DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

za izgradnju izvoznih vlaka prethodno razraditi, a vlake pažljivo trasirati
i točno po trasi izgraditi.


I sistematsko održavanje izgrađenih prometnih naprava u planinskim
i brdskim šumama vrlo je važan preduvjet trajnom poboljšavanju sastojina,
jer se inače u razdoblju između pojedinih velikih popravaka ne mogu
vršiti pravodobni zahvati za intenzivno uzgajanje.


Ad 2, Putem najnižih upravnih jedinica izvršuju se brojni i mnogovrsni
zadaci oko proizvodnje šuma: sastav i izvršenje plana uzgajanja,
sječe, pošumljavanja, sabiranja sjemena i finansiranja, lovno gospodarstvo
te pravilno ekonomisanje s narodnom imovinom, predusretanje i suzbijanje
biotskih i abictskih štetnika, i dr. Upraviteljih tih jedinica treba da u tu
svrhu što češće obilaze svoje područje, prate promjene i daljnji razvoj
pojedinih sastojina, i treba da donose dalekosežne prijedloge i odluke za
unapređenj e proizvodn j e.


Da se dakle uopće može unaprediti uzgajanje, potrebno je da uzgajao
temeljito upoznava povjereni objekt. Taj je preduvjet nemoguće posve
riješiti, ako su područja najnižih upravnih jedinica prevelika, a napose
ako je pri takvom stanju dotični objekt rascjepkan na više udaljenih dijelova
i teško pristupačan, te ako nema dobrih saobraćajnih mogućnosti. Na
velikim upravnim područjima upravitelj ne može redovno svršavati sve
važne terenske radove oko uzgajanja i obnove šuma, pa ih dijelom, a često
i posve prepušta pojedinim lugarima. Konačno, upravitelj velike upravne
jedinice ne može ni temeljito kontrolirati svoje terensko osoblje, učinjene
grješke redovno prekasno opazi, većinom ih ne može ispraviti, a gdjekad
ni kasnije ne može utjecaj učinjenih pogrešaka ukloniti.


Valjan nadzor tekućih radova u šumi i pravovremeno izvještavanje o
razvoju tih radova te opažanje zaraze, požara i drugih nepogoda i šteta
također ovisi o veličini i cjelovitosti područja lugarija i blizini njihovih
sjedišta.


Kako veličina površine najnižih upravnih jedinica i lugarija uvjetuje
mogućnost intenzivnog uzgajanja, tako i obratno, o intenzivnosti uzgajanja
ovisi njihova veličina, pa zato tamo, gdje sa gospodarski i prirodni faktori
proizvodnje za postizavanje prihoda povoljniji, treba da su te jedinicemanje.


Ad 3. Uprave šumskih gospodarstava i šumarija te uprave za posumljavanje
treba da u okviru plana i smjernica nadređenih ustanova djeluju
samostalno i samoinicijativno na unapređenje proizvodnje šuma.


Šumarska nauka je u toku ovog stoljeća produbila mnoge probleme,
otkrila mnoge ranije nepoznate pojave i pravilnosti bioloških odnosa šume,
ukazala na posljedice nepravilnih gospodarskih mjera i osvijetlila posredne
uzroke nepovoljnog razvoja sastojina, te predložila načine i sredstva za
unapređenje obnove i razvoja šumskih sastojina u svrhu povećavanja
kvantitativnog i kvalitativnog prirašćivanja i otpornosti šuma.


U perspektivi naprednog gospodarenja i potrebe samoinicijativnih
uzgojnih postupaka šumarski stručnjak treba dakle da ide u korak s napredovanjem
nauke i da na osnovu temeljitog poznavanja prirodnih i
gospodarskih uvjeta proizvodnje svog područja samostalno pronalazi načine,
koji će odgovarati planskoj primjeni tehnike uzgajanja i podizanja šuma.
U izvršavanju tih nastojanja on i sam pomaže razvoj nauke i iskušava
rezultate istraživanja.


283