DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Ad 8. Lisnik, brstik i šumska paša treba da predstavljaju prelaznu fazu u
gospodarstvu krša. Sve su to uzročnici propasti krša a nespojivi su sa šumskim
gospodarstvom, koje će jednog dana na kršu predstavljati silan rentabilitet
zbog položaja na moru. Zaista prava i temeljita melioracija pašnjaka ima u
budućnosti to pitanje riješiti šumi u prilog. Uvađanje krmnog bilja novih
vrsta (kudzu i t. d) i silaža istog imati će veliku ulogu. Borova smola, brnistra,
agava, kadulja, ružmarin i t. d. kao sirovine za tekstil, lijekove i aromatska
ulja pružaju neslućene mogućnosti ekonomskog razvoja. (Buhač je do godine
1930. značio jedno od najvećih vrela prihoda krša.)


Ad 9. Uz ostale socijalno-ekonomske faktore i ekstenzivna poljoprivreda
sa većinom svojih komponenata pomogla je propast krša. Prema tome mora
Institut obuhvatiti sva ta pitanja svojim istraživanjem i ukazivati na kritične
tačke ostalih privrednih grana i po potrebi pružiti im pomoć, gdje god one
ugrožavaju opstanak svog tla ili šume ili pak dovode njihovu obnovu u pitanje.


Smjer razvoja naše poljoprivrede treba da ide u smislu čuvanja i trajnog
poboljšanja tla.


Ad 10. U našim novim političkim prilikama pitanje ekonomsko-socijalne
i demografske strukture stanovništva krša nije više problem. Njegovo rješenje
ujedno je ekonomsko rješenje krša (plasiranje velikog dijela stanovništva u
industriju).


U ranijim prilikama izgledalo je ovo pitanje nerješivo i tražilo je izlaza
u prekomorskom iseljavanju naroda.


Ad 11. Mogućnosti brzog razvoja industrije zavise od općeg gospodarskog
razvoja (brodograđevna, ribarska, tekstilna i t. d.) a zagarantovane su novim
političkim poretkom i gospodarskim napretkom.


Razvoj industrije intenzivirati će racionalno gospodarsko iskorišćavanje
velike površine krša a još veće, rasterećene površine vratiti će, kao suvišne
i nepotrebne, šumi.


Ad 12. Podizanje zaštitnih šumskih pojasa na kršu u korist poljoprivrede,
naselja i turizma od neosporne je važnosti. To dokazuju i dosadanji miniaturn:
radovi pojedinih poljoprivrednika i šumara u tom smislu.


Dapače, i dosadanja kompaktna pošumljavanja velikih površina bivših
pašnjaka treba u buduće izbjegavati i umjesto toga pošumljavati u sistemu
šumskih pojasa. Ti pojasi — nakon prestanka potrebe paše — povezati će se
sami naletom sjemena u kompaktnu šumu.


Goli krš je rezultat svih socijalno-ekonomskih i prirodnih faktora u
kompleksu. Prema tome moraju se kod obnove krša uzimati u obzir svi ovi
činioci kompleksno a ne samo pojedini između njih da se ostali pritom
zanemaruju.


Zadatak Instituta za krš nije da istražuje detaljno i podjednako sve privredne
grane ali je njegova dužnost da ih upozna a po potrebi i zalazi u
pojedine, kritične detalje.


(Primjer: Pitanje melioracije pašnjaka nije samo poljoprivrednog značaja.
Ono je kako za opstanak tako i za obnovu šume od kardinalne važnosti. Šumarstvo
prema njemu ne može i ne smije više da podržava pasivan stav, zato
što je to domena poljoprivrede.)


(Primjer: pošumljavanjem obalskih uvala povećava se riblja paša.)


Ovakva i slična pitanja ostalih privrednih grana, koja vrlo intenzivno
zadiru i u šumarstvo krša, dužan je Institut da rješava, utoliko prije, ako im
dotične grane privrede ne posvećuju dovoljno pažnje ili zbog takve nepažnje
teško pogađaju interese krša. \... V. Beltram


329