
je . ........ ........... .. .... ......... ......... ...... ..... ....,
... ... .... .......... ....... .. ...... ....... ..... .... .. .....,
... .... ..... ....... ..... ...... .. ..... ..... ..... ....... .........
.. .. ... .... . ....... ........ ........... — ... ........
....... .........


Kao .... ......, ...... ..... ........... ........ ......... .......
...... . ........ ......... . ............ ............. .........
....., ... ......... ...... ....... .............


Kao ....... ........ .. ....... ....... ..... ...... .... .....
............. ....... ........ ............ . ......... .......... ....
...... ...., ..... ... ......... ...... ....... .............


Ha ... ..... ............ ...... ......... .. ....... .....
....... je ..:


1. ....... ........ ........ ....... ............ .......... ......
. .... .......
2. ........ ......... ..... .... ..... .. ........ ......... ..........
. ....... ............ . ...... ...........
..... ........ ........ ...... ..... .... .. ........ ........:


.5. =^, (1)


... ........ D ........ ....... ...... ........., a . ....... ......
..... .....


.) »...« .... ..........., a ......../...., ... ......-....... 1948 ..*.


331
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 54     <-- 54 -->        PDF

......., ... .... ......., . ...... ..... ..... ........ . ..............
..... .........


... ....... ........ ......, ... je .... ......... ....... .........,
... .. .... ....... .......... na .. ... . ...... ..... ....
.... ..... ... .... .... ....... .... je ....... ......... ....... .....


Ha ...... ..... ...... ....... .... ..... ........ ...... .....
... 1 .3 ..... .... .... .. ........ ........:


Trn = :L-+.S-« — S„ (2),


... ........ Smax ........... ........ .. ............ ......
S,i ........... ........ .. ......... .......


... je .... ....... ...... Smax . Sa, .. . . ... je ...... ...... .....
...... ..... ...... .......... ... ..... ........, ... .... .... ....
...... ..... . ... ........


........ ...... ..... .. ....... (1) ..... ............. .. no......
........... .... .... je ......... ......... ...... ..........
............, .... ..... .. ...... ......... ..... ......... .........
............


......... ........ ............. ... ....... ........ .....
....... . ...... ......... . ...... ....... ........ .. ............ ......
.. ..^.... ........ (....... . .........), ...... .. ............
......... .......... .. ........ .......... ........


.. .... ....... a . .... . .. ...... ... .. ................
......... ........... ........, ........ . . ....... ......... ............
.. ..... ........ .......... . ..... ..... .......


......... ............ .. ....... .... oflpebyjy .. .. ...... .........
......... ......... ..... .......


. ....... ........... .......... ............. .. ........ ..........,
... .. ........ .. .......... ....... ....... ............ .........
.... .. .... ...........


.. .. .. ........ ..... ............... no ............, .... ..
.......... ........ ......... ............ .. ...... ...... ..........
. ...... ....-.. .... ............ .. .......... ........ ..
.......... ............ ......... ............ . ...... ......... .....
...... . ..........., .... .. .. .>.. .... ......, . ....... ...... .........


..... .. ........ .......... (Tsort) ...... .. ..... ......... .....
... ... .. ......... ........... .. .... .......... ...... ..... .........
.......... .............


AKO .. . ....... (2.) ..... Tsr ...... ....... ....,., ....... ..... ..
........ .......... ........ ........ ........:


T,i0rt=(^+,s„,,,-s,)x^- (3)


... ........: . ........ ......... ............ .. ........ ..........,
. Ksort ......... ............ .. ........ ...........


......... ...... ....... ............ . ......... ......... CGCP-a,
.... .. ......... .... ...... ... .......... ...... .... .. .............
........ . ....... ....., .... .... ..... ........, .. .. ... ..... ....-.
....... . 8 ......-........ ...., ....... ..:


332
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 55     <-- 55 -->        PDF

1) .........., 2) ....... ..........., 3) ...... ............. ......,
4) ........... ...... (.......... ....., ...... .... ........ ..
........), 5) ........... 1113´.. .. ............. ........, 6) ..... ......
....... . ...... ......, 7) .......... ....... ......., 8) ..... ......,
9) ........... ....... ..... .......... . ........ .......... . 10) ......
.... . ... ....... ..... no ...... ............ ...... ....-.
.. 23 IV1943 ....


..... .. ........ .... ..... .. .. .......... .. ...... ........
.........


........ .... . ........ ..... ........ ...... ............. ..
......... ......., . .......... .. ....... ........... ..... ........ 5
.......... ......., ... ....... . ........ ..... . ........ .........
...... ... 20%.


.. ....... .... ...... ...... ..... .. ........... .......... ..*
.... .. ....... ....... ..... ...... .. je ... ..... .... ............
.... ....... ........ .. ... ............. . ..... ...... . ........
.......... ...... .... ...., .. ... ...... ...... .. je . ......., ..
je . ... ... ...... ...... .... ........ ...... ...... ....., .. je ...
........ . ...... a .. . .... ..... ..... .. .... ....... .. ...... .
...... ...... .. .. ......... ....... ...... .. .. ......, .... .. .
. .... ........ .....


. ...... . ....... ..... . ... ... je .... ......., .... .. ........
....... .............. ..... ........ . .......... ........ .......,
........ je ...... .. ...... ..... .... .... ........ .... .........
....... ............ . ........... ....... ...... ..... .......... ..
.. .. ...... ...... .... ........., .. .. . .......... ...... ... .. ....
........ ..... ..... . ....... .............. ..... . ...... ..........
....... ... ........ ...... ......


..... ... ... je . ............. ... ....... ...... ........ ........
........ ..... .. ........ .......... . ..., ... je ... .........
............ 1 ..... ........ I .8 ....... ........ .......


... ....... .... ...... ........ .........., ........ .... .
....... ..... .. ..... ...... .. .... ....... ......, .... ..........
....... ......... .......... — a .. js ........ ............. .....
. ..... ... .. ....... .... ..... ........ ..... .. ...... .......
.. .. ...... ...... ...... .. .... ........ ............. .... ........
.......... . ....... ........... .. .., ...., ...... ...... ...... ..
.......... ............. ... .. .... ......... . .. .... .........
..... ...., ... .. ... .......... ........ ......... ........ ...........
. ....... .. . ... ... ...... ..... ...... ... ....., .... joj
........ . ....... . .......... ...... — .. .... ......... .. ........
... ........... .... . ........ .. ....... . .......... .............
...... ..... ..... ........ A. .....


.......... ........... . 9 ..... ........ .. ....... ......, .... je
...... . ....... ..... .. .. ...... je ..... ........ ... ....... ........,
....... .. ......... . ....... ... ........ ». ........^.. ......
..... (...... ...... .. ....)«. . .... .. ......:.´<.?.. ....... ..... .....
...... .... ....... .. .. .........


333